Đề thi KH II năm học 2019 - 2020, Tiếng anh lớp 1

Thứ năm - 25/06/2020 11:26
Đề thi KH II năm học 2019 - 2020, Tiếng anh lớp 1, Có đáp án
PART 1 : Look and circle a or b ( 4 pt )(Nhìn và khoanh tròn a hoặc b)
 
1. lemon

         a                                         b
2. nuts

          a                                b

 
3. teddy bear


              a                                   b

 
4.football


              a                                 b
5.rabbit

           a                                   b
6. popcorn

           a                                   b

 
7.washing


          a                                   b
8.singing


              a                                   b

HỌC SINH KHÔNG VIẾT VÀO PHÁCH NÀY 
…………………………………………………………………………………………
PART 2:  Look and match .(3pt) (Nhìn và nối)
football tiger pasta father window rabbit
 
 1.   
2.
3.   
4.   
5.
6.  
 
        1.............. 2................   3..................  4.................. 5.....................  6.......................

PART 3  : Look and write .(3pt) (Nhìn và viết)
r n p t s f

                                                            

        1….oodles 
                      
  2.…..ainbow          
            
3. ……eddy  Bears

                                                       
 
 4.. ……izza    
                      
5.….oot             
                
 
6. …un


***********THE END**************

 
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II
MÔN TIẾNG ANH  LỚP 1

PART 1 : Look and circle a or b ( 4 pt )(Nhìn và khoanh tròn a hoặc b)

1.b   2.a   3.a    4.b    5.b   6.a    7.a    8.b

PART 2:  Look and match .(3pt) (Nhìn và nối)

1.tiger   2.football  3.pasta    4.window    5.rabbit   6.father  

PART 3  : Look and write .(3pt) (Nhìn và viết)

1.n   2.r   3.t    4.p    5.f   6.s   

*Ghi chú: Mỗi đáp án đúng 0,5 đ

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây