Giải bài tập anh văn 9, Unit 2: Clothing

Chủ nhật - 19/07/2020 10:57
Giải bài tập anh văn 9, Unit 2: Clothing
Giải bài tập anh văn 9, Unit 2: Clothing
1. GETTING STARTED

Look at these people wearing the national dress of their country. Decide where each person comes from. (Quan sát những người đang mặc y phục truyền thống của đất nước. họ. Xác định xem mỗi người đến từ nước nào)

a. She comes from Japan.
b. She comes from Vietnam.
c. He comes from Scotland.
d. She comes from India.
e. He comes from the USA.
f. She comes from Saudi Arabia.

2. LISTEN AND READ

Nhiều thế kỳ qua, các nhà thơ, nhà văn và các nhạc sĩ đã đề cập đến chiếc áo dài trong thơ ca, tiểu thuyết và các ca khúc. Áo dài là chiếc áo truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Nó là chiếc áo bằng lụa dài được chẻ hai bên hông và được mặc bên ngoài quần rộng.

Theo truyền thống, áo dài được mặc bởi cả đàn ông và đàn bà. Kiều dáng và vải dùng cho nam thì khác kiểu dáng và vải dùng cho nữ. Ngày nay, phụ nữ thường mặc áo dài nhất là vào những dịp đặc biệt. Tuy vậy, bây giờ nhiều phụ nữ Việt Nam thường thích mặc quần áo hiện đại hơn để làm việc bởi vì nó tiện lợi hơn.

Hiện nay các nhà thiết kế thời trang muốn thay đổi chiếc áo dài truyền thống. Một số người đã in những dòng thơ lên áo dài, vì thế chúng trông hiện đại và rất thời trang. Một số nhà thiết kế khác đã lấy cảm hứng từ các dân tộc thiếu số Việt Nam. Họ dã tìm đến những ngôi làng để nghiên cứu những kiểu dáng và những biểu tượng truyền thống như mặt trời, các vì sao, dấu chéo và sọc. Họ đã thêm những mẫu này vào áo dài, vì thế phụ nữ Việt Nam có thể tiếp tục mặc chiếc áo độc đáo mà giờ đây vừa mang tính truyền thống vừa hợp thời trang.


a) Complete the sentences. Use the information from the passage. (Hoàn tất câu. Sử dụng thông tin từ đoạn văn).

1. For a long time the áo dài has been the subject of poems, novels and songs.
2. The áo dài is described as a long silk tunic that is slit on the sides and worn over loose pants.
3. The majority of Vietnamese women prefer to wear modern clothing at work.
4. Some designers have modernized the áo dài by printing lines of poetry on it.
5. Another alternative is to add symbols such as suns, stars, crosses and stripes.

b) Answer the questions. (Trả lời cậu hỏi)

1. Who used to wear the áo dài by tradition?
- Traditionally, men and women used to wear the áo dài.

2. Why do the majority of Vietnamese women prefer to wear modern clothing at work these days?
- Because it is more convenient.

3. What have fashion designers done to modernize the áo dài?
- They have printed lines of poetry on the áo dài or have added symbols such, as suns, stars, crosses, and stripes to it.

3. SPEAK
a) Match the phrases to the pictures. (Xếp các cụm từ cho những bức tranh)
 
a.1. a colorful T-shirt
b.5. a sleeveless sweater
c.6. a striped shirt
d.3. a plain suit
e. 8. faded jeans
f. 4. A short -sleeved blouse
g. 7. baggy pants
h. 2. A plaid skirt
i. 9. blue shorts
áo thun ngắn tay sặc sỡ
áo len đang không tay
áo sơ mi sọc
com lê trơn
quần gin bạc màu
áo cánh ngắn tay
quần loe
váy len sọc vuông
quần sóoc ngắn xanh da trời

b) Work in small groups. Write two more questions for the last section of this survey about students’ wear. Then interview members of another group. The words in section (a) may help you. (Luyện lập trong những nhóm nhỏ. Viết thêm hai câu hỏi cho phần cuối cùng của cuộc thăm dò về trang phục của các học sinh. Sau đó phỏng vấn các thành viên của một nhóm khác. Những từ ở bài tập (a) có thể giúp bạn)
 
Quần áo mặc thường: Bạn thường mặc gì vào cuối tuần?
                                      Tại sao bạn mặc quần áo này?
Quần áo ưa thích: Loại quần áo ưa thích của bạn là gì? Tại sao?
Đồng phục học đường: Nó có thoải mái không?
                                         Nó màu gì?
Quần áo mặc trong những dịp đặc biệt:
-What do you wear at Tet?
-What type of clothing do you wear to a party?

Gợi ý:
Casual clothes:
What do you usually wear on the weekend? 
at home?
when you go camping? 
when you go on a picnic? 
when you go to the beach? 
 
I usually wear   a colorful T-shirt with the blue shorts
a short-sleeved blouse with a plaid skirt
a striped shirt with faded jeans…

Why do you wear these clothes?
 
Because they make me feel comfortable
are fashionable
look good on me…

Favorite clothes:
What is your favorite type of clothing? Why?
It is casual wear because it makes me feel comfortable
It is school uniform because it makes me feel equal to other students.

School uniform
+ Is it comfortable to wear your school uniform?
Yes it is. & No, it isn’t
+ What color is your school uniform?
It’s white and blue

Clothes for special occasions
What do you wear  On Tet holiday?
to a party?
on New Year’s Eve?
at church?
 
I usually wear  a plain suit
a short-sleeved blouse with a plaid skirt.
A striped shirt with baggy pants..
 
What type of clothing do you wear to a meeting?
to a party?
when you attend a funeral?
 
I usually wear a plaint suit
a short –sleeved blouse with baggy pants
clothes in black

c) Now report the results of your survey. (Bây giờ báo cáo kết quả cuộc thăm dò của bạn).

Untitled
Gợi ý:
One said he/she liked his/her school uniform
casual clothes
 
Two 
Three 
Four
people said they usually wore colorful T-shirts
stripped shirts
on the weekend
 
Two 
Three 
Four
people said they usually wore faded jeans
blue shorts
on the weekend
at home.
When they went camping
 
Mai
Chi
Lan
liked baggy pants
plaid skirts
short sleeved blouses

4. LISTEN
You will hear a public announcement about a lost little girl called Mary. Listen and check () the letter of the correct picture to show what Mary is wearing. (Bạn sẽ nghe một thông báo về một bé gái đi lạc lên Mary. Hãy lắng nghe và đánh dấu () vào chữ cái của tranh đúng cho biết Mary đang mặc gì)

a. B: She’s wearing blue shorts
b. A: She’s wearing a long-sleeved blouse.
c. C: She’s wearing brown shoes.

LỜI TRONG BĂNG

Attention please. Here is a special announcement. A little girl is reported missing. She was last seen 20 minutes ago near the main entrance to the Car Fair. Her name's Mary and she is 3 years old. She has dark, short hair. She’s wearing shorts - the blue shorts and a long-sleeved blouse. She’s wearing a pair of shoes - the brown shoes. She may be carrying a large doll.

If you see Mary, please bring her to the Information Desk. Her father’s waiting for her there. Thank you.

5. READ

Từ “jeans” có xuất xứ tù một loại vải làm ở Châu Âu. Vải mang tên gin là do được đặt theo tên của các thủy thủ đến từ Genoa ở I-ta-li-a, bởi vì họ mặc quần áo may từ vải đó. Vào thế kỷ thứ 18 vải gin được làm hoàn toàn từ sợi bông và các công nhân thời đó thích mặc gin bởi vì nó rất bền, không dễ bị sờn. Trong thập niên 1960, nhiều sinh viên đại học và cao đẳng mặc gin. Các nhà thiết kế đã tạo ra những kiểu dáng gin khác nhau để bắt kịp thời trang của thập niên 1960: gin thêu, gin vẽ v.v... . Đến thập niên 1970 có nhiều người bắt đầu mặc gin hơn vì giá cả rẻ hơn. Cuối cùng vào thập niên 1980 thì gin đã trở thành quần áo rất mốt, đó là lúc những nhà thiết kế nổi tiếng bắt đầu thiết kế kiểu dáng gin riêng cho họ, có gắn nhãn hiệu riêng. Doanh số gin càng lúc càng tăng. Nhưng vào những năm 1990 tình hình kinh tế khắp thế giới suy thoái và doanh số gin bán ra đã ngừng tăng. Tuy nhiên, gin chưa bao giờ lỗi thời, và ngày nay giới trẻ vẫn thích mặc chúng.

a) Fill in the missing dales and words (Điền ngày tháng và từ còn thiếu)

1. 18th century: Workers liked to  wear jean cloth because the material made from cotton was very strong and could hardly wear out.
2. 1960s: A lot of university and college students wore jeans.
3. 1970s: Jeans became cheaper so many, many people began wearing jeans.
4. 1980s: Jeans became high fashion clothing.
5. 1990s: The sale of jeans ended going up.

b) Answer. Then write the answers in your exercise book. (Trả lời. Sau đó viết câu trả lời vào vở bài tập)

1. Where does the name jeans come from?
- The name jeans comes from a kind of material that was made in Europe.

2. What were the 1960s fashions?
- The 1960s' fashions were embroidered jeans, painted jeans and so on.

3. Why did more and more people begin wearing jeans in the 1970s?
- Because jeans became cheaper.

4. When did jeans at last become high fashion clothing?
- Jeans at last became high fashion clothing in the 1980s.

5. Why did the sale of jeans stop growing?
- The sale of jeans stopped growing because the worldwide economic situation got worse in the 1990s.

6. WRITE
This is how lo present one side of an argume.nl. It is used to persuade readers to believe or do something. An argument should have: (Đây là cách trình bày một khía cạnh của một cuộc tranh luận. Nó dùng để thuyết phục người đọc tin tưởng hoặc làm điều gì đó. Một cuộc tranh luận phải có)
 
  TỔ CHỨC NGÔN NGỮ
Dẫn nhập  cho người đọc biết quan điểm của người viết  Ý kiến của tôi là ... 
Tôi nghĩ ...
Chuỗi lý luận  trình bày các lý lẽ theo trật tự hợp lý (mỗi lý lẽ một đoạn), đưa ra các ví dụ nếu có thể được  Thứ nhất, ... 
Thứ hai,... 
Thứ ba,....
Kết luận  tóm tắt phần lý luận  Do đó,...
Để kết luận,…

a) Read the topic and the outline A. Then read the passage. (Đọc chủ đề và dàn bài A. Sau đó đọc đoạn văn)
 
Học sinh trung học nên mặc đồng phục
Dàn bài A
Mặc đồng phục:
- Kích thích học sinh hãnh diện về trường mình bải vì đồng phục có mang tên trường của họ.
- Giúp học sinh cảm thấy bình đẳng về nhiều phương diện, dù họ giàu hay nghèo.
- Thực tế. Không cần phải suy nghĩ về việc mỗi ngày phải mặc gì.

Tôi cho rằng học sinh trung học mặc đồng phục đi học là điều cần thiết.
Trước hết, đồng phục kích thích học sinh tự hào mình là học sinh của trường bởi vì họ đang mặc đồng phục có phù hiệu mang tên trường của họ.
Thứ hai, mặc đồng phục giúp học sinh cảm thấy hình đẳng về nhiều phương diện, dù họ giàu hay nghèo.
Sau cùng, mặc đồng phục thì thực tế. Học sinh không phải suy nghĩ về việc mỗi ngày phải mặc gì.
Do đó, học sinh trung học nên mặc đồng phục.

b) Now write a paragraph of 100 - 150 words. But this time you support the argument thai secondary school students should wear casual clothes. Outline B may help you. (Bây giờ viết một đoạn văn lừ 100 đến 150 từ. Nhưng lần này hạn ủng hộ lý lẽ cho rằng học sinh nên mặc quần áo bình thường. Dàn bài B có thể giúp bạn)
 
Học sinh trung học nên mặc quần áo bình thường
Dàn bài B
Mặc quần áo bình thường:
- Tạo cho học sinh cảm giác thoải mái. Họ không thấy gượng gạo phải mặc đồng phục họ không thích.
- Cho học sinh sự tự do lựa chọn. Học sinh có quyền chọn kích cỡ, màu sắc và thời trang quần áo họ yêu thích.
- Tạo cho học sinh cảm giác tự tin khi họ mặc quần áo họ thích.
- Tạo cho trường thêm màu sắc và sinh động hơn.

+ Bài viết gợi ý:

My opinion is that secondary school students should wear casual clothes when they are at school.

Firstly, wearing casual clothes is comfortable. Students don't feel constrained to wear the uniforms that they don’t like.

Secondly, wearing casual clothes gives students the freedom of choice. They can choose the sizes, the colors, and the fashions of clothes that they love and this makes their school more colorful and lively.

Finally, casual clothes make students feel self-confident when they are in their favorite clothes.

Therefore, students, particularly secondary school students should wear casual clothes when they go to school.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây