© Copyright Bài Học Hay

Đề cương ôn tập môn tiếng anh lớp 2 HKII, NĂM HỌC 2019-2020

Thứ ba - 23/06/2020 11:30
Đề cương ôn tập cuối HK II môn tiếng anh lớp 2 HKII, NĂM HỌC 2019-2020
REVIEW ENGLISH 2
Name:……………………………….class:………………..
Look and write:
chicken tray grandfather skating shop T-shirt

    
1..................

2................

3..................

4..................

5.....................

6.......................
chocolate shoes plate plant brush blackberries


7................

8............... 

9..............

10................

 11.................

12......................
cherries grandmother plane mouth truck brige


13.............

14................
 
15................

16.....................

17.............

18........................
cloud blanket branch clown shorts plums

19................ 

20...............

21................

22.................

23...................

24...................

I Filling (điền)
br bl cl ch sh pl sk tr th
1. _ _ ackberries             
 2. _ _ ush
3. _ _own                       
 4. _ _erries
5. _ _op                         
6. _ _ate
7. _ _ating                      
8. _ _uck
9. grandmo_ _er             
10. _ _ums
11. _ _anket                   
12. _ _ ian
13. _ _ oud                     
14. _ _eese
15.T- _ _irt                    
16. _ _ um
17. _ _ y                         
18. _ _ay
19.bro_ _er                    
20._ _roat

II. Look and circle (Nhìn và khoanh tròn
1.      chocolate
     
            a                       

  b
 
2.       skiing
 
        a                        

b
 
3            mouth
    
              a                
 
b
 
4. train


          a                                 b
5.cherries

        a                         b

 
6. skiing

a                                         b
 


III. Matching (nối)


24. grandfather
25. shorts26.tray
27.chicken28. plate
29. tooth30. shop
31. Sky


III/ Khoanh vào câu trả lời đúng nhất:
1.
I can see a ……..
a. bridge
b. plum

2.
I can draw a …….
a. brush
b. branch

3.
I have  a …….
a.train
b.coat

4.
I have a …….
a. coach
b. T-shirt

5.
I can see the …….
a. cheese
b. plane

IV/ Nhìn và viết:
             
1.sk_ _ing    

 2. chick_ _     
 
3. bru_ _        
 
4. _ _uck      

 5. cl_ _n1. What’s your name?
My name’s......................
2. Where are you from?
I’m from ..........................
3. How old are you?
I’m .... years old.
4. How are you?
I’m .... thank you.
5. Which class are you in?
I’m in class.....
6. What’s your school name?
It’s....................................
7.How many people are there in your family?
There are.......
8. What’ your father name?
My father name’s................
9.What’s your mother?
My mother name’s..................
10.What’s your grandfather name?
My grandfather name’s...................
11. What’s your grandmother name?
My grandmother name’s..................

 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây