© Copyright Bài Học Hay

Đề kiểm tra học kì 2, môn Tiếng Anh lớp 4

Thứ năm - 05/05/2022 23:49
Đề kiểm tra học kì 2, môn Tiếng Anh lớp 4, có đáp án. Chúc các em thi tốt.
Đề kiểm tra học kì 2, môn Tiếng Anh lớp 4
I. Choose the correct answer:
1. I like coca cola. It’s my favourite …….(drink/ food/ school)
2. Alan ………coffee. It’s his favourite drink (like/ likes/ liking)
3. Hoang likes bread. It’s …………favourite food. (her/ my/ his)
4. What ………..their favourite food and drink? (am/ is/ are)
5. Sandwich is our ……….food.(like/ likes/ favourite)

II. Reorder the words.
1. I/ like/ bears/ don't.
______________________________________________.
2. you/ want/ some/ Do/ orange juice?
______________________________________________.
3. every day/ I/ wash/ face/ my.
______________________________________________.
4. your/ What/ favorite/ is/ color/?
______________________________________________.
5.  the school bag/ on/ there is/ a doll.
______________________________________________.

III. Read and complete the sentence.
        My name is Joe. I’m 10 years old. I’m in class 4B. I get up at 6 o’clock., then I go to school. I have lunch at 11: 30, and I go home at 4 o’clock in the afternoon. I like beef and orange juice. My father is a worker. He works in a factory. My mother is a nurse. She works in a hospital. My brother is a student. He is in class 6A. My brother is tall and slim. I’m shorter than him. My parents are young.
1. Joe is _______ years old.
2. Joe ________ at 4 o'clock.
3. Her father is a __________.
4. Her mother works in _____________.
5. Her brother is _______ and ________.
 
--------------------------------------

ĐÁP ÁN
 
I. Choose the correct answer:
1. I like coca cola. It’s my favourite …drink….(drink/ food/ school)
2. Alan ……likes…coffee. It’s his favourite drink (like/ likes/ liking)
3. Hoang likes bread. It’s ……his……favourite food. (her/ my/ his)
4. What ……are…..their favourite food and drink? (am/ is/ are)
5. Sandwich is our …favourite…….food.(like/ likes/ favourite)

II. Reorder the words.
1. I/ like/ bears/ don't.
____I don't like bears.____.
2. you/ want/ some/ Do/ orange juice?
___Do you want some orange juice?_______.
3. every day/ I/ wash/ face/ my.
___I wash my face every day._______.
4. your/ What/ favorite/ is/ color/?
___What is your favorite color?_______.
5. the school bag/ on/ there is/ a doll.
___There is a doll on the school bag______.

III. Read and complete the sentence.
1. Joe is ___ten/ 10____ years old.
2. Joe _____goes home___ at 4 o'clock.
3. Her father is a _____worker_____.
4. Her mother works in _______a hospital______.
5. Her brother is ____tall___ and ____slim____.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây