Loading...
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 55: Quản lý doanh nghiệp

Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 55: Quản lý doanh nghiệp

 •   18/05/2019 10:31:38 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 55: Quản lý doanh nghiệp
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 54: Thành lập doanh nghiệp

Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 54: Thành lập doanh nghiệp

 •   18/05/2019 10:28:01 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 54: Thành lập doanh nghiệp
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh

Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh

 •   18/05/2019 04:38:34 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài đọc thêm 2

Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài đọc thêm 2

 •   18/05/2019 04:35:21 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài đọc thêm 2
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài đọc thêm 1

Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài đọc thêm 1

 •   18/05/2019 04:33:55 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài đọc thêm 1
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh

Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh

 •   18/05/2019 04:26:11 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

 •   18/05/2019 04:22:34 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

 •   18/05/2019 04:20:18 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 49: Bài mở đầu

Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 49: Bài mở đầu

 •   18/05/2019 04:18:06 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 49: Bài mở đầu
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 48: Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản

Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 48: Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản

 •   18/05/2019 04:14:24 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 48: Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 47: Thực hành: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành (đậu tương) bằng phương pháp đơn giản

Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 47: Thực hành: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành (đậu tương) bằng phương pháp đơn giản

 •   18/05/2019 04:10:28 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 47: Thực hành: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành (đậu tương) bằng phương pháp đơn giản
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 46: Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản

Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 46: Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản

 •   18/05/2019 04:07:59 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 46: Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 45: Thực hành: Chế biến xi rô từ quả

Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 45: Thực hành: Chế biến xi rô từ quả

 •   18/05/2019 04:04:48 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 45: Thực hành: Chế biến xi rô từ quả
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 44: Chế biến lương thực, thực phẩm

Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 44: Chế biến lương thực, thực phẩm

 •   18/05/2019 04:02:34 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 44: Chế biến lương thực, thực phẩm
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 43: Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá

Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 43: Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá

 •   18/05/2019 03:59:43 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 43: Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 42: Bảo quản lương thực, thực phẩm

Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 42: Bảo quản lương thực, thực phẩm

 •   18/05/2019 03:57:45 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 42: Bảo quản lương thực, thực phẩm
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 41: Bảo quản hạt, củ làm giống

Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 41: Bảo quản hạt, củ làm giống

 •   18/05/2019 03:55:27 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 41: Bảo quản hạt, củ làm giống
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 40: Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản

Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 40: Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản

 •   18/05/2019 01:46:48 AM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 40: Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 39: Ôn tập chương 2

Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 39: Ôn tập chương 2

 •   14/05/2019 06:48:37 PM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập Công nghệ 10 - Bài 39: Ôn tập chương 2

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây