Giải Kinh tế và pháp luật 10 sách Chân trời, bài 10: Cách sử dụng các dịch vụ tín dụng

Thứ năm - 21/03/2024 22:00
Giải Kinh tế và pháp luật 10 sách Chân trời, bài 10: Cách sử dụng các dịch vụ tín dụng - Trang 56, ...
Mở đầu trang 56. Em hãy liệt kê một số dịch vụ tín dụng phổ biến hiện nay ở Việt Nam và cho biết, khi sử dụng dịch vụ tín dụng, em cần lưu ý điều gì?
Trả lời:
Một số dịch vụ tín dụng phổ biến hiện nay:
- Tín dụng thương mại
- Tín dụng nhà nước
- Tín dụng ngân hàng
- Tín dụng tiêu dùng
Những lưu ý khi sử dụng dịch vụ tín dụng:
- Thực hiện đúng cam kết về khoản vay, thời hạn thanh toán và lãi suất với bên cho vay tín dụng.
- Cân nhắc nhu cầu sử dụng tiền vay tín dụng phù hợp với năng lực tài chính cá nhân.
 

1. Một số dịch vụ tín dụng

Câu hỏi trang 56: Em hãy đọc trường hợp sau và thực hiện yêu cầu:

- Doanh nghiệp A và B giữ vai trò gì trong mối quan hệ tín dụng trên?
- Dịch vụ tín dụng trong trường hợp trên có những đặc điểm gì? Đặc điểm nào thể hiện tính ưu thế của tín dụng này trong nền kinh tế? Vì sao?

Trả lời:
- Doanh nghiệp A đóng vai trò là bên cho vay, doanh nghiệp B đóng vai trò là bên đi vay.
- Dịch vụ tín dụng trong trường hợp trên có những đặc điểm: 
+ Có lãi suất.
+ Thời hạn trả xác định.
Bên vay và bên cho vay đều là các doanh nghiệp, tự thống nhất, thỏa thuận với nhau. 
- Tính ưu thế của tín dụng này trong nền kinh tế là làm giảm sự lệ thuộc về vốn vào Nhà nước và các ngân hàng, tạo khả năng mở rộng các quan hệ hợp tác kinh doanh lâu bền vì việc vay vốn hoàn toàn dựa vào nguồn vốn, sự thỏa thuận, trao đổi giữa 2 doanh nghiệp.

Câu hỏi trang 57: Em hãy đọc các trường hợp sau và trả lời câu hỏi.

- Cho biết vai trò của Nhà nước trong mối quan hệ tín dụng nhà nước.
- Nêu một số đặc điểm của tín dụng nhà nước. Giải thích vì sao lãi suất vay của tín dụng nhà nước hấp dẫn hơn các ngân hàng thương mại.

Trả lời:
- Vai trò của Nhà nước trong mối quan hệ tín dụng nhà nước: Là bên cho vay để phục vụ cho việc thực thi chức năng quản lí kinh tế, xã hội.
- Đặc điểm của tín dụng nhà nước:
+ Là quan hệ vay mượn giữa nhà nước với xã hội để phục vụ cho việc thực thi các chức năng quản lý kinh tế - xã hội của mình.
+ Có tính cưỡng chế, tính chính trị và xã hội.
+ Phương thức: cho vay đầu tư, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, bảo lãnh tín dụng.
- Lãi suất vay của tín dụng nhà nước hấp dẫn hơn các ngân hàng thương mại vì tín dụng nhà nước cho vay không chỉ nhằm mục đích kích thích vay vốn của các doanh nghiệp cho hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó góp phần tăng trưởng phát triển kinh tế mà còn thể hiện ở trách nhiệm và mối quan tâm của chính phủ đối với dân chúng chẳng hạn như cho vay tài trợ, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo…

Câu hỏi trang 57: Em hãy đọc các trường hợp sau và trả lời câu hỏi.

- Các dịch vụ tín dụng của Ngân hàng C có đặc điểm gì?
- Anh B cần đáp ứng điều kiện gì để sử dụng các dịch vụ tín dụng mà Ngân hàng C cung cấp?

Trả lời:
- Anh B cần đáp ứng những điều kiện sau:
+ Có tài sản thế chấp như giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, xe cộ hoặc các tài sản tương đương khác đối với vay thế chấp hoặc giấy tờ để chứng minh năng lực tài chính như hợp đồng lao động, bảng lương đối với vay tín chấp.
+ Đáp ứng những điều kiện do ngân hàng đặt ra về hạn mức vay, thời hạn vay, lãi suất.
- Để đáp ứng điều kiện sử dụng các dịch vụ tín dụng mà Ngân hàng C cung cấp, anh B cần có tài sản để thế chấp hoặc có nguồn thu nhập ổn định, cam kết trả lãi suất hàng tháng và hoàn trả lại số tiền vay đúng thời hạn đã cam kết.

Câu hỏi trang 58: Em hãy đọc trường hợp sau và thực hiện yêu cầu.

- Nêu những yêu cầu đăng kí sử dụng thẻ tín dụng tại ngân hàng từ trường hợp trên.
- Trình bày các đặc điểm của tín dụng tiêu dùng được mô tả trong trường hợp trên. Cho ví dụ.
- Liệt kê một số lưu ý khi sử dụng tín dụng tiêu dùng trong việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ trong cuộc sống.

Trả lời:
- Những yêu cầu đăng kí sử dụng thẻ tín dụng tại ngân hàng:
+ Thanh toán khoản nợ đúng hạn.
+ Có tài chính, thu nhập ổn định hàng tháng.

- Đặc điểm của tín dụng tiêu dùng được mô tả trong trường hợp trên:
+ Phục vụ cho việc tiêu dùng của dân cư.
+ Người đi vay là cá nhân, bên cho cho vay là ngân hàng.
+ Các hình thức của tín dụng tiêu dùng: bán chịu trả góp và thẻ tín dụng.
+ Kết hợp với việc trả ngay một phần theo hợp đồng hay một giao kèo bán chịu trả góp giữa bên cho vay và người đi vay.
- Ví dụ: Anh D muốn mua 1 chiếc laptop hãng dell có giá bán trên thị trường là 15 triệu đồng. Tuy nhiên anh D chưa có đủ số tiền để mua nó nên anh D đã thực hiện hình thức vay trả góp chiếc máy tính đó. Hàng tháng, anh D sẽ phải trả một số tiền đã cam kết cho ngân hàng.

- Một số lưu ý khi sử dụng tín dụng tiêu dùng trong việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ trong cuộc sống
+ Có kế hoạch rõ ràng trong việc cân đối chi tiêu để thanh toán các khoản vay theo kỳ hạn.
+ Nghiêm túc sử dụng số tiền đúng mục đích, trả đúng hạn theo quy định tại hợp đồng giữa các bên, nhằm tránh việc trả nợ quá hạn và các khoản lãi phát sinh hoặc mất khả năng thanh toán nợ.
 

2. Sử dụng dịch vụ tín dụng có trách nhiệm

Câu hỏi trang 59: Em hãy đọc các trường hợp sau và thảo luận theo gợi ý.

- Em hãy nhận xét về cách sử dụng dịch vụ tín dụng của chị Q và anh H.
- Cho biết, vì sao phải sử dụng dịch vụ tín dụng có trách nhiệm.
- Nêu một số cách sử dụng dịch vụ tín dụng có trách nhiệm.

Trả lời:
- Cách sử dụng dịch vụ tín dụng của chị Q đúng quy định và hiệu quả khi đã tuân thủ cam kết đối ngân hàng: thanh toán đúng hạn. Vì thế mà chị Q đã nhận được nhiều ưu đãi về lãi suất thường niên và khuyến mại khi mua sắm.
+ Cách sử dụng dịch vụ tín dụng của anh H không đạt hiệu quả, do anh H chưa cân nhắc kỹ nhu cầu sử dụng tiền vay tín dụng phù hợp với năng lực tài chính cá nhân nên đã không thể trả nợ đúng thời hạn.

- Phải sử dụng dịch vụ tín dụng có trách nhiệm, vì:
+ Tín dụng là quan hệ cho vay dựa trên sự tin tưởng và tín nhiệm giữa bên cho vay và bên đi vay. Do đó, khi sử dụng dịch vụ tín dụng, chúng ta cần có trách nhiệm thực hiện đúng cam kết về khoản vay, thời hạn thanh toán, lãi suất… để đảm bảo uy tín, trách nhiệm.
+ Đến hạn thanh toán, người vay có nghĩa vụ hoàn trả bên cho vay cả tiền gốc ban đầu và lãi suất. Vì vậy, khi sử dụng dịch vụ tín dụng, chúng ta cần cân nhắc kĩ lưỡng về năng lực tài chính cá nhân, tránh rơi vào tình trạng không đủ khả năng thanh toán số vốn đã vay.

- Để sử dụng thẻ tín dụng có trách nhiệm, cần:
Khi bắt đầu sử dụng thẻ tín dụng thì bạn đã bắt đầu xây dựng cho mình một lịch sử tín dụng lâu dài. Cân nhắc nhu cầu sử dụng tiền vay tín dụng phù hợp với năng lực tài chính cá nhân. 
Nên bắt đầu thanh toán cho những khoản không quá lớn đề có thể dễ dành thanh toán trong thời gian qui định.
Thực hiện đúng cam kết về khoản vay, thời hạn thanh toán và lãi suất với bên cho vay tín dụng.
 

* Luyện tập và vận dụng

Luyện tập 1 trang 61: Em hãy đọc các trường hợp sau và xác định dịch vụ tín dụng phù hợp.

Trả lời:
- Trường hợp 1: Tín dụng thương mại
- Trường hợp 2: Tín dụng nhà nước
- Trường hợp 3: Tín dụng tiêu dùng
- Trường hợp 4: Tín dụng ngân hàng

Luyện tập 2 trang 61: Em hãy trình bày cách sử dụng dịch vụ tín dụng có trách nhiệm, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng trong các trường hợp sau:

Trả lời:
Cách sử dụng dịch vụ tín dụng có trách nhiệm:
a. Anh A cần cam kết trả lãi suất hàng tháng đúng theo qui định của Nhà nước và hoàn thành việc trả nợ theo đúng thời gian qui định.
b. Ông H cần tìm hiểu nghĩ qui định vay tín dụng ngân hàng và thực hiện theo đúng các qui định. Nếu ông không đưa sổ đỏ cho ngân hàng giữ thì ông sẽ không đủ điều kiện để vay tiền.
c. Bà B cần chấp thuận và thực hiện theo các yêu cầu mà doanh nghiệp A đưa ra và cam kết hoàn trả lại số tiền đã vay đúng thời hạn.
d. Chị G có thể sử dụng hình thức vay tín dụng nhà nước, tín dụng ngân hàng. Chị cần cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của bên vay, trả lãi suất đầy đủ và hoàn trả số tiền vay đúng thời hạn.

Luyện tập 3 trang 61: Em hãy đọc các tình huống sau và xử lí theo gợi ý.

Trả lời:
*Tình huống 1:
- Cách sử dụng dịch vụ của anh T không đúng quy định vì anh T trước khi vay trả góp đã cam kết thực hiện trả lãi đúng hạn theo đúng hợp đồng với bên ngân hàng, việc trả khoản nợ trễ buộc anh T phải thực hiện trả thêm khoản phí quá hạn.
- Em sẽ hướng dẫn anh T nên thực hiện đúng cam kết về khoản vay, thời hạn thanh toán và lãi suất với bên ngân hàng, trường hợp anh đã quá hạn trả thì anh phải chấp nhận nộp thêm khoản phí quá hạn.
*Tình huống 2:
- Việc sử dụng dịch vụ tín dụng của V không đúng quy định vì đã sử dụng quá hạn mức của thẻ.
- Em sẽ trao đổi với T cần tìm hiểu rõ trước khi sử dụng dịch vụ tín dụng và khi đã sử dụng cần thực hiện đúng cam kết về khoản vay, thời hạn thanh toán và lãi suất với bên cho vay.

Vận dụng 1 trang 62: Em hãy tìm hiểu về một số dịch vụ tín dụng nhà nước phổ biến ở địa phương em và viết bài thu hoạch theo yêu cầu.
Trả lời:
(*) Gợi ý: Dịch vụ tín dụng của ngân hàng Vietcombank
- Nội dung: Dịch vụ tín dụng ngân hàng Vietcombank
+ Loại hình cho vay: Vay thế chấp, vay tín chấp, vay trả góp, vay thấu chi
+ Khoản vay: Vay cho tiêu dùng, vay cho sản xuất kinh doanh,…
+ Lãi suất:

*Hình thức: Trình bày trên giấy A4

Vận dụng 2 trang 62: Em hãy tìm hiểu về cách sử dụng dịch vụ tín dụng của bạn bè, người thân. Sau đó, đánh giá xem họ đã sử dụng dịch vụ tín dụng có trách nhiệm chưa? Nếu chưa, hãy cho lời khuyên về cách sử dụng hợp lí, có trách nhiệm.
Trả lời:
- Một số dịch vụ của người thân em đã sử dụng:
+ Vay tiền để làm nhà, kinh doanh.
+ Trả góp tiền để mua máy tính, laptop.
+ Làm thẻ tín dụng.
- Đánh giá: đã sử dụng có trách nhiệm và hiệu quả.
- Lời khuyên:
+ Thực hiện đúng cam kết về khoản vay, thời hạn thanh toán và lãi suất với bên cho vay tín dụng.
+ Cân nhắc nhu cầu sử dụng tiền vay tín dụng phù hợp với năng lực tài chính cá nhân.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây