Giải Kinh tế và pháp luật 10 sách Chân trời, bài 11: Lập kế hoạch tài chính cá nhân

Thứ năm - 21/03/2024 22:32
Giải Kinh tế và pháp luật 10 sách Chân trời, bài 11: Lập kế hoạch tài chính cá nhân - Trang 63, ...
Mở đầu trang 63. Em hãy thực hiện trò chơi “Chiếc hộp thông minh” theo yêu cầu: Chia 1.000.000 đồng vào bốn chiếc hộp: nhu cầu cá nhân, tiết kiệm, dự phòng và đầu tư sinh lời sao cho hợp lí nhất. Sau đó, trình bày trước lớp để thuyết phục các bạn về sự phân chia của mình.

Em cần làm gì để quản lí chi tiêu cá nhân và tiết kiệm hiệu quả?
Trả lời:
- Để quản lí chi tiêu cá nhân và tiết kiệm hiệu quả
+ Lập kế hoạch chi tiêu chi tiết, hợp lí
+ Phân chia chi tiêu hợp lí
+ Đặt ra mục tiêu tài chính rõ ràng.
 

1. Khái niệm tài chính kế hoạch cá nhân

Câu hỏi trang 64: Em hãy đọc trường hợp sau và trả lời câu hỏi.

- Vì sao phải tính toán nguồn tiền ra - vào mỗi tháng, thời gian tiết kiệm, khả năng vay nợ và đầu tư sinh lời khi lập kế hoạch tài chính cá nhân?
- Theo em, kế hoạch tài chính cá nhân là gì?

Trả lời:
- Phải tính toán nguồn tiền ra - vào mỗi tháng, thời gian tiết kiệm, khả năng vay nợ và đầu tư sinh lời khi lập kế hoạch tài chính cá nhân vì đây là các yếu tố tạo nên một bản kế hoạch tài chính cá nhân đầy đủ, hiệu quả.
- Kế hoạch tài chính cá nhân là tập hợp các hoạt động thu - chi tiền bạc, tiết kiệm, đầu tư, dự phòng và nợ được sắp xếp theo trình tự để đạt được mục tiêu tài chính cá nhân cho từng giai đoạn thời gian.
 

2. Các loại kế hoạch tài chính cá nhân

Câu hỏi trang 65: Em hãy đọc trường hợp sau và thực hiện yêu cầu.

- Em hãy cho biết tiêu chí về thời gian và số tiền tiết kiệm trong kế hoạch tài chính cá nhân của bạn A.
- Em hãy liệt kê một số trường hợp cần lập kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn.

Trả lời:
- Tiêu chí về thời gian và số tiền tiết kiệm trong kế hoạch tài chính cá nhân của bạn A
+ Tiêu chí về thời gian của bạn A: một tháng
+ Số tiền tiết kiệm của bạn A: mỗi ngày tiết kiệm 10 nghìn đồng

- Em hãy liệt kê một số trường hợp cần lập kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn.
+ Tiết kiệm để mua đồ dùng học tập
+ Tiết kiệm để mua quần áo mới
+ Tiết kiệm để mua khóa học tiếng Anh
+ Tiết kiệm để mua một bộ đồ chơi yêu thích

Câu hỏi trang 65: Em hãy đọc trường hợp sau và trả lời các câu hỏi.

- Kế hoạch tài chính cá nhân của B có đặc điểm gì?
- Theo em mục tiêu của kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn là gì?

Trả lời:
- Đặc điểm kế hoạch tài chính cá nhân của B:
+ Có lộ trình rõ ràng, kéo dài 6 tháng. 
+ Là một kế hoạch tài chính trung hạn.
- Mục tiêu của kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn là để tiết kiệm một khoản tiền tương đối lớn.

Câu hỏi trang 66: Em hãy đọc trường hợp sau và thực hiện yêu cầu.

- Em hãy mô tả nội dung kế hoạch tài chính cá nhân của bạn T.
- Cho biết khi nào nên lập kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn.

Trả lời:
- Nội dung kế hoạch tài chính cá nhân của T:
+ Mỗi tuần tiết kiệm tối thiểu 100 nghìn đồng.
+ Duy trì mức tiết kiệm này tối thiểu 15 tháng.
+ Mỗi tuần tiết kiệm thêm 20 nghìn đồng riêng để trong trường hợp khẩn cấp.
+ Dự kiến lớp 11 sẽ đi làm thêm với mức thu nhập dự kiến là 2 triệu đồng/tháng để bổ sung vào quỹ tiết kiệm.
+ Trong 18 tháng đầu tiên, cố gắng đạt được mục tiêu tiết kiệm 20 triệu đồng và sẽ mở một tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng để đầu tư sinh lời mỗi năm.

- Khi có nhu cầu sử dụng một số tiền lớn để đáp ứng một nhu cầu nào đó trong tương lai thì nên lập kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn.
 

3. Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân

Câu hỏi trang 66: Em hãy đọc các trường hợp sau và trả lời câu hỏi.

- Cách quản lí và chi tiêu tiền của K và T có gì khác nhau?
- Em có suy nghĩ gì về ý kiến cho rằng: Việc lập kế hoạch tài chính cá nhân là việc cần làm của mỗi người nếu muốn tiết kiệm và sinh lời từ tiền.

Trả lời:
- Cách quản lí và chi tiêu tiền của K không có kế hoạch rõ ràng nên không đạt hiệu quả.
Cách quản lí và chi tiêu tiền của T có kế hoạch rất chi tiết, mục tiêu rõ ràng nên đạt được hiệu quả.
- Em đồng ý với ý kiến này vì việc lập kế hoạch tài chính cá nhân giúp chúng ta quả lí hiệu quả nguồn tài chính của mình, đồng thời thể hiện sự chủ động và cẩn thận trong từng hoạt động chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư và sinh lời từ tiền.
 

4. Các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân

Câu hỏi trang 67: Em hãy đọc trường hợp sau và trả lời câu hỏi.

- Chia sẻ các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân của em.
- Để lập được một kế hoạch tài chính cá nhân, em cần lưu ý điều gì?
- Chia sẻ các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân của em.

Trả lời:
- Theo em, các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân của N rất hợp lí vì trước khi lập kế hoạch N đã đánh giá tình hình tài chính cá nhân, đặt mục tiêu tài chính cá nhân phù hợp, phân chia các dòng tiền cho các quỹ; rồi sau đó mới lập kế hoạch hoạt động cụ thể và thực hiện theo đúng kế hoạch đó.

- Lưu ý khi lập kế hoạch tài chính cá nhân
+ Lựa chọn loại kế hoạch phù hợp với mục tiêu tài chính đặt ra.
+ Xác định mục tiêu tài chính phù hợp với nhu cầu.
+ Thực hiện tuần tự theo các bước, không được đảo lộn các bước.

- Các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân của em:
+ Bước 1: Đánh giá tình hình tài chính cá nhân
+ Bước 2: Đặt mục tiêu tài chính cá nhân
+ Bước 3: Phân chia dòng tiền cho các quỹ: tiêu dùng, tiết kiệm, đầu tư, trả nợ và dự phòng cho trường hợp khẩn cấp.
+ Bước 4: Lập kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng quỹ và xác định thời hạn hoàn thành mục tiêu.
+ Bước 5: Thực hiện đúng theo kế hoạch tài chính đã lập.
 

* Luyện tập và vận dụng

Luyện tập 1 trang 68: Em đồng tình với nhận định nào sau đây? Vì sao?

Lời giải
- Ý kiến a - Em đồng tình với ý kiến này vì việc lập kế hoạch tài chính cá nhân giúp chúng ta quản lí hiệu quả nguồn tài chính của mình, đồng thời thể hiện sự chủ động trong các hoạt động chi tiêu và tiết kiệm.
- Ý kiến b - Em đồng tình với ý kiến này vì lựa chọn loại kế hoạch tài chính cá nhân phụ thuộc vào mục tiêu tài chính của cá nhân, việc đặt ra mục tiêu sẽ là căn cứ để lựa chọn kế hoạch phù hợp và xác định thời gian hoàn thành mục tiêu.
- Ý kiến c – Em không đồng tình với ý kiến này. Vì: việc lập kế hoạch tài chính cá nhân rất cần thiết, cần được làm thường xuyên.
- Ý kiến d - Em đồng tình với ý kiến này vì để rèn luyện cách tiết kiệm, đầu tư sinh lời cũng như quản lí tiền hiệu quả thì lập kế hoạch tài chính cá nhân là một trong những biện pháp cần thiết vfa mang lại hiệu quả cao.

Luyện tập 2 trang 69: Em hãy đọc các trường hợp sau và giúp các nhân vật lựa chọn loại kể hoạch tài chính cá nhân phù hợp.

Trả lời:
- Trường hợp 1: Kế hoạch tài chính ngắn hạn
- Trường hợp 2: Kế hoạch tài chính trung hạn

Luyện tập 3 trang 69: Em hãy lập 1 kế hoạch tài chính cá nhân theo các định hướng sau:

Trả lời:
* Ví dụ tham khảo: 
Lập kế hoạch tài chính các nhân em muốn đạt được trong vòng 3 tháng
- Bước 1: Đánh giá tình hình tài chính cá nhân.
=> Mỗi tháng em được bố mẹ cho 1.000.000 đồng tiền tiêu vặt. 
- Bước 2: Đặt mục tiêu tài chính cá nhân.
=> Tiết kiệm được 1000.000 đồng trong vòng 3 tháng
- Bước 3: Phân chia dòng tiền cho các quỹ: tiêu dùng, tiết kiệm, đầu tư, trả nợ và dự phòng cho trường hợp khẩn cấp,... trong vòng 1 tháng
Quỹ tiêu dùng: 50% => 500 nghìn/tháng
Quỹ tiết kiệm: 20% => 200 nghìn/tháng
Quỹ đầu tư: 10% => 100 nghìn/tháng
Quỹ trả nợ: 10% => 100 nghìn/tháng
Quỹ dự phòng: 10% => 100 nghìn/tháng
Quỹ trả nợ và dự phòng nếu không dùng đến sẽ được bổ sung vào quỹ tiết kiệm.
- Bước 4: Lập kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng quỹ và xác định thời hạn hoàn thành mục tiêu.
=> Thời hạn hoàn thành là 3 tháng.
- Bước 5: Thực hiện đúng theo kế hoạch tài chính đã lập.

Vận dụng 1 trang 69: Em hãy sưu tầm một số quy tắc hoặc công cụ hỗ trợ quản lí tài chính cá nhân hiệu quả và áp dụng vào việc lập kế hoạch tài chính cá nhân của bản thân.
Trả lời:
Một số quy tắc hoặc công cụ hỗ trợ quản lí tài chính cá nhân hiệu quả:
- Quy tắc 50-30-20
- Phương pháp Kekeibo của người Nhật
- Quy tắc 6 chiếc lọ tài chính
- Tính năng Goal Save của ngân hàng số Timo

Vận dụng 2 trang 69: Em hãy thiết kế câu khẩu hiệu tuyên truyền về việc kiểm soát tài chính cá nhân và sử dụng kế hoạch tài chính cá nhân hiệu quả.
Trả lời:
Một số câu khẩu hiệu:“Đừng để những khoản tiết kiệm của bạn ngủ yên trong ngân hàng, hãy sử dụng chúng để đầu tư!”
”Hãy kiểm soát tài chính cá nhân để trở thành một nhà đầu tư thông minh”.
”Kế hoạch tài chính cá nhân hợp lí giúp bạn trở nên giàu có! ”

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây