© Copyright Bài Học Hay

Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đạt được những thành tựu và gặp khó khăn, hạn chế gì?

Chủ nhật - 15/03/2020 11:25
Trong việc thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 1976 - 1980, cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đạt được những thành tựu và gặp khó khăn, hạn chế gì? Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế.
Trong việc thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 1976 - 1980, cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đạt được những thành tựu và gặp khó khăn, hạn chế gì? Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế.

a) Thành tựu đạt được
- Trong khôi phục kinh tế: phục hồi và phát triển các cơ sở kinh tế công - nông nghiệp, giao thông vận tải bị địch đánh phá, làm cho năng lực sản xuất của các ngành kinh tế được nâng lên.

+ Nông nghiệp: Diện tích gieo trồng được mở rộng: 2 triệu ha, năng suất lao động tăng.

+ Công nghiệp: Gấp rút khôi phục và xây dựng các nhà máy phục vụ cho sự phát triển công nghiệp: xi măng, điện, cơ khí, điện lực, đường, giấy kéo sợi.

+ Giao thông vận tải: Miền Bắc đã phục hồi, xây dựng gần 1.700 km đường sắt, 30.000 đường ô tô, cầu cảng,... Tuyến đường sắt thống nhất từ H; Nội đến thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trở lại sau 30 năm gián đoạn.

- Trong cải tạo quan hệ sản xuất: cải tạo các thành phần kinh tế tư nhân, đi đến xây dựng hai thành phần kinh tế: kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể. Chuyển các xí nghiệp, nhà máy tư bản thành các xí nghiệp quốc doanh và công ti hợp doanh. Vận động nhân dân đi vào con đường làm ăn tập thể trong các tập đoàn sản xuất, hợp tác xã...

- Trong văn hóa, giáo dục: Đẩy mạnh phát triển phong trào bình dân học vụ thu hút đông đảo người tham gia. Tăng cường giáo dục tiểu học trung học, đại học (1976 - 1980: 15 triệu học sinh băng 1-3 dân số). Mở mang y tế phòng bệnh, chữa bệnh.

b) Khó khăn, hạn chế
+ Kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể luôn bị thua lỗ. Kinh tế thương nghiệp bị ngăn cấm không phát huy được tác dụng và phát triển được dẫn đến sự mất cân đối nghiêm trọng trong nền kinh tế. Thu nhập quốc dân giảm, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, những hiện tượng tiêu cực nảy sinh ngày càng nhiều do nền kinh tế quan liêu, bao cấp.

c) Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế: Do nền kinh tế vốn nghèo nàn lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng và chính sách cấm vận của Mĩ đã cản trở các nước khác hợp tác kinh tế với ta. Song nguyên nhân chủ yếu là do những sai lầm, khuyết điểm của Đảng trong việc chưa nắm bắt được quy luật phát triển kinh tế từ nền sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn, chủ trương cải tạo, xây dựng kinh tế, đề ra những chỉ tiêu quá lớn về quy mô và quá cao về tốc độ xây dựng cơ bản và phát triển sản xuất trong nông nghiệp và công nghiệp,.. Sự chỉ đạo đó thể hiện tư tưởng chủ quan, nóng vội, duy ý chí trong việc để ra các biện pháp tổ chức và chỉ đạo thực tiễn quản lí kinh tế - xã hội, gây nên tình trạng khủng hoảng về kinh tế - xã hội ở nước ta.

 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây