© Copyright Bài Học Hay

Đáp án chính thức đề thi môn lịch sử tốt nghiệp THPT 2020 - Tất cả mã đề

Thứ hai - 10/08/2020 04:22
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Sử 2020 - Mã đề: 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324.
Mã đề: 302 - Baihochay.com
1.B 2.C 3.B 4.B 5.D 6.B 7.D 8.B 9.C 10.A
11.C 12.A 13.B 14.A 15.D 16.A 17.C 18.B 19.C 20.A
21.D 22.A 23.A 24.C 25.A 26.B 27.B 28.A 29.A 30.C
31.C 32.B 33.B 34.C 35.B 36.B 37.A 38.A 39.C 40.C

Mã đề: 305 - Baihochay.com
1.C 2.C 3.D 4.C 5.A 6.A 7.A 8.B 9.B 10.B
11.A 12.C 13.A 14.B 15.B 16.C 17.C 18.B 19.D 20.D
21.C 22.A 23.D 24.D 25.D 26.C 27.C 28.D 29.D 30.C
31.A 32.D 33.A 34.A 35.D 36.C 37.C 38.A 39.C 40.A

Mã đề: 309 - Baihochay.com
1.B 2.A 3.C 4.A 5.A 6.B 7.B 8.A 9.D 10.D
11.C 12.D 13.D 14.D 15.B 16.B 17.D 18.A 19.D 20.C
21.A 22.D 23.A 24.B 25.C 26.B 27.D 28.D 29.C 30.C
31.D 32.D 33.B 34.C 35.A 36.D 37.A 38.A 39.C 40.C

Mã đề: 311 - Baihochay.com
1.B 2.C 3.A 4.C 5.D 6.A 7.B 8.D 9.A 10.D
11.C 12.B 13.A 14.C 15.D 16.B 17.D 18.B 19.B 20.B
21.A 22.D 23.A 24.D 25.B 26.A 27.C 28.C 29.C 30.B
31.B 32.A 33.C 34.A 35.B 36.A 37.C 38.C 39.B 40.C

Mã đề: 312 - Baihochay.com
1.A 2.A 3.C 4.C 5.B 6.C 7.D 8.C 9.A 10.D
11.D 12.A 13.B 14.C 15.A 16.C 17.B 18.A 19.B 20.C
21.D 22.D 23.B 24.D 25.B 26.A 27.A 28.A 29.B 30.D
31.B 32.B 33.D 34.D 35.B 36.B 37.D 38.A 39.A 40.B

Mã đề: 314 - Baihochay.com
1.B 2.A 3.B 4.B 5.A 6.B 7.C 8.C 9.D 10.B
11.A 12.C 13.B 14.A 15.D 16.B 17.C 18.C 19.D 20.A
21.C 22.D 23.A 24.A 25.A 26.D 27.D 28.C 29.C 30.A
31.B 32.D 33.B 34.B 35.D 36.C 37.A 38.D 39.A 40.D

Mã đề: 317 - Baihochay.com
1.B 2.A 3.D 4.A 5.A 6.D 7.A 8.C 9.D 10.C
11.C 12.D 13.A 14.A 15.B 16.B 17.D 18.D 19.B 20.B
21.C 22.D 23.C 24.C 25.B 26.C 27.B 28.C 29.A 30.A
31.D 32.C 33.C 34.D 35.A 36.B 37.A 38.C 39.C 40.D

Mã đề: 320 - Baihochay.com
1.C 2.C 3.B 4.D 5.A 6.A 7.D 8.C 9.C 10.A
11.B 12.A 13.C 14.C 15.A 16.C 17.C 18.D 19.C 20.D
21.B 22.D 23.C 24.B 25.C 26.D 27.B 28.B 29.D 30.A
31.A 32.D 33.A 34.B 35.D 36.B 37.B 38.A 39.B 40.D

Mã đề: 321 - Baihochay.com
1.B 2.A 3.A 4.D 5.D 6.C 7.B 8.B 9.B 10.C
11.A 12.C 13.C 14.C 15.A 16.C 17.C 18.A 19.D 20.A
21.B 22.B 23.D 24.D 25.B 26.C 27.D 28.A 29.D 30.D
31.A 32.B 33.B 34.D 35.B 36.B 37.D 38.A 39.A 40.D

Mã đề: 323 - Baihochay.com
1.A 2.D 3.B 4.D 5.A 6.C 7.D 8.D 9.C 10.B
11.C 12.C 13.D 14.A 15.D 16.A 17.C 18.B 19.B 20.D
21.C 22.B 23.C 24.B 25.D 26.D 27.A 28.A 29.B 30.D
31.A 32.B 33.C 34.B 35.C 36.A 37.C 38.A 39.B 40.C

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây