Những chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp ở Việt Nam.

Chủ nhật - 08/03/2020 11:58
Hãy nêu những nhận xét về những chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp ở Việt Nam.
Hãy nêu những nhận xét về những chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp ở Việt Nam.

Những chính sách về chính trị, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp ở Việt Nam.
- Về chính trị:
+ Thực hiện chính sách chuyên chế, thâu tóm mọi quyền hành.
+ Thực hiện một vài cải cách chính trị - hành chính.

- Về văn hóa, giáo dục:
+ Tiếp tục duy trì nền văn hoá nô dịch.
+ Hệ thống giáo dục từ tiểu học đến đại học được mở rộng để phục vụ cho chính sách khai thác kinh tế.
+ Khuyến khích xuất bản sách, báo để phục vụ cho chính sách khai thác và thống trị.

- Nhận xét: Thực chất của các chính sách văn hóa, giáo dục trên là để mị dân, phục vụ cho sự cai trị của Pháp ở Việt Nam. Chính sách cai trị hà khắc, cùng với bộ máy quân sự, cảnh sát, nhà tù,... được tăng cường và hoạt động ráo riết đã lột trần bộ mặt của kẻ đi xâm lược, đẩy mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt hơn. Mọi tầng lớp nhân dân sẵn sàng đứng lên chống Pháp. Mặt khác, tuy hệ thống giáo dục được mở rộng nhằm đào tạo các tầng lớp tay sai và tuyên truyền văn hóa Pháp, song cũng nhờ đó các trào lưu tư tưởng, khoa học - kĩ thuật, vàn hóa - nghệ thuật phương Tây có điều kiện tràn vào Việt Nam làm nên những chuyển biến mới trong tư tưởng của người dân.

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây