© Copyright Bài Học Hay

Nội dung cơ bản của Nghị quyết các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ tháng 11 - 1939 đến tháng 5 - 1941.

Thứ tư - 11/03/2020 10:57
Hãy hoàn thành bảng hệ thống sau đây về nội dung cơ bản của Nghị quyết các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ tháng 11 - 1939 đến tháng 5 - 1941.
- Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6 tháng 11 - 1939,
- Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 7 tháng 11 - 1940,
- Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8 tháng 5 - 1941
Hãy hoàn thành bảng hệ thống sau đây về nội dung cơ bản của Nghị quyết các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ tháng 11 - 1939 đến tháng 5 - 1941.

 
Nghị quyết Nội dung cơ bản
Hội nghị Ban Chấp hành
Trung ương 6 tháng 11 - 1939
- Hội nghị xác định mục tiêu chiến lược trước mắt của cách mạng Đông Dương là đánh đổ đế quốc và tay sai giải phóng các dân tộc Đông Dương, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Hội nghị chủ trương tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất và đề ra khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của đế quốc và địa chủ phản bội quyền lợi dân tộc, chống tố cáo, lãi nặng. Khẩu hiệu thành lập chính quyền Xô viết công, nông, binh được thay thế bằng khẩu hiệu lập chính quyền dân chủ cộng hoà.
- Về phương pháp cách mạng: đấu tranh trực tiếp đánh đổ chính quyền đế quốc và tay sai bằng hoạt động bí mật và bất hợp pháp.
- Chủ trương thành lập Mặt trận Thống nhất Dân tộc Phản đế Đông Dương (Mặt trận Phản đế Đông Dương) để tập trung mọi lực lượng của dân tộc và nhiệm vụ chủ yếu.
Hội nghị
Ban Chấp hành
Trung ương 7 tháng 11 - 1940
Hội nghị cử ra Ban Chấp hành Trung ương lâm thời và đề ra chủ trương trong tình hình mới: xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là đế quốc Pháp - Nhật; quyết định duy trì đội du kích Bắc Sơn để xây dựng thành lực lượng vũ trang cách mạng; tiến tới thành lập căn cứ du kích; quyết định đình chỉ khởi nghĩa vũ trang ở Nam Kì vì thời cơ chưa chín muồi.
Hội nghị
Ban Chấp hành
Trung ương 8 tháng 5 - 1941
- Hội nghị khẳng định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng là giải phóng dân tộc, tiếp tục tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, nêu khẩu hiệu giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng công, tiến tới thực hiện người cày có ruộng. Hội nghị chỉ rõ sau khi đánh đuổi đế quốc Pháp - Nhật, sẽ thành lập Chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
- Quyết định thành lập Việt Nam độc lập đồng minh, gọi tắt là Việt Minh thay cho Mặt trận Thống nhất Dân tộc Phản đế Đông Dương và giúp đỡ việc lập mật trận ở các nước Lào, Cam-pu-chia, thay tên các Hội Phản đế thành Hội Cứu quốc.
- Xác định hình thái cuộc khởi nghĩa ở nước ta là đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa và kết luận: chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân trong giai đoạn hiện tại.
- Chính thức bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mới, bầu Trường Chinh làm Tổng Bí thư.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây