© Copyright Bài Học Hay

So sánh phong trào dân chủ 1936 - 1939 với phong trào cách mạng 1930 - 1931

Thứ tư - 11/03/2020 10:43
Hãy so sánh phong trào dân chủ 1936 - 1939 với phong trào cách mạng 1930 - 1931 theo yêu cầu của bảng dưới đây.
- Mục tiêu đấu tranh,
- Lực lượng tham gia,
- Hình thức đấu tranh,
- Quy mô phong trào,
- Kết quả, ý nghĩa lịch sử
Hãy so sánh phong trào dân chủ 1936 - 1939 với phong trào cách mạng 1930 - 1931 theo yêu cầu của bảng dưới đây.
 
Nội dung so sánh Phong trào cách mạng 1930 - 1931 Phong trào dân chủ 1936 – 1939
Mục tiêu đấu tranh Chống đế quốc giành độc lập dân tộc. Chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày. Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động Pháp và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.
Lực lượng tham gia Công nhân Nông dân. Công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân khác.
Hình thức đấu tranh Mít tinh, biểu tình, khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền Bãi công, bãi thị, bãi khóa, mít tinh, biểu tình, kết hợp với đấu tranh công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.
Quy mô phong trào Chủ yếu ở Nghệ - Tĩnh. Phong trào nổ ra rộng khắp trong toàn quốc, kéo dài suốt ba Năm mới chấm dứt.
Kết quả, ý nghĩa lịch sử - Giáng một đòn mạnh vào bè lũ đế quốc và phong kiến tay sai.
- Thành lập các Xô viết.
- Tuy thất bại nhưng khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng Đông Dương. Từ trong phong trào, khối liên minh công - nông được hình thành. Đảng Cộng sản Đông Dương được công nhận là bộ phận độc lập, trực thuộc Quốc tế Cộng sản
 - Là cuộc tập dược đầu tiên cho cách mạng tháng Tám - 1945
- Pháp phải nhượng bộ một số yêu sách của nhân dân về dân sinh, dân chủ.
- Quần chúng nhân dân được giác ngộ về chính trị đã tham gia vào Mặt trận Dân tộc thống nhất, trở thành lực lượng chính trị hùng hậu.
- Cán bộ cách mạng được rèn luyện và ngày càng trưởng thành.
- Đảng tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm về xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất; tố chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai hợp pháp; để tranh tư tưởng trong nội bộ Đảng với các đảng phái chính trị phản động...
- Là cuộc tập dượt, chuẩn bị lễ thứ hai cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây