© Copyright Bài Học Hay

Trong việc thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 1981 - 1985, cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đạt được những thành tựu và gặp khó khăn, hạn chế gì?

Chủ nhật - 15/03/2020 11:27
Trong việc thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 1981 - 1985, cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đạt được những thành tựu và gặp khó khăn, hạn chế gì? Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế.
Trong việc thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 1981 - 1985, cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đạt được những thành tựu và gặp khó khăn, hạn chế gì? Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế.

a) Thành tựu đạt được
- Trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp: đã chặn được đà giảm sút của những năm 1976 - 1980. Nông nghiệp tăng bình quân hàng năm, 9% so với 1,9% của thời kì 1976 - 1980. Sản xuất lương thực từ 13,4 triệu âìi lên 17 triệu tấn. Sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm 9,5% 0 với 0,6% trong thời kì 1976 - 1980. Thu nhập quốc dân tăng bình quân làng năm 6,4% so với 0,4% trong 5 năm trước.

- Trong xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật: Có bước phát triển đáng kể với việc xây dựng các công trình mới...

- Trong-hoạt động khoa học - kĩ thuật: Các hoạt động khoa học - kĩ thuật được triển khai, góp phần thúc đấy sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp.

- Văn hóa - xã hội: có những đóng góp nhất định vào việc xây dựng nền văn hóa mới, con người mới.

b) Khó khăn, hạn chế: Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tuy có đạt được nhiều thành tựu, song về cơ bản vẫn chưa thực hiện được sự ổn định tình hình kinh tế - xã hội.

c) Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế
+ Khách quan: Sự chống đối, phá hoại của các thế lực thù địch.
+ Chủ quan: Sai lầm, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lí của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là trong việc đưa ra các chính sách kinh tế, thể hiện tính chủ quan duy ý chí, nóng vội đối với những mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.

 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây