Vai trò của Hồ Chí Minh trong việc hoàn thành chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu của Đảng

Thứ tư - 11/03/2020 11:02
Vai trò của Hồ Chí Minh trong việc hoàn thành chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu của Đảng (5 - 1941) như thế nào?
- Nhờ sự chuyển hướng chỉ đạo đúng đắn của Nguyễn Ái Quốc, chúng ta đã có sự chuẩn bị chu đáo, có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Vai trò của Hồ Chí Minh trong việc hoàn thành chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu của Đảng (5 - 1941) như thế nào?

Nguyễn Ái Quốc có vai trò to lớn trong việc hoàn thành chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 (5 - 1941). Điều này thể hiện ở chỗ:

- Khi dự đoán “nếu Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, chỉ có một nước xã hội chủ nghĩa ra đời - Liên Xô, thì Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc sẽ có nhiều nước xã hội chủ nghĩa ra đời, do đó mà cách mạng Việt Nam sẽ thành công”, nên sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước ở nước ngoài, ngày 28 - 1 - 1941, Nguyễn Ái Quốc đã trở về nước để trực tiếp lãnh đạo nhân dân giành chính quyền.

- Sau khi về nước một thời gian và tìm hiểu thực tiễn cách mạng trong nước, từ ngày 10 đến 19 - 5 - 1941, Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị Trung ương 8 tại Pác Bó - Cao Bằng. Căn cứ vào thực tiền của chiến tranh thế giới và cách mạng Việt Nam, sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương từ Hội nghị Trung ương 6 (11 - 1939), Hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề, cuối cùng đi đến quyết định:

+ Giương cao hơn nữa ngọn cờ độc lập dân tộc - đặt vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu, xác định kẻ thù của dân tộc ta lúc này là phát xít Nhật - Pháp và bọn tay sai.

+ Tiếp tục tạm gác khẩu hiệu “cách mạng ruộng đất”, chỉ đưa ra khẩu hiệu “tịch thu ruộng đất của bọn tay sai và Việt gian chia cho dân nghèo”, giảm tức, giảm tô.

+ Thành lập ở mỗi nước Đông Dương một mặt trận dân tộc thống nhất nhằm tập hợp tất cả các tầng lớp nhân dân có cùng chí hướng giải phóng dân tộc, đoàn kết đánh đuổi kẻ thù chung, ở Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Người đã thành lập Mặt trận Việt Minh. Mặt trận có nhiệm vụ đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, không phân chia tôn giáo, đảng phái chính trị, miễn là người Việt Nam yêu nước có chung ý chí muốn cứu nước và giải phóng dân tộc; thay tên các Hội Phản đế trước đây bằng một tên gọi chung là Hội Cứu quốc.

+ Xúc tiến sự chuẩn bị về mọi mặt (chuẩn bị về lực lượng chính trị, chuẩn bị về lực lượng vũ trang, xây dựng căn cứ và tập dượt đấu tranh), sẵn sàng giành chính quyền khi thời cơ đến.

- Như vậy, nếu Hội nghị Trung ương lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (11 - 1939) do đồng chí Nguyễn Văn Cừ chủ trì là sự khởi đầu cho sự chuyển hướng chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu thì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8 (từ ngày 10 đến 19 - 5 - 1941) do Nguyễn Ái Quốc chủ trì là sự hoàn chỉnh chủ trương đó. Chưa lúc nào quyền lực dân tộc, nhiệm vụ giải phóng dân tộc lại được giương cao và tiên quyết như lúc này. Nhờ sự chuyển hướng chỉ đạo đúng đắn của Nguyễn Ái Quốc, chúng ta đã có sự chuẩn bị chu đáo, có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây