Ý nghĩa lịch sử của phong trào dân chủ 1936 - 1939

Thứ ba - 10/03/2020 10:18
1. Trình bày ý nghĩa lịch sử của phong trào dân chủ 1936 - 1939. Ý nghĩa nào là quan trọng nhất?
2. Bài học kinh nghiệm rút ra từ phong trào 1936 - 1939.
3. Tại sao nói phong trào dân chủ 1936 - 1939 như một cuộc tập dượt của Đảng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám Năm 1945?
1. Trình bày ý nghĩa lịch sử của phong trào dân chủ 1936 - 1939. Ý nghĩa nào là quan trọng nhất?

- Đây là cuộc đấu tranh chính trị, công khai, hợp pháp diễn ra trong phạm vi rộng lớn chưa từng thấy trong lịch sử nước ta, thực sự là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ rộng lớn.
- Phong trào đã buộc chính quyền thực dân Pháp phải nhượng bộ một số yêu sách của nhân dân về dân sinh, dân chủ.
- Qua phong trào quần chúng nhân dân được giác ngộ về chính trị đã tham gia vào Mặt trận Dân tộc thống nhất, trở thành lực lượng chính trị hùng hậu.
- Qua phong trào cán bộ cách mạng được rèn luyện và ngày càng trưởng thành.
- Là cuộc tập dượt, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

2. Bài học kinh nghiệm rút ra từ phong trào 1936 - 1939.

- Đảng tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm về: xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất; tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai hợp pháp; đấu tranh tư tưởng trong nội bộ Đảng với các đảng phái chính trị phản động; bài học về hình thức đấu tranh, khẩu hiệu đấu tranh...

3. Tại sao nói phong trào dân chủ 1936 - 1939 như một cuộc tập dượt của Đảng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám Năm 1945?

Bởi vì qua phong trào này, Đảng ta đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất, tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh; nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin ngày càng thấm nhuần trong tư tưởng và hành động của đảng viên và thấm sâu, lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân; Đảng đã xây dựng và phát triển được một đội ngũ có năng lực và giàu kinh nghiệm trong tổ chức, đấu tranh; hình thành được đội quân chính trị của quần chúng gồm hàng triệu người, được tập hợp trong một mặt trận dân tộc thống nhất, được tập dượt đấu tranh với những hình thức mới; trình độ giác ngộ của đảng viên và uy tín của Đảng được nâng lên một bước. Phong trào dân chủ 1936 - 1939 đã chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho thời kì đấu tranh trực tiếp giành chính quyền.

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây