Đề trắc nghiệm Ngữ Văn 10, Tỏ lòng (Thuật hoài)

Chủ nhật - 12/04/2020 08:37
Đề luyện tập trắc nghiệm Ngữ Văn 10, Tỏ lòng (Thuật hoài), Có đáp án
1. Ai là tác giả của bài thơ “Thuật hoài”?
A. Trần Quang Khải
B. Phạm Ngũ Lảo
C. Trần Quốc Tuấn
D. Trương Hán Siêu

2. Bài thơ “Thuật hoài” ra đời trong hoàn cảnh nào?
A. Cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông lần thứ nhất.
B. Cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông lần thứ hai.
C. Cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông lần thứ ba.

3. Thể thơ của bài “Thuật hoài” giống với thể thơ của bài nào dưới đây?
A. Tụng giá hoàn kinh sư
B. Bánh trôi nước
C. Qua Dèo Ngang
D. Cáo tật thị chúng

4. Tình cảm, cảm xúc nào được thể hiện trong bài thơ?
A. Tự hào về khí thế và sức mạnh của quân đội thời Trần.
B. Thẹn vì chưa trả xong nợ công danh.
C. Tình yêu nước
D. Cả 3 ý trên.

5. “Hoành sóc” có nghĩa là gì?
A. Cầm ngang ngọn giáo
B. Múa giáo
C. Vác giáo
D. Cả A, B và C đều đúng.

6. Câu thơ nào có yếu tố miêu tả?
A. Hoành sóc giang sơn kháp kỉ thu
B. Tam quân tì hô khí thôn ngưu
C. Nam nhi vị liễu công danh trái
D. Hai câu A và B.
 
7. Từ nào dưới đây (trong bài thơ) không phải là con vật?
A. Sóc
B. Tì
C. Hổ
D. Ngưu

8. Trong những nhận xét dưới đây về câu thơ thứ hai, nhận xét nào đúng, nhận xét nào sai? (khoanh chữ D vào cuối câu đúng, khoanh chữ S vào cuối câu sai)
A. “Tam quân” là ba người lính, đồng thời cùng có thể là ba đạo quân. Đ   S
B. Hình ảnh ba quân nói về quân đội nhưng đồng thời cũng tượng trưng cho sức mạnh của toàn dân tộc. Đ   S
C. Câu thơ gây ấn tượng mạnh bởi sự kết hợp giữa hình ảnh khách quan và cảm nhận chủ quan. Đ   S
D. Hình ảnh thơ kết hợp giữa hiện thực và lãng mạn. Đ   S

A. “Tam quân” là ba người lính, đồng thời cùng có thể là ba đạo quân.
B. Hình ảnh ba quân nói về quân đội nhưng đồng thời cũng tượng trưng cho sức mạnh của toàn dân tộc.
C. Câu thơ gây ấn tượng mạnh bởi sự kết hợp giữa hình ảnh khách quan và cảm nhận chủ quan.
D. Hình ảnh thơ kết hợp giữa hiện thực và lãng mạn.

9. Từ nào sau đây không phải là từ Hán Việt?
A. Giang sơn
B. Sơn Hà
C. Sông núi
D. Quốc gia

10. Phạm Ngũ Lão cảm thấy thẹn khi nghe người đời kể chuyện ai?
A. Lưu Bị
B. Tào Tháo
C. Quan Công
D. Gia Cát Lượng

ĐÁP ÁN
1 2 3 4 5
B B B D A
6 7 8 9 10
D A A:S; B:Đ C:Đ; D:Đ C D

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây