© Copyright Bài Học Hay

Trắc nghiệm sinh học 10, Chương III. Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào (Đề 03)

Chủ nhật - 24/05/2020 11:22
Bài tập trắc nghiệm sinh học 10, Phần 2. Sinh học tế bào, Chương III. Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào, có đáp án
Câu 36*. Chọn phương án trả lời đúng nhất.
1. Trong pha sáng của quang hợp có những biến đổi cơ bản nào ?
A. Biến đổi quang lí (diệp luc hấp thụ năng lượng của ánh sáng trở thành dạng kích động điện tử).
B. Biến đổi quang hoá (diệp lục ở trạng thái kích động truyền năng lượng cho các chất nhận để thực hiện ba quá trình quan trọng).
C. Biến đổi thành phần của H2O và ATP.
D. Cả a và b.
2. Các quá trình xảy ra trong biến đổi quang hoá (của quang hợp) ?
A. Quang phân li nước.
B. Hình thành chất có tính khử mạnh (NADPH ở thực vật hoặc NADH ở vi khuẩn quang hợp).
C. Tổng hợp ATP.
D. Cả a, b và c.

Câu 37. Hãy chọn cụm từ phù hợp trong các cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống thay cho các số l, 2. 3... để hoàn chỉnh các câu sau:
Quang hợp là hình thức ...(1)... và một số nhóm vi khuẩn. Quá trình quang hợp ...(2)... : pha sáng xảv ra lai các hụt (grana của lục lạp và ...(3)... (cơ chất) của lục lạp. Thông qua pha sáng, năng lượng ánh sáng được chuyển thành ...(4)... cung cấp cho pha tối.
A. Năng lượng ATP và NADPH
B. Pha tối xảy ra trong chất nền
C. Dinh dưỡng tự dưỡng đặc trưng cho thực vật
D. Chia làm hai pha

Câu 38. Chọn câu đúng (Đ) và câu sai (S) trong các câu sau :
A. Pha tối của quang hợp xảy ra trong cơ chất (chất nền) của lục lạp. không cần ánh sáng nhưng lại cần CO2 và hệ enzim có trong cơ chất của lục lạp.
B. Các cơ thê quang hợp sử dụng ATP và NADPH (hoặc NADH) do pha sáng tạo ra để tổng hợp cacbohiđrat từ khí CO2 của khí quyển.
C. Diễn biến của các con đường tổng họp các chất hữu cơ trong pha tối không phụ thuộc vào các điều kiện bên ngoài.
D. Con người không thể can thiệp vào sự tao thành các sản phẩm quang hợp.

Câu 39. Thực hiện ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và ghi kết quả vào cột 3.
Cột 1 Cột 2 Cột 3
1. Pha sáng của quang hợp diễn ra ở
2. Các sắc tố quang hợp có nhiệm vụ
3. Ôxi được tao ra trong quang hợp từ
A....cường độ quang hợp khác nhau. 
B.... tổng hợp glucôzơ.
C.... túi dẹp (màng tilacôit).
D... hấp thu nâng lượng ánh sáng.
E.... quá trình quang phân li nước
 G... cơ chất của lục lạp (strôma)
1……
2……
3……
4……
5……

Câu 40. Chọn phương án trá lời đúng nhất.
1. Các nhân tố nào sau đây ảnh hưởng đến quang hợp ?
A. Ánh sáng.
B. Hàm lượng CO­2 trong không khí.
C. Nhiệt độ.
d ) Cả a, b và c.
2. Vai trò của quang hợp đối với hệ sinh thái và con người?
A. Tạo nên chất hữu cơ cung cấp nguồn thức ăn cho sinh giới (có con người).
B. Tạo ra sự cân bằng hệ sinh thái, toàn bộ sinh quyển, đặc biệt là cân bằng hàm lượng CO2 và O2 khí quyển.
C. Là phương thức duy nhất chuyển hoá năng lượng ánh sáng mặt trời thành hoá năng tích trong chất hữu cơ (mà sinh giới có thể sử dụng được).
D. Cả a, b và c.

Câu 41 . Chọn câu đúng (Đ) và câu sai (S) trong các câu sau
A. Cây xanh quang hợp mạnh nhất vào sáng sớm và chiều (vì đó là thời gian giàu bức xạ đó).
B. Nhiệt độ không khí cũng là nhân tố gây ảnh hưởng đến cường độ quang hợp.
C. Hàm lượng CO­2 trong không khí không ảnh hưởng đến cường độ quang hợp.
D. Độ ẩm trong không khí ảnh hưởng lớn đến quá trình quang hợp.

Câu 42. Hãy ghi chú thích thay cho các số 1, 2, 3 trên hình 14.

A. Glưcôzơ
B. Axit béo
C.CO2

Câu 43. Chọn phương án trả lời đúng.
1. Trong quang hợp, O2 được sinh ra từ đâu ?
A. H2O
B. CO2
C. CO
D. Cả A và B
2. Các cơ thể quang hợp sử dụng sản phẩm nào của pha sáng để tổng hợp cacbohiđrat từ CO2?
A. ATP.
B. NADPH (NADH).
C. Năng lượng được giải phóng từ các chất hữu cơ.
D. Cả a và b.

Câu 44. Chọn phương án sai.
A. 6CO2 + 6H2 C6H12O6 + 6O2.
B.CO2 + 2H2 (CH2O)n + H2O + O2
C. C6H12O6 + 6O2 —> 6CO2 + 6H2O + (ATP + nhiệt).
D. 2S + 2H2O -> 3O2 + 2H2SO4 + năng lượng.
 
Câu 45*. Thực hiện ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và ghi kết quả vào cột 3.
Các quá trình
(1)
Đặc điểm
(2)
Ghi kết quả
(3)
1. Quang tổng hợp
2. Hoá tổng hợp
A. Là con đường đồng hoá cacbon:
B. Đặc trưng cho sình vật bậc cao, tảo và một số loại vi khuẩn.
C. Đặc trưng cho một số loại vi khuẩn.
D. Sử dung năng lượng ánh sáng biến đổi CO2 thành cacbohiđrat.
E. Gồm 2 pha (sáng và tối).
G. Ôxi được giải phóng từ quá trình quang phân li nước.
H. Một số vi khuẩn có thể ôxi hoá các hợp chất vô Cơ.
I. Một số vi khuẩn có thể ôxi hoá hiđrô để lấy năng lượng.

 
 

Câu 46. Hãy chọn cụn 1 từ phù hợp trong các cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống thay cho các sở 1, 2, 3… để hoàn chỉnh câu sau:
Quang hợp ....(1)... là chuyển hóa năng lượng ánh sáng. ...(2)... và duy trì...(3)... trong khí quyển.
A. Sự cân bằng hàm lượng CO2 và O2
B. Có vai trò quan trọng
C. Tổng hợp nên chất hữu cơ
-------------
ĐÁP ÁN

 
Câu 36. (1.D, 2.D)
Câu 37. (1.C, 2.D, 3.B, 4.A)
Câu 38. (A.Đ, B.Đ, C.S, D.S)
Câu 39. (1.C, 2.D, 3.E, 4.G, 5.A)
Câu 40. (1.D, 2.D)
Câu 41. (A.Đ, B.Đ, C.S, D.S)
Câu 42. (1.C, 2.A, 3.B)
Câu 43. (1.A, 2.D)
Câu 44. D
Câu 45. (1-A,B,D,E,G; 2-A,C,H,I)
Câu 46. (1.B, 2.C, 3.A)


 
 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây