Trắc nghiệm sinh học 10, Chương III. Virut và bệnh truyền nhiễm

Thứ ba - 26/05/2020 09:47
Bài tập trắc nghiệm sinh học 10, Phần ba. Sinh học vi sinh vật, Chương III. Virut và bệnh truyền nhiễm, Có đáp án
Câu 1. Chọn phương án trà lời đúng nhất.
Virut có đặc điểm chung nào sau đây ?
A. Thực thể chưa có cấu tạo tế bào, có cấu tạo đơn giản.
B. Có kích thước siêu nhỏ.
C. Kí sinh nôi bào bắt buộc.
D. Bộ gen chỉ chứa một loại axit nuclêic.
E. Cả A, B, C và D.

Câu 2. Chọn phương án trả lời đúng nhất.
Cấu tạo của virut gồm :
A. ADN và vỏ prôtêin.
B. ARN và vỏ prôtêin.
C. Nhiễm sắc thể và vỏ prôtêin.
D. Chi gồm một loại axit nuclêic và vỏ prôtêin.

Câu 3. Chọn phương án trả lời đúng nhất.
Vì sao virut được coi là kí sinh nội bào bắt buộc ?
A. Có kích thước siêu nhỏ.
B. Chưa có cấu tạo tế bào.
C. Không có ribôxôm.
D. Muốn nhân lên, virut phải nhờ vào bộ máy tổng hợp của tế bào vật chủ.

Câu 4. Câu nào sau đây là không đúng khi nói về virut ?
A. Virut là thực thể không có cấu tạo tế bào, kích thước siêu hiển vi.
B. Cấu tạo của virut đơn giản : một lõi là axit nuclêic gồm cả ADN và ARN, vỏ prôtêin bọc ngoài lõi.
C. Virut không thể tự nhân lên ngoài tế bào vật chủ.
D. Virut là kí sinh nội bào bắt buộc.

Câu 5. Chọn phương án trả lời đúng nhất.
Hạt virut có dạng cấu trúc dạng nào sau đây ?
A. Cấu trúc khối.
B. Cấu trúc xoắn.
C. Cấu trúc phối hợp giữa A và B.
D. Hoặc A, hoặc B, hoặc C tuỳ loại.

Câu 6. Chọn phương án trả lời đúng.
Thực khuẩn thể (phagơ) có dạng cấu trúc nào sau đây ?
A. Cấu trúc xoăn.
B. Cấu trúc khối.
C. Cấu trúc hình trụ.
D. Cấu trúc phối hợp giữa A và B.

Câu 7. Chon phương án trả lời đúng.
Vỏ capsit của virut được cấu tạo từ thành phần nào sau đây ?
A. ADN.
B. ARN.
C. Đơn vị prôtêin (capsôme)
D. ARN và prôtêin.

Câu 8. Chọn phương án trả lời đúng.
Virut khảm thuốc lá có dạng cấu trúc nào sau đây ?
A. Câu trúc xoắn.
B. Cấu trúc khối.
C. Cấu trúc phối hợp giữa A và B.
D. Cấu trúc hình trụ.

Câu 9. Chon phương án trả lời đúng.
Vỏ bọc ngoài có các thụ thể giúp cho việc bám lên bề mặt tế bào vật chủ là thành phần cấu tạo của :
A. Trùng giày.
B. Nấm men.
C. Virut trần.
D. Virut có vỏ ngoài.

Câu 10. Chọn phương án trả lời đúng nhất.
Bộ gen của virut là :
A. ADN.
B. ARN.
C. Cả ADN và ARN.
D. ADN hoặc ARN tuỳ loại.

Câu 11*. Chọn phương án trả lời đúng.
Dựa vào vật chủ, người ta chia virut thành những loại nào sau đây ?
A. Virut ở người và động vật.
B. Virut ở vi sinh vật.
C. Virut ở thực vật.
D. Cả A, B và C.

Câu 12*. Chọn phương án tra lời đúng.
Virui gây bệnh khảm thuốc lá là loại virưt nào
A. Virut ở người và động vật.
B. Virut ở vi sinh vật.
C. Virut ở thực vật.
D. Cả A, B và C.

Câu 13*. Chọn phương án trả lời đúng.
Phagơ ở E.coli là loại virut nào ?
A. Virut ở người và động vật.
B. Virut ở vi sinh vật.
C. Virut ở thực vật.
D. Cả A, B và C.

Câu 14. Chọn phương án trả lời đúng.
Chu trình nhân lên của phagơ gồm mấy giai đoạn ?
A.2
B.3

C.4
D.5
E. 6

Câu 15. Chọn phương án trả lời đúng.
Hiện tượng phagơ bám vào thụ thể bề mặt tế bào một cách đặc hiệu thuộc giai đoạn nào trong chu trình nhân lên của nó ?
A. Hấp phụ.
B. Xâm nhập.
C. Sinh tổng hợp.
D. Lắp ráp.
E. Phóng thích. 

Câu 16. Chọn phương án trả lời đúng.
Hiện tượng virut sử dựng enzim và nguyên liệu của tế bào vật chủ để tổng hợp axit nuclêic và prôtêin cho riêng mình thuộc giai đoạn nào trong chu trình nhân lên của nó ?
A. Hấp phu.
B. Xâm nhập.
C. Sinh tổng họp.
D. Lắp ráp.
E. Phóng thích.

Câu 17. Hãy ghép nội dung cột 1 với cột 2 sao cho phù hợp và ghi kết quả ghép
vào cột 3 khi nói về sự nhân lên của virut.
Các giai đoạn
(1)
Hiện tượng diễn ra
(2)
Kết quả ghép
(3)
1. Hấp phụ

2. Xâm nhập

3. Sinh tổng

4. Lắp ráp


5. Phóng thích
A. Phagơ bơm axit nuclêic của mình vào tế bào chất của tế bào vật chủ.
B. Phagơ bám vào bề mặt tế bào vật chủ nhờ thụ thể đặc hiệu với thụ thể bề mặt của tế bào vật chủ.
C. Vỏ prôtêin bao lấy lõi ADN và các bộ phận gắn lại với nhau tạo nên phagơ mới
D. Tổng hợp axit nuclêic và prôtêin cho phagơ trong 4 tế bào vật chủ trên cơ sở thông tin di truyền của bộ gen ở phagơ.
E. Các phagơ mới được tạo thành phá vỡ tế bào vật chủ và ồ ạt chui ra ngoài.

 
1…..

2…..

3……

4……


5…….

Câu 18*. Hãy ghi chú thích thay cho các số 1,2...trên hình 21.

A. ARN
B. Vỏ ngoài
C. Gai glicôprôtêin
D. Vỏ protein

Câu 19*. Hãy ghi chú thích thay cho các số ở trên hình 22.

A. Bao đuôi
B. Đĩa gốc
C. Trụ đuôi
D. Đầu 

Câu 20. Chọn phương án trả lời đúng nhất.
HIV là virut gây suy giảm miễn dịch ở người. Virut HIV có thể lan truyền bằng con đường nào sau đây ?
A. Qua đường máu.
B. Qua đường tình dục.
C. Do mẹ bị nhiễm truyền cho con qua bào thai hoặc qua sữa mẹ.
D. Cả 3 con đường nêu trên.

ĐÁP ÁN
1.E 2.D 3.D 4.B 5.D
6.D 7.C 8.A 9.D 10.D
11.D 12.C 13.B 14.D 15.A
16.C 20.D  
Câu 17. (1.B. 2.A, 3.D, 4.C, 5. E).
Câu 18. (1.D, 2.A, 3.C, 4.B)
Câu 19. (1.D, 2.C, 3.A, 4. B).

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây