© Copyright Bài Học Hay

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC LỚP 3 HKII, NĂM HỌC 2019-2020

Thứ năm - 18/06/2020 10:30
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HƯỚNG DẪN TIN HỌC LỚP 3 HKII, NĂM HỌC 2019-2020, CÓ ĐÁP ÁN
A.Phần trắc nghiệm:
Em hãy khoanh tròn vào các chữ cái A, B, C, D đứng trước câu trả lời đúng nhất.
1. Lưu văn bản ta nháy vào nút lệnh nào sau đây:
A..
B.

C.
 D.
2. Nối cột A với cột B sao cho đúng:
A B
Kiểu chữ in đậm
Căn lề giữa
Căn lề hai bên
Cỡ chữ
Căn lề trái
Kiểu chữ gạch chân
Căn lề phải
Kiểu chữ in nghiêng
Phông chữ

3. Trong phần mềm PowerPoint để bắt đầu trình chiếu em nhấn phím nào sau đây?
A. F2
B. F3
C. F5
D. F1

4. Tắt cửa sổ soạn thảo ta nháy chuột vào đâu?
A.


B.

C.

D.

 
5. Thao tác nào để mở văn bản có sẵn.
A.
Nháy chọn File rồi chọn Save
B. Nháy chọn File rồi chọn Save As
C. Nháy chọn File rồi chọn Open
D. Nháy chọn File rồi chọn Close

 
6. Để thêm hình, tranh ảnh em nháy chuột vào thẻ nào?
A. Home             
B. View                  
C. Page Layout                    
D. Insert


7.  Để chèn thêm  tranh ảnh vào văn bản em thực hiện thao tác nào?
A. Nháy chuột vào Insert -> Shapes
B. Nháy chuột vào Insert -> Clip Art
C. Nháy chuột vào Insert -> Picture
D. Nháy chuột vào Insert ->Table

8. Em hãy điền vào ô trống cách gõ theo các kiểu Telex và VNI
Để có từ Em gõ kiểu TELEX là Em gõ kiểu VNI là
Quãng Trường    
Khoảng lặng    
Bến đậu    
Rặng dừa    

9. Biểu tượng của phần mềm trình chiếu PowerPoint là?
A.

B.
C.
D.


 
10. Thay đổi bố cục trang trình chiếu ta vào thẻ nào?
A. Design
B. Home
C.
Layout
D. Insert

 
11 . Để tạo trang trình chiếu mới em chọn nút lệnh nào trong các nút lệnh sau?
A.
               
B.               
C.              
D.

12. Để gõ được chữ “trường em” theo kiểu gõ VNI em gõ?.
 A. truwowngf em                                                    
B. tru7o7ng2 em         

 C. truwowngs em                                                   
 D. tru7o6ng2 em

13. Hai phím nào dưới đây có chức năng gõ chữ hoa?
A. Shift và Alt
B. Tab và Enter
C. Caps lock và Shift
D. Alt và Ctrl


14. Để chèn hình vào trang trình chiếu ta nháy chuột vào nút nào?
A.
B.
C.

D.
 
15: Để lưu văn bản em nháy chọn nút lệnh nào?
A.

B.
C.
D.

16:  Chọn nút lệnh B và I rồi gõ vài từ, chữ hiện lên có kiểu?
A.In đậm                                               
B. In nghiêng         

C. Gạch chân và in nghiêng                   
D. In đậm và in nghiêng


17: Phần mềm ứng dụng nào dưới đây được dùng để SOẠN THẢO? (0.5 đ)
A.Microsoft Excel                               
B. Microsoft Word       

C. Microsoft Paint                                          
D. Microsoft PowerPoint
  


18: Nút lệnh
sử dụng để?
A.Căn lề trái           
B. Căn lề phải           
C. Căn giữa     
D. Căn đều hai bên
19: Để trình chiếu bài trình chiếu từ trang đầu tiên em nhấn phím?
 A. F3                      
B.F4                      
C.F5                             
D.F6

20. Trong phần mềm soạn thảo (Microsof Word), để gõ từ “thiếu nhi” theo kiểu Telex em gõ như thế nào?
A.thieeus nhi           
B. thie6u1 nhi       
C.  thie6us nhi    
D. thieeu1 nhi

21. Để lưu bài trình chiếu em nhấn tổ hợp phím?
A.Crtl+L                
B. Crtl+S               
C. Crtl+V              
D. Crtl+N        

22. Để chèn hình vào văn bản em thực hiện thao tác nào?
A. Nháy chuột vào Insert -> Shapes
B. Nháy chuột vào Insert -> Clip Art
C. Nháy chuột vào Insert -> Picture

 D. Nháy chuột vào Insert ->Table
 

B. PHẦN THỰC HÀNH:
- Soạn thảo văn bản:
+ Bài 2: SGK trang 79
- Tạo bài trình chiếu:
+ Bảo vệ môi trường (SGK trang 101)
+ Đèn tín hiệu giao thông (SGK trang 101)


ĐÁP ÁN
1.A   3.C 4.A 5.C
6.D 7.C   9.A 10.C
11.A 12.B 13.C 14.B 15.A
16.D 17.B 18.C 19.C 20.A
21.B 22.A  

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây