Phiếu bài tập môn tin học 3 - BÀI 3: Gõ các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng

Thứ bảy - 11/04/2020 05:00
Phiếu bài tập môn tin học 3 - BÀI 3: Gõ các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng - có bài tập áp dụng
HD HOC TIN HOC 3
HD HOC TIN HOC 3
PHIẾU BÀI TẬP MÔN TIN HỌC LỚP 3
Tuần 21  

Ôn lại bài cũ:
* Cách gõ chữ cái tiếng Việt theo kiểu gõ Telex
Chữ cần gõ Cách gõ
â aa
ô oo
ê ee
đ dd
ơ ow
ư uw
ă aw

Ví dụ: Muốn gõ chữ: Thanh niên
-> Em gõ: Thanh nieen

* Cách gõ chữ cái tiếng Việt theo kiểu gõ Vni:
Chữ cần gõ Cách gõ
â a6
ô o6
ê e6
ơ o7
ư u7
ă a8
đ d9

Ví dụ: Muốn gõ chữ: Thanh niên
-> Em gõ: Thanh nie6n

BÀI MỚI
 BÀI 3: Gõ các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng

I. Hoạt động cơ bản
1. Gõ dấu thanh theo kiểu gõ Telex:
Bàn phím không có các kí tự để gõ các dấu “sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng”
-> Vậy để gõ được dấu các em cần mở phần mềm gõ dấu tiếng việt Unikey  


+ Chọn kiểu gõ Telex trong Unikey.

* Cách gõ dấu thanh theo kiểu gõ Telex:
Dấu cần gõ Phím gõ Ví dụ
Sắc S cos→ có
Huyền F cof→ cò
Hỏi R Cor→ cỏ
Ngã X coix→ cõi
Nặng J Coj→ cọ

Ví dụ:
Để gõ: Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
-> Em gõ:
Trong ddaamf gif ddepj bawngf sen
Las xanh boong trawngs laij chen nhuyj vangf

2. Gõ dấu thanh theo kiểu gõ Vni:
+ Khởi động Unikey.
+ Chọn kiểu gõ Vni trong Unikey.


* Cách gõ dấu thanh theo kiểu gõ Vni:
Dấu cần gõ Phím gõ Ví dụ
Sắc 1 Co1→ có
Huyền 2 Co2→ cò
Hỏi 3 Co3→ cỏ
Ngã 4 Coi4→ cõi
Nặng 5 Co5→cọ

Ví dụ:
Để gõ:
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng

-> Em gõ:
Trong d9a6m2 gi2 d9ep5 ba8ng2 sen
La1 xanh bo6ng tra8ng1 lai5 chen nhuy5 vang2
 
II. Bài tập áp dụng
1. Viết nội dung còn thiếu vào chỗ trống
a) Kiểu gõ Telex

 
Các kí tự gõ Kết quả trên màn hình
soong sông
caay  
coong keenh  
huwng  
  cây xăng
dduwowng nhieen  
  xông xênh
  sơn dương

b) Kiểu gõ VNI
Các kí tự gõ Kết quả trên màn hình
so6ng sông
ca6y  
co6ng ke6nh  
hu7o7ng  
  cây xăng
d9u7o7ng nhie6n  
  xông xênh
  sơn dương

2. So sánh điểm giống nhau và khác nhau trong cách gõ chữ cái tiếng việt theo kiểu Telex và VNI

3. Viết lại đoạn thơ sau bằng 2 kiểu gõ: Telex và Vni
                                               
ĐẨY LÙI VIRUT CORONA

Ra đường nhớ bịt khẩu trang
Rửa tay, sát khuẩn nhớ hàng ưu tiên
Nhà ở đâu, người nên ở đó
Không việc gì chớ có ra đường

Cùng rửa tay xoa xoa xoa đều.
Đừng đưa tay lên mắt mũi miệng.
Hạn chế đi ra nơi đông người
Đẩy lùi virut Corona

HƯỚNG DẪN:
Đẩy lùi virut corona
Kiểu TELEX: DDaayr luif virut corona
Kiểu Vni: D9a6y3 lui2 virut corona

 
DẶN DÒ: Các em học thuộc bảng gõ chữ và gõ dấu theo kiểu Telex và Vni (Cô sẽ kiểm tra nếu đi học lại nhé!

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây