© Copyright Bài Học Hay

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC LỚP 4 HKII, NĂM HỌC 2019-2020

Thứ năm - 18/06/2020 09:40
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC LỚP 4 HKII, NĂM HỌC 2019-2020, CÓ ĐÁP ÁN

I. LÝ THUYẾT
Chủ đề 4: Phần mềm trình chiếu
- Bài 1: Những gì em đã biết
- Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác
+ Các phím tắt: Ctrl + C, Ctrl + V
- Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu

Chủ đề 5: Thế giới Logo
- Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo

- Bài 2: Các lệnh của logo
- Bài 3: Lệnh viết chữ

II. THỰC HÀNH
- Tạo bài trình chiếu
- Vẽ hình trên Logo:
,,       ,

TRẮC NGHIỆM
Câu 1:   Câu 34:  Để lưu bài trình chiếu em nhấn tổ hợp phím nào?
A. Ctrl + S          B. Ctrl + Z             C. Ctrl + V              D. Ctrl + C
Câu 2:  Nút lệnh dùng để chèn tranh ảnh trong phần mềm trình chiếu?
A.                    B.                        C.                       D.
Câu 3:  Trong phần mềm trình chiếu, để trình bày kiểu chữ đậm em nhấn tổ hợp phím nào?
A. Ctrl + B           B. Ctrl + E              C. Ctrl + I              D. Ctrl + U.
Câu 4:  Để tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu em chọn thẻ:
a.  Home               b.  Animations     c.  Design             d.  Insert
Câu 5:  Để sao chép nội dung từ phần mềm khác vào trang trình chiếu em:
a. Nhấn Ctrl+N    b. Nhấn Ctrl+V      c. Nhấn Ctrl+C      d. Nhấn Ctrl+S                   
Câu 6:  Chọn đáp án thích hợp vào chỗ trống(.......)để được câu hoàn chỉnh:
 “Khi em gõ lệnh HOME và nhấn Enter rùa sẽ .................”
a. Về vị trí xuất phát, xóa toàn bộ sân chơi.
b. Về vị trí xuất phát.              
c. Rùa quay phải 90 độ
d. Rùa ẩn mình
Câu 7:  Để chọn nét bút trong LOGO em thực hiện :
a. Chọn Set\Pen Color                     b. Chọn Commander Font
c. Chọn Set\Pen Size                        d. Chọn Label Font
Câu 8:  Để rùa vẽ được đường nét đứt trên sân chơi em thực hiện gõ lệnh nào dưới đây:
a. FD 80 PU  FD  80  PD  FD  80     b. FD 80 PD FD 80 PD FD 80
c. FD 80 PD FD 80 PU FD 80             d. FD 80 CS FD 80 PD HOME    
Câu 9:  Để thực hiện phép tính 5x2 trong LOGO em sử dụng lệnh nào:
a. Label [5x2]           b. Label [5*2]                c. Print 5x2             d. Print 5*2            
Câu 10:   Trong các câu lệnh dưới đây đâu là câu lệnh lặp đúng:
a. Repeat 4 [FD 100 RT 90]             b. Repeat 4 FD 100 RT 90
c. Fd 100 RT 90 Repeat                    d. Fd 100 Repeat RT 90                            
Câu 11: Trong phần mềm Logo,cấu trúc câu lệnh lặp có dạng:
A. Repeat n(Danh sách câu lệnh) B. Repeat n[Danh sách câu lệnh]
C. Repeat n{Danh sách câu lệnh} D. Repeat n<Danh sách câu lệnh>
Câu 12: Trong phần mềm PowerPoint để tạo hiệu ứng cho văn bản, em chọn đối tượng chứa văn bản cần tạo hiệu ứng, sau đó em chọn?
A. Home/Custom Animation B. Insert/Custom Animation
C. Animations/Custom Animation D. Design/Custom Animation
Câu 13: Trong phần mềm Logo, để thực hiện phép tính (10 + 5) : 2 + 5 x 3, em gõ lệnh:
A. Print (10 + 5) : 2 + 5 x 3     B. Label (10 + 5) : 2 + 5 x 3
C. Label 10 + 5 / 2 + 5 * 3 D. Print (10 + 5) / 2 + 5 * 3
Câu 14: Trong phần mềm Logo, Câu lệnh nào điều khiển chú rùa vẽ hình sau:
A. CS REPEAT 7[ FD 100 RT 360/7]      
B. CS REPEAT 5[ FD 100 RT 360/5]
C. CS REPEAT 6[ FD 100 RT 360/6]      
D. CS REPEAT 5[ FD 100 RT 360/4]
Câu 15: Trong phần mềm PowerPoint để bắt đầu trình chiếu em nhấn phím nào?
 A. F7                            B. F6 C. F5                              D. F4
Câu 16: Trong phần mềm Logo, muốn rùa lùi 100 bước em dùng lệnh nào?
A. RT 100                     B. LT 100   C. FD 100                      D. BK 100
Câu 17: Trong phần mềm Logo, câu lệnh PR 10*5 cho kết quả là gì?
A. 105                         B. 15   C. 50                                D. 5
Câu 18: Câu lệnh viết chữ trong Logo là?
A. Label [ Nội dung ] B. Lbel [ Nội dung ]
C. Labe [ Nội dung ] D. Lebal [ Nội dung ]
Câu 19.  Biểu tượng nào sau đây là biểu tượng của phần mềm Logo em học?
A.             B.                C.                         D. 

Câu 20.  Để thực hiện thao tác chèn hình vào văn bản em thực hiện thao tác nào dưới đây?
A. Insert->Table  C. Insert->Picture
B. Insert->Shapes D. Insert->Symbol

Câu 21.  Phát biểu nào dưới đây là đúng?
  1. Các trang trình chiếu đều có chung một màu nền?
  2. Em không thể chèn các hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu
  3. Trong một trang trình chiếu, số trang trình chiếu không vượt quá 10 trang.
  4. Em có thể sao chép nội dung từ phần mềm khác vào trang trình chiếu.

Câu 22.  Để tạo hiệu ứng chuyển động cho văn bản, em chọn  nút lệnh nào dưới đây?
   A.       B.        C.           D.
Câu 23.  Lệnh Wait 120 trong câu lệnh có ý nghĩa nào dưới đây?
  1. Rùa dừng lại 120 giây trước khi thực hiện công việc tiếp theo.
  2. Rùa tạm dừng 120 tích tắc trước khi thực hiện công việc tiếp theo.
  3. Rùa lùi lại 120 bước
  4. Rùa thực hiện xong toàn bộ công việc và dừng lại.

Câu 24: Lệnh BK 150 tương ứng với hành động nào của Rùa:
   A.   Rùa lùi về sau 150 bước.                        B.  Rùa tiến về phía trước 150 bước.
   C.   Rùa xoay phải 150 độ.                          D.  Rùa xoay trái 150 độ.


Câu 25. Em hãy điền hành động của Rùa vào ô trống:
Lệnh đầy đủ Hành động của Rùa
     ForwarD 100 .......................................................................................................
     PenDown .......................................................................................................

Câu 26.   Em hãy chỉnh sửa lại các dòng lệnh dưới đây để được các dòng lệnh đúng.
CS PU PDFD 100RT 90, BK 100     ……………………………………………………………
Câu 27:  Để khởi động phần mềm trình chiếu em nháy đúp chuột vào biểu tượng nào?
             A.                  B.                C.                           D.
Câu 28:  Trong phần mềm PowerPoint để bắt đầu trình chiếu em nhấn phím nào?
    A.    F7                       B.    F6                 C. F5                    D.  F4
Câu 29: Để khởi động phần mềm Logo em nháy đúp chuột vào biểu tượng nào?
            A.                   B.                C.                             D.
Câu 30: Lệnh: LABEL [toi la hoc sinh lop 4] sẽ in gì trên màn hình Logo?      
  A. hiển thị chữ: Toi la hoc sinh             B. hiển thị chữ: toi la hoc sinh lop 4
  C. không hiển thị gì cả                           D. lệnh không thực hiện được
Câu 31:  Rùa sẽ vẽ hình nào sau đây khi em gõ lệnh: Repeat  4 [fd 100 rt 90 fd 5 rt 90]?
A.        B.                C. .          D.    
Câu 32: Trong phần mềm Logo, Câu lệnh nào điều khiển chú rùa vẽ hình 
A. REPEAT 3[ FD 100 RT 120]
B. REPEAT 5[ FD 100 RT 120]
C. REPEAT 3[ FD 100 RT 360/4]
D. REPEAT 5[ FD 100 RT 360/5]


ĐÁP ÁN
1.A 2.C 3.A 4.B 5.C
6.B 7.C 8.A 9.D 10.A
11.B 12.C 13.D 14.B 15.C
16.D 17.B 18.A 19.B 20.B
21.D 22.B 23.B 24.A 25.
26. 27.C 28.C 29.B 30.B
31.C 32.A  

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây