ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC LỚP 5 HKII, NĂM HỌC 2019-2020

Thứ năm - 18/06/2020 10:21
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HƯỚNG DẪN TIN HỌC LỚP 5 HKII, NĂM HỌC 2019-2020, CÓ ĐÁP ÁN

PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Trong các hình dưới đây, hình nào là biểu tượng của phần mềm Logo?
A.  B. C. D.
Câu 2: Đâu là câu lệnh đúng để tạo thủ tục hinhvuong trong phần mềm Logo trong các lệnh sau?
A. Edit “hinhvuong”
B. Edit hinhvuong
C. Edit “hinhvuong

D. Edit [hinhvuong]
Câu 3: Lệnh nào sau đây dùng để thay đổi màu nét vẽ trong LOGO
A. Setpencolor n
B. Setcolor n
C. Pencolor n
D. Setpen n

Câu 4: Lệnh sau đây cho kết quả là hình gì : FD 100 BK 20 REPEAT 4[FD 20 RT 360/4]
A. Ngôi sao
B. Hình tròn
C. Dấu cộng
D. Lá cờ

Câu 5: Để thủ tục trong Logo không bị mất khi tắt máy tính em dùng lệnh nào ?
A. save cacthutuc
B. save cacthutuc.lgo

C. save “cacthutuc.logo
D. save “cacthutuc.lgo
Câu 6: Điền vào chỗ trống để vẽ hình lục giác trong LOGO: Repeat ...[FD 100 RT ...]
A. 5 và 360/5
B. 6 và 6
C. 6 và 360/6
D. 6 và 360

Câu 7.  Rùa về vị trí xuất phát và xóa toàn bộ sân chơi em chọn lệnh nào dưới đây?
A. ST                 
B. CS                    
C. Clean                 
D.Home
Câu 8. Rùa viết chữ lên sân chơi của MS Logo em chọn lệnh nào dưới đây?
A. PRINT       
B.HT                   
C.LABEL  
D. PENDOWN

Câu 9.  Rùa lùi lại về phía sau 100 bước em chọn lệnh nào dưới đây?
A. Fd 100       
B. Lt 100   
C. Bk 100            
D. Pd 100

Câu 10. Rùa thoát khỏi chương trình Logo em chọn lệnh nào dưới đây?
A. Close                  
B. Clean              
C. Bye                 
D.Home


Câu 11. Để Rùa vẽ được hình tam giác có cạnh 100 bước em chọn dòng lệnh nào dưới đây?
A.FD 50 RT 120 FD 50 RT 120 FD 50 RT 120
B.FD 100 RT 100 FD 100 RT 120 FD 100 RT 120
C.REPEAT 2[FD 50 RT 120]
D.FD 100 RT 120 FD 100 RT 120 FD 100 RT 120

Câu 12. Rùa thực hiện công việc nào dưới đây khi nhận được các lệnh sau?
REPEAT 4[FD 1 FD 100 LT 90 WAIT 1 WAIT 100]
A. Rùa vẽ được hình vuông có cạnh là 100 bước về bên trái Rùa.
B. Rùa vẽ được hình vuông có cạnh là 101 bước về bên phải Rùa.
C. Rùa vẽ được hình vuông có cạnh là 101 bước về bên trái Rùa.
D. Rùa vẽ được hình vuông có cạnh là 90 bước về bên trái Rùa.

Câu 13. Rùa thực hiện công việc nào dưới đây khi nhận được các lệnh sau?
REPEAT 5[FD 100 LT 60 LT 12 WAIT 100]
A. Rùa vẽ được hình đa giác 5 cạnh.
B. Rùa vẽ được hình đa giác 6 cạnh.
C. Rùa vẽ được hình đa giác 30 cạnh.
D. Rùa không vẽ được hình gì.

Câu 14Để khởi động phần mềm trình chiếu em nháy đúp chuột vào biểu tượng nào?
  A.                          
B. 
                    
C. 
                               
D.

Câu 15: Lệnh sau đây cho kết quả là hình gì :  REPEAT 4[FD 50 RT 360/4]
A. Ngôi sao         
B. Lá cờ               
C. Hình tròn           
D. Hình vuông 

Câu 16: Trong Logo, lệnh dùng để thay đổi màu nét vẽ?
A. SETPENCOLOR   n                          
B. SETPENSIZE  [n  m]

C. Set ¦ PenSize                                    
D. Cả ý A và C

Câu 17: Để vẽ được hình em sử dụng câu lệnh?
A. Repeat 6 [fd 100 rt 90]
B. Repeat 5 [fd 100 rt 360/4]
C. Repeat 6 [fd 100 rt 60]
D. Repeat 5 [fd 100 rt 72]
Câu 18: Trong phần mềm Logo, để tạo thủ tục hình tròn em gõ lệnh:
A. Repeat "hinhtron                          
B. Edit hinhtron

C. Edit "hinhtron"                             
D. Edit "hinhtron

Câu 19:  Rùa lùi lại về phía sau 100 bước em chọn lệnh nào dưới đây?
A.Fd 100       
B. Lt 100   
C. Bk 100            
D. Pd 100
Câu 20. Ý nghĩa câu lệnh CS REPEAT 4 [FD 100 RT 90] HT ?
A. Xóa màn hình, vẽ hình vuông, rùa ẩn mình
B. Xóa màn hình rùa về vị trí xuất phát, vẽ hình vuông, rùa ẩn mình
C. Xóa màn hình rùa về vị trí xuất phát, vẽ hình vuông, rùa hiện mình
D. Xóa màn hình, vẽ hình vuông, rùa hiện mình
Câu 21. Điền vào chỗ trống để vẽ hình vuông trong LOGO: Repeat ...[FD 100 RT ...]
A. 4 và 360/5
B. 4 và 90
C. 6 và 360/6
D. 6 và 60

Câu 22: Trong phần mềm MS Logo, để sử dụng các thủ tục đã lưu, em dùng lệnh?
A. Load  “<tên tệp>                                    
B. Save “<tên tệp>       .        

C.  Open <tên tệp>                                         
D. Save <tên tệp>                        

Câu 23: Rùa sẽ vẽ hình nào sau đây khi em gõ lệnh: Repeat  5 [FD 100  RT 144]?
    A.         
 B.
              
C.
.     
D.    

Câu 24. Câu lệnh fd 100 rt 90 fd 100 lt 90 fd 100 rùa vẽ được hình gì?
A.              
B.
                    
C.
     
Câu 25. Chọn câu lệnh viết đúng
A. Repeat 3[fd 100 rl 90]
B. Repeal 3[fd 100 rt 90]
C. Repeat 3[fd 100 rt 90]
D. Repeat 3[df 100 rt 90]
Câu 26. Chọn câu lệnh viết sai
A. Repeat 4 [fd 100 rt 360/4]
B. Repea 4[fd 100 rt 90]
C. Repeat 4[rt 100 fd 90]
D. Repeat 4[fd 100 rt 90 fd 100]

PHẦN THỰC HÀNH:
BÀI 5:  LUYỆN TẬP VỀ THỦ TỤC
SGK TRANG 100
- Hình bông tuyết 8 cánh và 12 cánh SGK trang 89


ĐÁP ÁN
1.A 2.C 3.A 4.D 5.D
6.C 7.B 8.C 9.C 10.C
11.D 12.C 13.A 14.B 15.D
16.A 17.D 18.D 19.C 20.B
21.B 22.A 23.D 24.B 25.C
26.B  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây