Đề thi học kì 2 môn Toán 3 sách Cánh diều năm học 2023 - 2024.

Thứ ba - 02/04/2024 08:50
Đề thi học kì 2 môn Toán 3 sách Cánh diều năm học 2023 - 2024. Đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án và hướng dẫn chấm điểm

Phần 1. Trắc nghiệm

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau:
Câu 1 (M1 – 0,5 điểm): Số lớn nhất trong các số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:
A. 8 576                   B. 8 756                 C. 8 765                       D. 8 675

Câu 2 (M1 – 0,5 điểm): Một năm có bao nhiêu tháng?
    A. 6 tháng B. 10 tháng C. 12 tháng D. 24 tháng

Câu 3 (M1 – 0,5 điểm): Số dư của phép chia 3045 : 6 là:
A. 4                              B. 3                       C. 2                                D. 1

Câu 4 (M1 – 0,5 điểm): Hình chữ nhật có chiều dài là 35 cm, chiều rộng là 9 cm. Diện tích hình chữ nhật là:
A. 218 cm2                 B. 9 cm2                    C. 4 cm2                          D. 315 cm2

Câu 5 (M1 - 0,5 điểm):  Có tất cả ………... đồng?
A. 2 000                     B. 6 000              C. 8 000                 D. 10 000Câu 6 (M1 – 0,5 điểm): Giá trị của biểu thức 725 + 1020 × 4 là:
A. 4805                   B. 6980            C. 4080                D. 4850
 
 

Phần 2. Tự luận

Câu 7  (M2 -2 điểm): Đặt tính rồi tính:
a)62 874 - 2149 b) 21 250 + 365 c) 32 405 × 3 d)  9674 : 3
       
       
       
       
       
       
Câu 8 (M2 - 1 điểm):
a) 24368 + 15336 : 3
= ....................................
= ....................................
b) 2 × 45000 : 9
= ....................................
= ....................................

Câu 9(M2 - 2 điểm): Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 120 kg gạo, ngày thứ hai bán gấp 4 lần ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Câu 10: (M2 -1 điểm): Cho số cây trồng được của một quận vào các năm 2019; 2020; 2021 lần lượt là: 1 234 cây, 2 134 cây, 2 132 cây.
a. Điền số thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện bảng sau:
Năm 2019 2020 2021
Số cây ............... ............... ..............

b) Tính tổng số cây của quận đó trồng được trong 3 năm 2019, 2020, 2021.
Bài giải
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
 Câu 11: (M3 -1 điểm): Một hình vuông có chu vi 36 cm. Tình diện tích hình vuông?
 ................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

 

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C C B D D A
 

Phần 2. Tự luận

Câu 7. (M2).  (2 điểm) (Mỗi ý đúng được 0,5đ)
60 725                                                       b) 21 615   
97 215                                                       d) 3224 (dư 2)

Câu 8 (M2 - 1 điểm):
a) 24 368 + 15 336 : 3
= 24 368 + 5 112
= 29 480
b) 2 × 45 000 : 9
= 90 000 : 9
= 10 000

 Câu 9 (M2 - 2điểm)
                                                     Bài giải:
                       Ngày thứ hai cửa hàng bán được số kg gạo là: (0,25 điểm)
                                             120 × 4 = 480 (kg)                      (0,5 điểm)
                       Cả hai ngày cửa hàng bán được số kg gạo là:  (0,25 điểm)
                                             120 + 480 = 600 (kg)                  (0,5 điểm)
Đáp số: 600 kg gạo             (0,5 điểm)

Câu 10. (M2). (1 điểm)
a) Điền số thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện bảng sau: (0,5 điểm)
Năm 2019 2020 2021
Số cây 1 234 2 134 2 132
b) (0.5 điểm)
Bài giải
Tổng số cây của quận đó trồng được trong 3 năm là:
1 234 + 2 134 + 2 132 = 5 500 (cây)
Đáp số: 5 500 cây.

Câu 11 (M3).  (1 điểm) 
Bài giải:
Cạnh hình vuông là:
36 : 4 = 9(cm)               
 Diện tích hình vuông là:            (0, 5 điểm)
9 x 9 = 81 ( cm2 )                  (0,5 điểm)
Đáp số: 81  cm2               

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây