© Copyright Bài Học Hay

Soạn giảng Toán lớp 1 - Bài 4: So sánh số

Thứ hai - 21/09/2020 11:13
Hướng dẫn soạn giảng Toán lớp 1 - Bài 4: So sánh số. Sách: Kết nối tri thức với cuộc sống.
Toan 1  ket noi tri thuc voi cuoc song
Toan 1 ket noi tri thuc voi cuoc song

BÀI 4: SO SÁNH SỐ
(4 tiết)

I. MỤC TIÊU :

1. Phát triển các kiến thức.
- Nhận biết được các dấu  >, <, =
- Sử dụng được các dấu khi >, <. = khi so sánh hai số
- Nhận biết được cách so sánh, xếp thứ tự các số trong phạm vi 10( ở các nhóm có không quá 4 số)
- Sắp xếp được các số trong phạm vi 10 theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.
2. Phát triển các năng lực chung và phẩm chất.
- Biết tìm ra nhóm sự vật có số lượng nhiều nhất hoặc ít nhất

II. CHUẨN BỊ:

- Bộ đồ dùng học toán 1.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
Tiết 1 : Lớn hơn, dấu >

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài :
 
- Hát
- Lắng nghe
2. Khám phá
     - GV hỏi: Đố các em con vịt kêu thế nào?
     - GV: Hôm nay chúng ta sẽ học cách so sánh số lớn hơn với những chú vịt nhé.
 • GV cho HS đếm số vịt ở hình bên trái và hình bên phải để giải thích về con số ở cạnh mỗi hình
 • Yêu cầu HS so sánh số vịt 2 bên ở mỗi hình vẽ ( dùng cách ghép tương ứng 1-1)
 • GV kết luận về số vịt của mỗi bên , như vậy 4 lớn hơn 3)
 • HD HS viết phép so sánh : 4 > 3 vào vở
 • GV làm tương tự với hình quả dưa

-HS trả lời

- HS đếm số vịt-HS so sánh bằng cách ghép tương ứng
 
 • HS viết vào vở

 
3.Hoạt động
* Bài 1: Tập
- GV nêu yêu cầu của bài.
- HD HS viết dấu > vào vở
- GV cho HS viết bài


- HS nhắc lại
- HS viết vào vở

 
* Bài 2:
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV  hướng dẫn lần lượt cách thử để tìm ra đáp án đúng
- Gv nhận xét , kết luận
 

- HS nhắc lại y/c của bài
- HS quan sát 
- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn
Bài 3:
 • Nêu yêu cầu bài tập
 • HD HS đếm số sự vật có trong hình:
H1: Kiến; H2: Cây; H3: Cò: H4: Khỉ và  hươu cao cổ
 • Yêu cầu HS nêu số con trong ô vuông rồi nêu dấu lớn hơn trong ô tròn giữa.
 • GV nhận xét, kết luận
 
 • HS nêu
 • HS trả lời
 
 • HS nêu
Bài 4:
 • Nêu yêu cầu bài tập
 • HD HS tìm đường đi bằng bút chì
 • GV theo dõi hướng dẫn HS thực hiện
 • GV nhận xét, kết luận
 
 • HS nêu
 • HS thực hiện


 
3.Củng cố, dặn dò
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- Về nhà em cùng người thân tìm thêm nhóm sự vật có số lượng nhiều nhất hoặc ít nhất
 
 
                                                      Tiết 2: Bé hơn, dấu <
1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài :
 
- Hát
- Lắng nghe
2. Khám phá
     - GV : Hôm trước chúng ta học về dấu lớn hơn, hôm nay chúng ta học về dấu bé hơn.
 • GV cho HS đếm số chim 
 • Yêu cầu HS đếm số chim
 • GV hỏi: Bên nào có số chim ít hơn
 • GV kết luận: số 2 bé hơn số 3
 • HD HS viết phép so sánh : 2< 3vào vở
 • GV làm tương tự với hình minh họa bầy kiến

-HS trả lời

- HS đếm số chim

- HS trả lời
- HS so sánh
- HS viết vào vở

 
3.Hoạt động
* Bài 1: Tập
- GV nêu yêu cầu của bài.
- HD HS viết dấu < vào vở
- GV cho HS viết bài


- HS nhắc lại
- HS viết vào vở

 
 Bài 2:
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV  hướng dẫn lần lượt cách thử để tìm ra đáp án đúng
- Gv nhận xét , kết luận
 

- HS nhắc lại y/c của bài
- HS quan sát 
- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn
Bài 3:
 • Nêu yêu cầu bài tập
 • HD HS đếm số sự vật có trong hình
 • Yêu cầu HS nêu số con trong ô vuông rồi nêu dấu bé hơn trong ô tròn ở giữa.
 • GV nhận xét, kết luận
 
 • HS nêu
 • HS trả lời
 
 • HS nêu
Bài 4:
 • Nêu yêu cầu bài tập
 • HD HS ghép thử
 • GV theo dõi hướng dẫn HS thực hiện
 • GV nhận xét, kết luận
 
 • HS nêu
 • HS thực hiện
 • HS nhận xét


 
3/Củng cố, dặn dò
.- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
-- Về nhà em cùng người thân tìm thêm nhóm sự vật có số lượng nhiều nhất hoặc ít nhất
 
 
                                           Tiết 3:  Bằng nhau, dâu =
1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài :
 
- Hát
- Lắng nghe
2. Khám phá
     - GV  cho HS quan sát cái xẻng và cuốc
     - GV hỏi: Đố các em đây là cái gì?
    - GV nói về công dụng của cuốc và xẻng
 • Yêu cầu HS đếm số lượng xẻng, cuốc.
 • GV hỏi: Bên nào có số chim ít hơn
 • GV kết luận: viết 4 = 4 lên bảng
 • GV: Khi hai số bằng nhau ta dùng dấu = để viết phép so sánh
 • HD HS viết phép so sánh : 4 = 4 vào vở
 • GV làm tương tự với hình minh họa về máy tính xách tay và chuột máy tính

-HS trả lời

- HS đếm số cuốc và xẻng

- HS trả lời
- HS so sánh


- HS viết vào vở

 
3.Hoạt động
 Bài 1: Tập
- GV nêu yêu cầu của bài.
- HD HS viết dấu =  vào vở
- GV cho HS viết bài
- Theo dõi hướng dẫn HS viết


- HS nhắc lại
- HS viết vào vở

 
 Bài 2:
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV  hướng dẫn lần lượt ghép cặp các sự vật lại với nhau
- HS ghép cặp
- Gv nhận xét , kết luận
 

- HS nhắc lại y/c của bài
- HS thực hiện ghép cặp
- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn
Bài 3:
 • Nêu yêu cầu bài tập
 • HD HS đếm số lượng lá vàng và lá xanh để tìm ra đáp án đúng
 • Yêu cầu HS đếm.
 • GV nhận xét, kết luận
 
 • HS trả lời
 • HS đếm
 
 • HS nhận xét
Bài 4:
 • Nêu yêu cầu bài tập
 • HD HS đếm số chấm ở mỗi con bọ rùa và chọn dấu >, <, = thích hợp
 • GV theo dõi hướng dẫn HS thực hiện
 • GV nhận xét, kết luận
 
 • HS thực hiện
 • HS nhận xét


 
3.Củng cố, dặn dò
Về nhà em cùng người thân tìm thêm nhóm sự vật có số lượng nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau

 
 
                                       Tiết 4:              Luyện tập
1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài
 
- Hát
- Lắng nghe
2.Luyện tập
 Bài 1:
- GV nêu yêu cầu của bài.
- HD HS đếm số chấm trong mỗi hình, rồi đặt dấu >, <, = thích hợp
- Theo dõi hướng dẫn HS làm bài
- GV nhận xét.- HS thực hiện

-HS trình bày

 
 Bài 2:
- GV nêu yêu cầu của bài.
- HS nêu thứ tự các số từ 1 đến 10
- Gv hướng dẫn HS làm bài:
? Số nào lớn hơn 9? Hoặc ? Khi đếm sau số 9 là số mấy?
- HS thực hiện điền số
- Gv nhận xét , kết luận
 


- HS nêu 
- HS trả lời


-HS điền số
- HS nhận xét bạn
Bài 3:
 • Nêu yêu cầu bài tập
 • HD HS đếm số thùng hàng trên mỗi tàu
 • ? Tàu nào chở nhiều thùng hàng nhất?
 • Yêu cầu HS nêu câu trả lời.
 • GV nhận xét, kết luận
 
 • HS đếm
 • HS trả lời
 
 • HS nhận xét
Bài 4:
 • Nêu yêu cầu bài tập
 • HD HS đếm các sự vật và chọn dấu >, <, = thích hợp
 • GV theo dõi hướng dẫn HS thực hiện
 • GV nhận xét, kết luận
 
 • HS thực hiện
 • HS nhận xét


 
3/Củng cố, dặn dò
.- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
-Về nhà em cùng người thân tìm thêm nhóm sự vật có số lượng nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau
 
 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây