Soạn giảng Toán lớp 1 - Bài 4: So sánh số

Thứ hai - 21/09/2020 11:13
Hướng dẫn soạn giảng Toán lớp 1 - Bài 4: So sánh số. Sách: Kết nối tri thức với cuộc sống.
Toan 1  ket noi tri thuc voi cuoc song
Toan 1 ket noi tri thuc voi cuoc song

BÀI 4: SO SÁNH SỐ
(4 tiết)

I. MỤC TIÊU :

1. Phát triển các kiến thức.
- Nhận biết được các dấu  >, <, =
- Sử dụng được các dấu khi >, <. = khi so sánh hai số
- Nhận biết được cách so sánh, xếp thứ tự các số trong phạm vi 10( ở các nhóm có không quá 4 số)
- Sắp xếp được các số trong phạm vi 10 theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.
2. Phát triển các năng lực chung và phẩm chất.
- Biết tìm ra nhóm sự vật có số lượng nhiều nhất hoặc ít nhất

II. CHUẨN BỊ:

- Bộ đồ dùng học toán 1.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
Tiết 1 : Lớn hơn, dấu >

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài :
 
- Hát
- Lắng nghe
2. Khám phá
     - GV hỏi: Đố các em con vịt kêu thế nào?
     - GV: Hôm nay chúng ta sẽ học cách so sánh số lớn hơn với những chú vịt nhé.
 • GV cho HS đếm số vịt ở hình bên trái và hình bên phải để giải thích về con số ở cạnh mỗi hình
 • Yêu cầu HS so sánh số vịt 2 bên ở mỗi hình vẽ ( dùng cách ghép tương ứng 1-1)
 • GV kết luận về số vịt của mỗi bên , như vậy 4 lớn hơn 3)
 • HD HS viết phép so sánh : 4 > 3 vào vở
 • GV làm tương tự với hình quả dưa

-HS trả lời

- HS đếm số vịt-HS so sánh bằng cách ghép tương ứng
 
 • HS viết vào vở

 
3.Hoạt động
* Bài 1: Tập
- GV nêu yêu cầu của bài.
- HD HS viết dấu > vào vở
- GV cho HS viết bài


- HS nhắc lại
- HS viết vào vở

 
* Bài 2:
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV  hướng dẫn lần lượt cách thử để tìm ra đáp án đúng
- Gv nhận xét , kết luận
 

- HS nhắc lại y/c của bài
- HS quan sát 
- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn
Bài 3:
 • Nêu yêu cầu bài tập
 • HD HS đếm số sự vật có trong hình:
H1: Kiến; H2: Cây; H3: Cò: H4: Khỉ và  hươu cao cổ
 • Yêu cầu HS nêu số con trong ô vuông rồi nêu dấu lớn hơn trong ô tròn giữa.
 • GV nhận xét, kết luận
 
 • HS nêu
 • HS trả lời
 
 • HS nêu
Bài 4:
 • Nêu yêu cầu bài tập
 • HD HS tìm đường đi bằng bút chì
 • GV theo dõi hướng dẫn HS thực hiện
 • GV nhận xét, kết luận
 
 • HS nêu
 • HS thực hiện


 
3.Củng cố, dặn dò
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- Về nhà em cùng người thân tìm thêm nhóm sự vật có số lượng nhiều nhất hoặc ít nhất
 
 
                                                      Tiết 2: Bé hơn, dấu <
1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài :
 
- Hát
- Lắng nghe
2. Khám phá
     - GV : Hôm trước chúng ta học về dấu lớn hơn, hôm nay chúng ta học về dấu bé hơn.
 • GV cho HS đếm số chim 
 • Yêu cầu HS đếm số chim
 • GV hỏi: Bên nào có số chim ít hơn
 • GV kết luận: số 2 bé hơn số 3
 • HD HS viết phép so sánh : 2< 3vào vở
 • GV làm tương tự với hình minh họa bầy kiến

-HS trả lời

- HS đếm số chim

- HS trả lời
- HS so sánh
- HS viết vào vở

 
3.Hoạt động
* Bài 1: Tập
- GV nêu yêu cầu của bài.
- HD HS viết dấu < vào vở
- GV cho HS viết bài


- HS nhắc lại
- HS viết vào vở

 
 Bài 2:
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV  hướng dẫn lần lượt cách thử để tìm ra đáp án đúng
- Gv nhận xét , kết luận
 

- HS nhắc lại y/c của bài
- HS quan sát 
- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn
Bài 3:
 • Nêu yêu cầu bài tập
 • HD HS đếm số sự vật có trong hình
 • Yêu cầu HS nêu số con trong ô vuông rồi nêu dấu bé hơn trong ô tròn ở giữa.
 • GV nhận xét, kết luận
 
 • HS nêu
 • HS trả lời
 
 • HS nêu
Bài 4:
 • Nêu yêu cầu bài tập
 • HD HS ghép thử
 • GV theo dõi hướng dẫn HS thực hiện
 • GV nhận xét, kết luận
 
 • HS nêu
 • HS thực hiện
 • HS nhận xét


 
3/Củng cố, dặn dò
.- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
-- Về nhà em cùng người thân tìm thêm nhóm sự vật có số lượng nhiều nhất hoặc ít nhất
 
 
                                           Tiết 3:  Bằng nhau, dâu =
1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài :
 
- Hát
- Lắng nghe
2. Khám phá
     - GV  cho HS quan sát cái xẻng và cuốc
     - GV hỏi: Đố các em đây là cái gì?
    - GV nói về công dụng của cuốc và xẻng
 • Yêu cầu HS đếm số lượng xẻng, cuốc.
 • GV hỏi: Bên nào có số chim ít hơn
 • GV kết luận: viết 4 = 4 lên bảng
 • GV: Khi hai số bằng nhau ta dùng dấu = để viết phép so sánh
 • HD HS viết phép so sánh : 4 = 4 vào vở
 • GV làm tương tự với hình minh họa về máy tính xách tay và chuột máy tính

-HS trả lời

- HS đếm số cuốc và xẻng

- HS trả lời
- HS so sánh


- HS viết vào vở

 
3.Hoạt động
 Bài 1: Tập
- GV nêu yêu cầu của bài.
- HD HS viết dấu =  vào vở
- GV cho HS viết bài
- Theo dõi hướng dẫn HS viết


- HS nhắc lại
- HS viết vào vở

 
 Bài 2:
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV  hướng dẫn lần lượt ghép cặp các sự vật lại với nhau
- HS ghép cặp
- Gv nhận xét , kết luận
 

- HS nhắc lại y/c của bài
- HS thực hiện ghép cặp
- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn
Bài 3:
 • Nêu yêu cầu bài tập
 • HD HS đếm số lượng lá vàng và lá xanh để tìm ra đáp án đúng
 • Yêu cầu HS đếm.
 • GV nhận xét, kết luận
 
 • HS trả lời
 • HS đếm
 
 • HS nhận xét
Bài 4:
 • Nêu yêu cầu bài tập
 • HD HS đếm số chấm ở mỗi con bọ rùa và chọn dấu >, <, = thích hợp
 • GV theo dõi hướng dẫn HS thực hiện
 • GV nhận xét, kết luận
 
 • HS thực hiện
 • HS nhận xét


 
3.Củng cố, dặn dò
Về nhà em cùng người thân tìm thêm nhóm sự vật có số lượng nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau

 
 
                                       Tiết 4:              Luyện tập
1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài
 
- Hát
- Lắng nghe
2.Luyện tập
 Bài 1:
- GV nêu yêu cầu của bài.
- HD HS đếm số chấm trong mỗi hình, rồi đặt dấu >, <, = thích hợp
- Theo dõi hướng dẫn HS làm bài
- GV nhận xét.- HS thực hiện

-HS trình bày

 
 Bài 2:
- GV nêu yêu cầu của bài.
- HS nêu thứ tự các số từ 1 đến 10
- Gv hướng dẫn HS làm bài:
? Số nào lớn hơn 9? Hoặc ? Khi đếm sau số 9 là số mấy?
- HS thực hiện điền số
- Gv nhận xét , kết luận
 


- HS nêu 
- HS trả lời


-HS điền số
- HS nhận xét bạn
Bài 3:
 • Nêu yêu cầu bài tập
 • HD HS đếm số thùng hàng trên mỗi tàu
 • ? Tàu nào chở nhiều thùng hàng nhất?
 • Yêu cầu HS nêu câu trả lời.
 • GV nhận xét, kết luận
 
 • HS đếm
 • HS trả lời
 
 • HS nhận xét
Bài 4:
 • Nêu yêu cầu bài tập
 • HD HS đếm các sự vật và chọn dấu >, <, = thích hợp
 • GV theo dõi hướng dẫn HS thực hiện
 • GV nhận xét, kết luận
 
 • HS thực hiện
 • HS nhận xét


 
3/Củng cố, dặn dò
.- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
-Về nhà em cùng người thân tìm thêm nhóm sự vật có số lượng nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau
 
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây