© Copyright Bài Học Hay

Soạn giảng Toán lớp 1 - Bài 6: Luyện tập chung

Chủ nhật - 04/10/2020 07:27
Hướng dẫn soạn giảng Toán lớp 1 - Bài 6: Luyện tập chung. Sách: Kết nối tri thức với cuộc sống.
Toan 1   ket noi tri thuc voi cuoc song
Toan 1 ket noi tri thuc voi cuoc song

BÀI 6: LUYỆN TẬP CHUNG
(4 Tiết)

 

I. MỤC TIÊU:

1. Phát triển các kiến thức.
- Đếm , đọc viết được các số trong phạm vi 10
- So sánh và sắp xếp được thứ tự các số trong phạm vi 10
- Gộp và tách được số trong phạm vi 10
2. Phát triển các năng lực chung
- Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản,
- Biết quan Sát để tìm kiếm sự tương đồng.

II. CHUẨN BỊ:

- Bộ đồ dùng học toán 1.
- Những mô hình , vật liệu, xúc xắc,....để tổ chức các hoạt động trò chơi trong bài học

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Tiết 1 : Luyện tập

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài.
- Hát
- Lắng nghe
3.LUYỆN TẬP
* Bài 1: Tìm số
- GV nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS quan sát tranh – theo nhóm
- Gợi ý HS tìm ra một số để HS hiểu yêu cầu của bài toán và xác định các số còn lại
- HS quan sát tranh tìm số - Nêu kết quả BT
- GV nhận xét, bổ sung.


- HS làm việc theo nhóm.
- HS theo dõi

- HS nêu kết quả: 1,2,3,4,5
* Bài 2: Đếm
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV  hướng dẫn HS đếm số cá trong mỗi bể và nêu kết quả
- HS đếm
- Gv nhận xét , kết luận

- HS quan sát 

- HS nêu miện
- HS nhận xét bạn
* Bài 3: Nối số với hình tương ứng
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV  hướng dẫn HS tìm chậu hoa ghi số là số bông hoa trong mỗi hình. Ví dụ: Chậu ghi số 3 thì ghép với hình có 3 bông hoa.
- HS tìm và nối số với hình thích hợp
- Gv nhận xét , kết luận


- HS quan sát 
- HS tìm và nối số
- HS nhận xét bạn
* Bài 4: Số ?
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV  hướng dẫn quan sát tranh
- GV hỏi : Trong tranh có mấy cánh diều? Mấy con thuyền? Mấy cây dừa? .
- HS nêu kết quả
- Gv nhận xét , kết luận

- HS quan sát 
- HS trả lời
- HS nêu kết quả: 2 cánh diều, 5 con thuyền, 4 cây dừa.
- HS nhận xét bạn
3.Củng cố, dặn dò
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- Về nhà tập đếm các đồ vật trong nhà
 

Tiết 2:  Luyện tập

1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài.
- Hát
- Lắng nghe
* Bài 2: Số ?
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV hỏi về nội dung bức tranh: Bức tranh vẽ gì?
- GV: Mỗi con tàu mang các con số , các em hãy tìm con số thích hợp cho toa tàu ở giữa.
- HD HS đếm thêm để tìm ra số thích hợp
- Vậy ta cần điền vào ô trống số mấy?
- GV cho HS làm phần còn lại.
- GV mời HS lên bảng chia sẻ
- GV cùng HS nhận xét

- HS nhắc lại y/c của bài
- Vẽ các con tàu

- HS đếm và nêu số thích hợp

- Làm vào vở BT.
- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn
* Bài 2: Số ?
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV cho HS nhìn tranh
- GV hỏi:
   ? Trong tranh có mấy ngôi nhà? Mấy cây to? Mấy ông mặt trời? Mấy con trâu?.
- Vậy ta cần điền vào ô trống số mấy vào các ô trống tương ứng?
- GV cho HS làm phần còn lại.
- GV mời HS lên bảng chia sẻ
- GV cùng HS nhận xét

- HS nhắc lại y/c của bài
 
  • HS trả lời

- Làm vào vở BT.
- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn
* Bài 3: Số ?
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV yêu cầu HS đọc lần lượt các số từ 1 đến 10
- GV giới thiệu về bức tranh vẽ chậu hoa, yêu cầu HS đọc số trên hình. Tìm các số còn thiếu và nêu kết quả.
- GV mời HS lên bảng chia sẻ
- GV cùng HS nhận xét
- HS nhắc lại y/c của bài
- HS đọc số từ 1 đến 10

-HS tìm số
- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn
* Bài 4: Tìm , nhận biết số lượng nhiêu nhất, ít nhất
- GV nêu yêu cầu của bài.
- HD HS làm:
   a) GV cho HS đếm số hạt sen ở mỗi cốc, ghi kết quả đếm vào vở so sánh để tìm số lớn nhất
  b) Hướng dẫn tương tự câu a , tìm số bé nhât.
- GV mời HS lên bảng chia sẻ
- GV cùng HS nhận xét

- HS nhắc lại y/c của bài

- HS đếm số hạt sen, ghi kết quả ra vở

- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn
3/Củng cố, dặn dò
.- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
-Về nhà tập đếm và so sánh các đồ vật trong nhà
 

Tiết 3:  Luyện tập

1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài.
- Hát
- Lắng nghe
3.Hoạt động
 Bài 1: >,<,=  ?
- GV nêu yêu cầu của bài.
- HD HS so sánh hai số rồi điền số thích hợp vào ô trống.
- GV hỏi: Ta sẽ điền dấu so sánh nào vào chỗ trống sau: 1 .....2.
- GV cho HS làm vào vở
- Gv nhận xét , bổ sung


- HS đếm
- HS nêu kết quả
 - HS nêu câu trả lời
- Hs làm vào vở
 
 Bài 2: So sánh
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV  hướng dẫn:
   Tranh a)  Bức tranh vẽ những con vật nào?
                   Có mấy con mèo? Mấy con cá?
                 Vậy số mèo nhiều hơn hay ít hơn số cá?  Ta điền dấu nào?
- Hs ghi kêt quả vào vở
Tương tự GV hướng dẫn HS thực hiện với các bức tranh b, c, d.
- Gv nhận xét , kết luận


- HS thực hiện theo nhóm đôi- HS nêu miệng

- HS nhận xét bạn
Chơi trò chơi:
  • GV nêu cách chơi:
*Chơi theo nhóm
        *Người chơi bắt đầu từ ô xuất phát, chon 1 quân cờ và đặt tại ô XUẤT PHÁT
        *NgưỜI chơi lần lượt gieo xúc xắc và di chuyển quân cờ của mình theo số chấm nhận được. Cần chú ý đi đúng đường không di chuyển xuyên qua tường ( đường kẻ đậm)
        *Khi di chuyển đến một ô, người chơi đọc số lớn hơn trong hai số ở ô đó. Nếu đúng để nguyên quân cờ ở đó. Nếu sai di chuyển quân cờ quay về ô trước đó
        *Khi di chuyển đến chân cầu thang hãy leo lên. Nếu là ô ở đỉnh cầu trượt, hãy trượt xuống.
        * Trò chơi kết thúc khi có người về đích.
     - GV phân chia nhóm HS chơi
      - GV giám sát các e chơi, nhóm nào thắng sẽ được tuyên dương.
 
  • HS theo dõi
 
  • HS chơi theo nhóm 
  • HS chọn ra nhóm thắng
3.Củng cố, dặn dò:
 - Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- Về nhà tập đếm các sự vật.
 

Tiết 4: Luyện tập

* Bài 1: Hàng nào có nhiều đồ chơi hơn?
- GV nêu yêu cầu của bài.
 GV : Hàng A và B chứa các đồ chơi, các em hãy đếm xem mỗi hàng có bao nhiêu đồ chơi?
- Vậy hàng nào có số đồ chơi nhiều hơn?

- GV mời HS nêu kết quả
- GV cùng HS nhận xét

- HS nhắc lại y/c của bài
- HS trả lời
-HS đếm số đồ chơi ở mỗi hàng
 -HS trả lời
- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn
* Bài 2: Chọn câu trả lời đúng.
- GV nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS quan sát tranh: ? Tranh vẽ gì?
- Các em đếm xem có bao nhiêu máy bay? Bao nhiêu ô tô? 
- HD HS chọn câu trả lời đúng khaonh vào đáp án.
- GV mời HS nêu kết quả
- GV cùng HS nhận xét

- HS nhắc lại y/c của bài
- HS trả lời
-HS đếm
 -HS trả lời
- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn
* Bài 3: Số ?
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV HD HS làm mẫu hình đầu tiên: Đếm số chấm ở cả hai con xúc xích rồi nêu kết quả
- HS thực hiện với các hình còn lại
- GV mời HS lên bảng chia sẻ
- GV cùng HS nhận xét

- HS nhắc lại y/c của bài
- HS theo dõi
-HS thực hiện
- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn
* Bài 4: Số ?
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV cho HS quan sát tranh a)  
   ?  Trong tranh gồm những con vật nào?
   ? Đếm xem có mấy con chó? Mấy con mèo?
 Vậy có tất cả bao nhiêu con?
-GV: ? Có bao nhiêu con màu xanh? Bao nhiêu con màu vàng?
          ?Có bao nhiêu con ngồi ? Bao nhiêu con chạy?
  • Tương tự hướng dẫn với tranh b)
- GV mời HS lên bảng chia sẻ
- GV cùng HS nhận xét

- HS nhắc lại y/c của bài
- HS theo dõi

-HS trả lời

- HS nhận xét bạn
3.Củng cố, dặn dò:
 - Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- Về nhà tập đếm các sự vật.
 
 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây