Soạn giảng Toán lớp 1 - Bài 7: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật

Chủ nhật - 04/10/2020 07:33
Hướng dẫn soạn giảng Toán lớp 1 - Bài 7: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật. Sách: Kết nối tri thức với cuộc sống.
Toan 1   ket noi tri thuc voi cuoc song
Toan 1 ket noi tri thuc voi cuoc song

BÀI 7: HÌNH VUÔNG – HÌNH TRÒN

HÌNH TAM GIÁC – HÌNH CHỮ NHẬT
(2 Tiết)

 

I. MỤC TIÊU:

1. Phát triển các kiến thức.
- Có biểu tượng ban đầu về hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
- Nhận biết được các dạng hình trên thông qua các đồ vật thật
2. Phát triển các năng lực 
- Bước đầu biết so sánh , phân tích để nhận dạng hình trong một nhóm các hình đã cho
-Làm quen với đếm và đưa số liệu vào bảng ( Có yếu tố thống kê đơn giản)
- Gắn các hình đã học với những đồ vật thực tế ở xung quanh , trong lớp học

II. CHUẨN BỊ:

- Bộ đồ dùng học toán 1.
- Các  mô hình  hình vuông , hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, khăn tay hình vuông, đĩa hình tròn, mô hình biển báo giao thông, hình tam giác, khung tranh hình chữ nhật.
- Sưu tầm đồ vật thật, tranh ảnh đồ vật có các dạng hình trên

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Tiết 1

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài.
- Hát
- Lắng nghe
2. Khám phá
- GV cho HS quan sát khăn tay có dạng hình vuông và nói : Chiếc khăn này có dạng hình vuông
- Giới thiệu mô hình bìa hình vuông và nói: Đây là hình vuông
-Tương tự GV giới thiệu với chiếc đĩa tròn và mô hình tròn để giới thiệu hình tròn
- Tiếp tục với biển báo giao thông và mô hình tam giác để giới  thiệu hình tam giác;  Khung tranh hình chữ nhật để dẫn đến giỏi thiệu HCN
- Đưa cả 4 mô hình cho HS đọc tên từng hình.
 GV nhận xét,
  • Hs quan sát 4 hình trên trong hình vẽ ở SGK HS quan sát và đọc tên từng hình
  • GV kết luân. 
 
  • HS quan sát
 
  • HS lắng nghe

 
3. Hoạt động:
* Bài 1: Mỗi đồ vật có dạng gì
- GV nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS quan sát các hình vẽ, nêu tên từng đồ vật trên hình vẽ
-HD HS ghép với các hình thích hợp
- GV mời HS lên bảng chia sẻ
- GV cùng HS nhận xét

-HS nhắc lại y/c của bài
-HS quan sát.

- Làm vào vở BT.
- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn
* Bài 2: Nhận dạng hình
- GV nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS quan sát các hình vẽ, GV nêu yêu cầu từng hình
    a/ Tìm hình tròn
    b/ Tìm hình tam giác
    c/ Tìm hình vuông
    d/ Tìm hình chữ nhật
-HD HS tìm
- GV cho HS báo cáo kết quả
- GV cùng HS nhận xét


-HS quan sát.

- HS làm việc theo nhóm đôi.- HS báo cáo
- HS nhận xét bạn
* Bài 3: Nhận dạng hình
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV: Bức tranh vẽ hình gì?
- Tìm trong hình bên có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tròn, bao nhiêu hình vuông?
- HS tìm và trả lời
- GV cùng HS nhận xét


- HS quan sát 
- HS tìm và nối số

- HS nhận xét bạn
3.Củng cố, dặn dò
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
 

Tiết 2

1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài.
- Hát
- Lắng nghe
* Bài 1:  Nhận biết hình đã học
 - GV nêu yêu cầu của bài.
- GV cho HS nhìn hình vẽ đếm xem có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình chữ nhật, bao nhiêu hình tròn?
- HS đếm và ghi kết quả ra giấy
 - GV mời HS lên bảng chia sẻ
- GV cùng HS nhận xét


- HS nhìn hình nhận biết và đếm

-HS ghi kết quả ra giấy
- HS nhận xét bạn
* Bài 1:  Nhận biết hình đã học
 - GV nêu yêu cầu của bài.
- GV cho HS quan sát hình vẽ các que tính.đếm xem có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình tam giác?
Lưu ý đếm hình tam giác:  có 1 hình tam giác lớn gồm 4 hình tam giác nhỏ
- HS đếm và ghi kết quả ra giấy
 - GV mời HS lên bảng chia sẻ
- GV cùng HS nhận xét


- HS nhìn hình nhận biết và đếm

-HS ghi kết quả ra giấy

- HS nhận xét bạn
* Bài 3: Nhận dạng hình
- GV nêu yêu cầu của bài.
- HD HS tìm trong từng hình
- GV: Bức tranh a) vẽ hình gì?
          Trong bức tranh có bao nhiêu hình vuông, tròn, tam giác, hình chữ nhật?
- HS tìm và trả lời
- GV cùng HS nhận xét
Tương tự cho HS tìm với bức tranh b, và c


- HS quan sát 

- HS tìm hình

-HS trả lời
- HS nhận xét bạn
* Bài 4: Nhận dạng hình
- GV nêu yêu cầu của bài.
- HD HS ltìm trong hình vẽ hình nào không phải là hình vuông
 - HS tìm
- GV mời HS lên bảng chia sẻ
- GV cùng HS nhận xét


- HS nhắc lại y/c của bài

- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn
3.Củng cố, dặn dò
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây