Đề kiểm tra 45 phút học kỳ I Toán 6, Chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên (Đề 10)

Thứ sáu - 08/05/2020 10:18
Đề kiểm tra 45 phút học kỳ I Toán 6, Chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên, Có hướng dẫn giải
  Bài 1. (2 điểm)
a) Cho hai tập hợp A = {5 ; 7}, B = {2 ; 9}
Viết các tập hợp gồm hai phần tử, trong đó có một phần tử thuộc A, một phần tử thuộc B.
b) Viết tập hợp M các số tự nhiên x mà x
 N*.

 Bài 2. (2 điểm) Thực hiện phép tính :
a) (519 : 517 + 3) : 7
b) 129 - 5.[29 - (6 - l)2]

Bài 3. (3 điểm) Tìm x
 N, biết :
a) 2(x - 51) = 2.23 + 20
b) 5x + x = 39 - 45 : 5
c) 3x + 4 = 100 - 3.51

Bài 4. (2 điểm) Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng
1686. Số trừ lớn hơn hiệu là 199. Tìm số bị trừ và số trừ.


Bài 5. (1 điểm) So sánh A và B, biết
A = 1 + 2 + 22 + ... + 22010 và B = 22011 – 1

HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài l. a) {5; 2}, {5 ; 9}, {7 ; 2}, {7 ; 9}

b) M = {0}

Bài 2. a) 4
b) 109 

Bài 3. a) x = 69
b) x = 5
c) 3x + 4 = 100 – 3.51
3x + 4 = 100 – 15
3x + 4 = 85
3x  = 85 – 4
 3x  = 81
3x  = 34
x = 4

Bài 4. Ta có số bị trừ + số trừ + hiệu = 1686
Mà số trừ + hiệu = số bị trừ
Do đó 2 lần số bị trừ bằng 1686
Số bị trừ là : 1686 : 2 = 843
Ta có số trừ - hiệu = 843
số trừ + hiệu = 199
Vậy số trừ là :
(843 + 199) : 2 = 521


Bài 5. A = 2A - A = 2(1 + 2 + 22 + ... + 22010) - (1 + 2 + 22 + ... + 22010)
(2 + 22 + 23 + …+22011) – (1+2+22 + …+ 22011)
= 22011 - 1 = B
Vậy A = B.

    

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây