© Copyright Bài Học Hay

Đề kiểm tra cuối kì 2, môn: Toán 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Thứ ba - 03/05/2022 08:38
Đề kiểm tra cuối kì 2, môn: Toán 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Đề gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.
Đề kiểm tra cuối kì 2, môn: Toán 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
A/ Phần trắc nghiệm: 4 điểm
   Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 
Câu 1 (M1-1 điểm).
a. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 35,…, 37.
A. 34                                    B. 35                           C. 36
b. Số  85 đọc là:
A. Tám mươi lăm                  B. Tám mươi năm         C. Tám lăm

Câu 2 (M.2 – 1 điểm ).
a. Số liền trước của 70 là:.........                         
A.67                                  B. 68                               C. 69
b. Số liền sau của 99 là:........
A. 100                                   B. 99                               C. 98

Câu 3 (M. 2- 1 điểm)
a. Trong các số  59, 60, 61 số tròn chục là:
A. 59                                 B. 60                                  C. 61   
b. 45….54  dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. >                                        B.   <                                       C. =  

Câu 4 (M. 1- 1điểm)

a. Kết quả của phép tính 70 + 5 =….
A. 75                                    B. 76                                C. 77  
b. Số 82 gồm …  chục và 2 đơn vị
A. 7                                      B. 8                                C. 9                        

B/ Phần tự luận:  6 điểm
Câu 5 (M. 2- 1 điểm)       
   a/ Hôm nay là thứ hai ngày 8 thì thứ tư là ngày…
   b/ Hôm mai là thứ…..ngày…..

Câu 6 (M. 1- 1 điểm). Đặt tính rồi tính:
               42 +  56                                           97 - 45
            …………..                                       . …………….
            …………..                                       . …………….
            …………..                                       ………………

Câu 7 (M. 2- 1 điểm). Lớp em có 20 bạn nữ và 13 bạn nam. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn?
         

                  Lớp em có tất cả…….bạn.
Câu 8( M. 2- 1 điểm)  Số?
dong ho                            .                              
           ……giờ                                                                      ….. giờ

Câu 9 (M.3- 1 điểm).Viết các số : 64, 85, 38, 73 theo thứ tự từ bé đến lớn:
………………………………………………………………………………………
Câu10 (M.3- 1 điểm) Tính
                78 – 28 + 36 =…..                                30 + 50 – 40  = ……

-----------------------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM

 A/ Phần trắc nghiệm: 4 điểm
   Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 
Câu               1              2              3             4
     a      b     a      b     a     b     a    b
Đáp án      C    A     C     A    B     B     A     B

B/ Phần tự luận:  6 điểm
Câu 5 (M. 2- 1 điểm) . Điền đúng mỗi câu được 0,5 điểm    
Câu 6( M. 1- 1 điểm). Đặt tính và tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm
Câu 7( M. 2- 1 điểm). Viết phép tính đúng được 0,75 điểm, điền số đúng 0,25 điểm
Câu 8( M. 2- 1 điểm).Điền đúng số vào chỗ chấm của mỗi đồng hồ được 0,5 điểm    
Câu 9( M.3- 1 điểm). Viết đúng số theo thứ tự từ bé đến lớn được 1 điểm.
Câu10( M.3- 1 điểm) .  Tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây