© Copyright Bài Học Hay

Giải bài tập SGK Toán lớp 4: Biểu thức có chứa một chữ - Luyện tập

Chủ nhật - 19/07/2020 10:56
Giải bài tập SGK Toán lớp 4: Biểu thức có chứa một chữ - Luyện tập

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 6/SGK Toán 4)

Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

a) 6 – b với b = 4

Mẫu: Nếu b = 4 thì 6 – b = 6 – 4 = 2

b) 115 – c với c = 7

c) a + 80 với a = 15

Đáp án:

b) Nếu c = 7 thì 115 – c = 115 – 7 = 108

c) Nếu a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 6/SGK Toán 4)

Viết vào ô trống (theo mẫu):

a)

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 6, 7 SGK Toán 4

b)

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 6, 7 SGK Toán 4

Đáp án:
a)

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 6, 7 SGK Toán 4

b)

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 6, 7 SGK Toán 4

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 6/SGK Toán 4)

a) Tính giá trị của biểu thức 250 + m với : m = 10 ; m = 0 ; m = 80 ; m = 30.

b) Tính giá trị của biểu thức 873 – n với : n = 10 ; n = 0 ; n = 70 ; n = 300.

Đáp án:

a) Nếu m = 10 thì 250 + m = 250 + 10 = 260

Nếu m = 0 thì 250 + m = 250 + 0 = 250

Nếu m = 80 thì 250 + m = 250 + 80 = 330

Nếu m = 30 thì 250 + m = 250 + 30 = 280

b) Nếu n = 10 thì 873 – n = 873 – 10 = 863

Nếu n = 0 thì 873 – n = 873 – 0 = 873

Nếu n = 70 thì 873 – n = 873 – 70 = 803

Nếu n = 300 thì 873 – n = 873 – 300 = 573.

Hướng dẫn giải bài LUYỆN TẬP của BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 7)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 7/SGK Toán 4)

Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 6, 7 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 6, 7 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 7/SGK Toán 4)

Tính giá trị của biểu thức:

a) 35 + 3 × n với n = 7;                  b) 168 – m × 5 với m = 9;

c) 237 – (66 + ×) với × = 34;           d) 37 × (18 : y) với y = 9.

Đáp án:

a) Nếu n = 7 thì 35 + 3 × n = 35 + 3 × 7 = 35 + 21 = 56.

b) Nếu m = 9 thì 168 – m × 5 = 168 – 9 × 5 = 168 – 45 = 123.

c) Nếu × = 34 thì 237 – (66 + ×) = 237 – (66 + 34) = 237 – 100 = 137

d) Nếu y = 9 thì 37 × (18 : y) = 37 × (18 : 9) = 37 × 2 = 74.

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 7/SGK Toán 4)

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 6, 7 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 6, 7 SGK Toán 4

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 7/SGK Toán 4)

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 6, 7 SGK Toán 4

Một hình vuông có độ dài cạnh là a. Gọi chu vi hình vuông đó là P ta có:

P= a ×4

Hãy tính chu vi hình vuông với

a=3cm     a=5dm         a=8m

Đáp án:

Với a = 3cm thì P = a × 4 = 3 × 4 = 12 (cm)

Với a = 5dm thì P = a × 4 = 5 × 4 = 20 (dm)

Với a = 8m thì P = a × 4 = 8 × 4 = 32 (m)

<< XEM MỤC LỤC

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây