© Copyright Bài Học Hay

Giải bài tập SGK Toán lớp 4: Biểu thức có chứa một chữ - Luyện tập

Chủ nhật - 19/07/2020 10:56
Giải bài tập SGK Toán lớp 4: Biểu thức có chứa một chữ - Luyện tập

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 6/SGK Toán 4)

Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

a) 6 – b với b = 4

Mẫu: Nếu b = 4 thì 6 – b = 6 – 4 = 2

b) 115 – c với c = 7

c) a + 80 với a = 15

Đáp án:

b) Nếu c = 7 thì 115 – c = 115 – 7 = 108

c) Nếu a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 6/SGK Toán 4)

Viết vào ô trống (theo mẫu):

a)

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 6, 7 SGK Toán 4

b)

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 6, 7 SGK Toán 4

Đáp án:
a)

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 6, 7 SGK Toán 4

b)

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 6, 7 SGK Toán 4

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 6/SGK Toán 4)

a) Tính giá trị của biểu thức 250 + m với : m = 10 ; m = 0 ; m = 80 ; m = 30.

b) Tính giá trị của biểu thức 873 – n với : n = 10 ; n = 0 ; n = 70 ; n = 300.

Đáp án:

a) Nếu m = 10 thì 250 + m = 250 + 10 = 260

Nếu m = 0 thì 250 + m = 250 + 0 = 250

Nếu m = 80 thì 250 + m = 250 + 80 = 330

Nếu m = 30 thì 250 + m = 250 + 30 = 280

b) Nếu n = 10 thì 873 – n = 873 – 10 = 863

Nếu n = 0 thì 873 – n = 873 – 0 = 873

Nếu n = 70 thì 873 – n = 873 – 70 = 803

Nếu n = 300 thì 873 – n = 873 – 300 = 573.

Hướng dẫn giải bài LUYỆN TẬP của BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 7)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 7/SGK Toán 4)

Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 6, 7 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 6, 7 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 7/SGK Toán 4)

Tính giá trị của biểu thức:

a) 35 + 3 × n với n = 7;                  b) 168 – m × 5 với m = 9;

c) 237 – (66 + ×) với × = 34;           d) 37 × (18 : y) với y = 9.

Đáp án:

a) Nếu n = 7 thì 35 + 3 × n = 35 + 3 × 7 = 35 + 21 = 56.

b) Nếu m = 9 thì 168 – m × 5 = 168 – 9 × 5 = 168 – 45 = 123.

c) Nếu × = 34 thì 237 – (66 + ×) = 237 – (66 + 34) = 237 – 100 = 137

d) Nếu y = 9 thì 37 × (18 : y) = 37 × (18 : 9) = 37 × 2 = 74.

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 7/SGK Toán 4)

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 6, 7 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 6, 7 SGK Toán 4

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 7/SGK Toán 4)

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 6, 7 SGK Toán 4

Một hình vuông có độ dài cạnh là a. Gọi chu vi hình vuông đó là P ta có:

P= a ×4

Hãy tính chu vi hình vuông với

a=3cm     a=5dm         a=8m

Đáp án:

Với a = 3cm thì P = a × 4 = 3 × 4 = 12 (cm)

Với a = 5dm thì P = a × 4 = 5 × 4 = 20 (dm)

Với a = 8m thì P = a × 4 = 8 × 4 = 32 (m)

<< XEM MỤC LỤC

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây