© Copyright Bài Học Hay

Trắc nghiệm Vật lí 10, Bài 27. Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Chủ nhật - 28/06/2020 18:29
Tóm tắt lí thuyết và giải bài tập trắc nghiệm Vật lí 10,Bài 27. Sự nở vì nhiệt của vật rắn , Có đáp án
 
TÓM TẮT LÍ THUYẾT
1. Sự nở dài
Gọi l0 chiều dài của thanh ở nhiệt độ t0
l chiều dài của thanh ở nhiệt độ t thì: l = l0|1 +  (t – t0)|
 là hệ số nở dài có đơn vị là K1 (hay độ-1)
  phụ thuộc vào bản chất của thanh

2. Sự nở khối
Gọi Vo là thể tích của vật ở t0
V là thể tích của vật ở t thì
V = V­o|1 +
t – t0)|
  là hệ số nở khối có đơn vị là K1 (hay độ1)
   = 3

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
27.1. Độ nở dài của thanh rắn phụ thuộc vào
A. Chất liệu của thanh
B. Chiều dài ban đầu
C. Độ tăng nhiệt độ và chiều dài ban đầu
 D. Chất liệu của thanh, chiều dài ban đầu và độ tăng nhiệt độ

27.2. Hệ số nở dài của thanh rắn là:
A. Độ nở dài của thanh
B. Độ nở dài ứng với một mét chiều dài
C. Độ nở dài tỉ đối của thanh rắn khi nhiệt độ tăng thêm một độ
D. Độ nở dài của thanh khi nhiệt độ tăng lên một độ

27.3. Khối lượng riêng của khối chất kim loại tăng lên hay giảm xuống khi nhiệt độ tăng lên?
A. Giảm
B. Tăng
C. Không đổi
D. Có thể tăng lên hay giảm xuống tùy thuộc vào bản chất kim loại

27.4. Lúc lắp đặt đường ray thì nhiệt độ là 20°C và chiều dài mỗi thanh ray là l0m. Biết hệ số nở dài của kim loại làm thanh ray là  = 1,2.105K1. Phải để hở hai đầu thanh ray một khoảng là bao nhiêu để nhiệt độ lớn đến 40°C thì chúng sát nhau?
A. 0,5mm
B. 1,2mm
C. 2,4mm
D. 3,0mm

27.5. Thanh đồng tiết diện ngang s = l00cm2 có một đầu được giữ chặt. Cho nhiệt độ thanh tăng từ 20°C lên 120°C. Biết suất Yâng và hệ sẽ nở dài của đồng lần lượt là E = 1,21011 Pa,  = 1,7105 K-1. Để chiềi dài thanh đồng không đổi thì ta phải tác dụng vào đầu kia của thanh một lực là bao nhiêu?
A. 5,25.105N
B. 2,04.106N
C. 7,16.106N
D. 3,48.107N

27.6. Khối lượng riêng của sắt ở 20°C là 7800kg/m3, hệ sô nở dài của sắt là  = 11.106K-1. Khối lương riêng của sắt ở 1000°C là bao nhiêu?
A. 7556kg/m3
B. 7620kg/m3
C. 7685kg/m3
D. 7744 kg/m3

27.7. Cùng ở bất kì nhiệt độ nào thanh sắt cũng dài hơn thanh đồng l0cm. Biết hệ số nở dài của sắt và đồng lần lượt là sắt = 1 = 1,2.105K-1 .
 =  = 1,7.105K-1. Chiều dài của thanh sắt ở 0°C là bao nhiêu?
A. 24cm
B. 28cm
C. 32cm
D. 34cm

27.8. Ở 0°C tổng chiều dài của hai thanh kim loại bằng thau và sắt là 5m còn hiệu chiều dài của chúng ở cùng nhiệt độ bất kỳ nào cũng không đổi. Biết hệ số nở dài của thau và sắt lần lượt là thau = = 1,8.10-5K-1, sắt = 2 = 1,2.10-5K-1. Chiều dài của thanh thau ở 0°C là bao nhiêu?
A. 1m
B. 2m
C. 3m
D. 4m

27.9. Ở 0°C thanh nhôm và thanh sắt có chiều dài lần lượt là l01 = 200mm và l02 = 201mm. Biết nhôm =  = 2,410-5K-1 =  = 1,210-5K-1. Hỏi ở nhiệt độ nào thì chúng có chiều dài bằng nhau?
A. 418,76°  
B. 450,50°
C. 560,32°
D. 682,34°

27.10. Ở 0°C thanh nhôm và thanh sắt có tiết diện ngang bằng nhau nhưng có chiều dài lần lượt l01  = 200mm, l02  = 201 mm. Biết nhôm  = nhôm  = 2,410 5K 1 và và st =  = 1,210-5K-1. Hỏi ở nhiệt độ nào thì chúng có thể tích bằng nhau?
A. 60°
B. 80°
C. 120°
D. 140°


 27.11. Một tấm kim loại phẳng bằng sắt có một lỗ tròn. Ở 20°C đường kính lỗ tròn là 20cm. Biết hệ số nở dài của sắt là  = 1,2.10-5K-1. Đường kính lỗ tròn ở 50°C là bao nhiêu?
A. 20,0015cm
B. 20,0036cm
C. 20,0072cm
D. 20,0153cm

27.12. Một tấm kim loại bàng đồng thau hình vuông có diện tích 500cm2 ở 10°C. Biết hệ số nở dài của đồng thau là  = 1,910-5K-1. Hỏi diện tích tấm kim loại đà tăng lên bao nhiêu khi nhiệt độ lên đến 20°C?
A. 0,19cm2
B. 0,26cm2
C. 0,34cm2
D. 0,43cm2

27.13. Cho biết các số liệu sau đây liên quan đến kim loại đồng: Khối lượng riêng lúc đầu: Do = 8,9103kg/m3. Hệ số nở dài:  = 1,7.10-5K-1. Nhiệt dung riêng: C = 380J/kg.độ. Một khối kim loại bằng đồng cần nhân nhiệt lương là bao nhiêu để thể tích nó tăng thêm 16cm3
A. 905kJ
B. l06kJ
C. 1235kJ
D. 1540kJ


ĐÁP ÁN  
27.1.D 27.2.C 27.3.A 27.4.C 27.5.B
27.6.A 27.7.D 27.8.B 27.9.A 27.10.D
27.11.C 27.12.A 27.13.B  

 
  

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây