Trắc nghiệm Vật lí 10, Bài 30. Độ ẩm của không khí

Chủ nhật - 28/06/2020 10:47
Tóm tắt lí thuyết và giải bài tập trắc nghiệm Vật lí 10, Bài 30. Độ ẩm của không khí, Có đáp án
 
TÓM TẮT LÍ THUYẾT
1. Độ ẩm tuyệt đối
Độ ẩm tuyệt đối (a) cùa không khí là đại lượng có giá trị bằng khối lượng hơi nước tính ra gam chứa trong lm3 không khí
2. Độ ẩm cực đại
Độ ẩm cực đại (A) của không khi ớ một nhiệt độ nao đó là đại lượng có giá trị bằng khối lượng tính ra gam của hơi nước bão hòa chứa trong lm3 không khí ớ nhiệt độ ấy
3. Độ ẩm tỉ đối
Độ ẩm tỉ đối (f) của không khí là đai lượng đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối (a) và độ ẩm cực đại (A) của không khí ở cung nhiệt độ
F =
.100%
4. Điểm sương
Nhiệt độ mà tại đó hơi nước trong không khí trở thành bảo hòa gọi là điểm sương

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
30.1. Đai lượng đo bằng khối lượng m (tính ra gam) của hơi nước có trong lm3 không khi gọi la:
A. Độ ẩm tuyệt đối
B. Độ ẩm cực đại
C. Độ ẩm tỉ đối
D. Điểm sương

30.2. Không khí ở 30°C có điểm sương là 25°C. Biết độ ẩm cực đại ở
25°C là 23,0g/m3. Độ ẩm tuyệt đối của không khí ở 30° là bao nhiêu?
A. 15 g/m3
B. 19g/m3
C. 23g/m3
D. 25g/m3

30.3. Lượng hơi nước chứa trong lm3 không khí ở 30°C là 20,6g. Biết độ ẩm cực đại của không khí ở 30°C là 30,3g/m3. Độ ẩm tỉ đối của không khí là:
A. 60%
B. 68%
C. 72%
D. 81%

30.4. Ở nhiệt độ 250C độ ẩm tỉ đối của không khí là 75% Dựa vào bang áp xuãt và khối lương riêng cua hơi nước bào hòa đê xom ơ nhiệt độ nào thi có sương?
A. 5oC
B. 10°C
C. 15°c
D 20°C

30.5. Nhiệt độ hôm nay là 30oC và độ ẩm tuyệt đối là a = 20,6 g/m3. Biết áp suất hơi nước bão hòa ở 30°C là Po = 31,8 mmHg (1 mm Hg = 133,33 N/m2). Độ ẩm tỉ đối của không khí là bao nhiêu?
A. 52%
B. 60%
C. 68%
D. 72%

30.6. Buổi trưa nhiệt độ là 25°C, độ ẩm tỉ đối của không khí là 60%, đến khuya nhiệt độ xuống còn 10°C. Biết áp suất hơi nước bão hòa ở 25°C là p1 = 23,76mmHg và ở 10oC là p2 = 9,21mmHg (lmmHg = 133,3 N/m2). Khối lượng nước đã ngưng tụ trong lm3 không khí là bao nhiêu?
A. 1,2 g/m3
B. 24 g/m3
C. 4,4 g/m3
D. 5,6 g/m3

30.7. Đám mây trên bầu trời là một lớp không khí có độ ẩm tương đối là 80% ở nhiệt độ 15°C. Khi nhiệt độ hạ đến 5°C thi lớp nước mưa trung bình trên mặt đất dày 2cm. Biết áp suất hơi nước bão hòa ở 15°C và 5°C lần lượt là: P1 = 12,79 mmHg và P2 = 6,54 mmHg. Bề dày trung bình của lớp mây là:
A. 5,8km
B. 5,0km
C. 45km
D. 37km

30.8. Một vùng không khí có thể tích V = 1010m3 chữa hơi nước bão hòa ở 17°C, sau đó nhiệt độ hạ xuống 10oC. Biết áp suất hơi nước bão hòa ở 170oC là P17 = 14,5mmHg và ở 10°C là P10 = 9,2mmHg
(lmmHg = 133,33 Nm2 ). Hỏi lượng nước mưa rơi xuống là bao nhiêu?
A. 4,5.103 tấn
B 5,1.104 tấn
C. 8,7.104 tấn
D. 1,2.105 tấn

30.9. Trong phòng thể tích l00m3 có độ ẩm tương đối là 65%. Biết độ ẩm cực đại ở 25°C là 23g/m3. Khối lượng hơi nước có trong phòng là bao nhiêu?
A. 0,975kg
B. l,ll4kg
C. l,247kg
D. l,495kg

30.10. Không khí chứa l0g hơi nước trong lm3 ở nhiệt độ 30°C không khí khác chứa 5g hơi nước trong lm3 ở nhiệt độ 10°C. Biết áp suất hơi bão hòa của nước ở 30oC và 10°C lần lượt là:
P1 = 31,82mmHg, P2 = 9,21 mmHg. Hơi không khí nào “khô” hơn?
A. Ở 10°C khô hơn
B. Ở 30°C khô hơn
C. Khô như nhau
D. Không so sánh được vì khác nhiệt độ

30.11. Toàn bộ nước trong nồi hơi có thể tích 3m3 ở nhiệt độ 110°C đều hóa hơi hết. Biết khối lượng riêng của hơi nước trong bình 110°C là 827g/m3. Áp suất hơi nước trong bình là bao nhiêu?
A. 1,20.105N/m2
B. 1,31.105N/m2
C. 1,46.105N/m2
D. 1,58.105N/m2

ĐÁP ÁN
30.1.A 30.2.C 30.3.B 30.4.D 30.5.C
30.6.C 30.7.A 30.8.B 30.9.D 30.10.B
30.11.C  
  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây