© Copyright Bài Học Hay

Trắc nghiệm Vật lí 10, Ôn tập chương IV: Các định luật bảo toàn

Thứ tư - 10/06/2020 10:44
Tóm tắt lí thuyết và giải bài tập trắc nghiệm Vật lí 10, Ôn tập chương IV: Các định luật bảo toàn, Có đáp án
IV. 1. Chọn câu sai:
A. Lực đàn hồi thực hiện công
B. Lực ma sát thực hiện công
C. Trọng lực thực hiện công
D. Trong chuyển động tròn đều, lực hướng tâm thực hiện công

IV. 2. Lực nào sau đây là lực thế?
A. Lực vạn vật hấp dẫn
B. Trọng lực
C. Lực ma sát
D. Lực đàn hồi

IV. 3. Khối lượng của một vật giảm đi 2 lần và vận tốc của nó tăng lên 2 lần thì động năng:
A. không đổi
B. tăng lên 2 lần
C. tăng lên 4 lần
D. giảm đi 2 lần

IV.4. Chọn câu sai
A. Khi các ngoại lực tác dụng lên vật sinh công dương thì động năng của vật tăng
B. Khi các ngoại lực tác dụng lên vật sinh công âm thì động năng của vật giảm
C. Khi vật chuyển động thẳng đều thì động năng và động lượng của vật không đổi
D. Khi vật chuyển động tròn đều thì động năng và động lượng của vật không đổi

IV.5. Một ô tô con khối lượng 300kg chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a = lm/s2 Độ biến thiên động lượng của ôtô sau thời gian 2s là bao nhiêu?
A. 600kgm/s
B. 700kgm/s
C. 800kgm/s
D. 900kgm/s

IV. 6. Một quả bóng có khối lượng m = 50g chuyển động với vận tốc v = 20m/s đèn đập vuông góc vào một bức tường, sau đó bật trở lại cùng vận tốc v. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là bao nhiêu?
A. 2kgm/s
B. 3 kgm/s
C. 4 kgm/s
D. 5 kgm/s

IV.7. Một khẩu súng đại bác có khối lượng l000kg bắn một viên đạn có khối lượng 2kg. Vận tốc viên đạn lúc ra khỏi nòng súng là 500m/s. Vận tốc của súng sau khi bắn có độ lớn là bao nhiêu?
A. 0,5m/s
B. 1m/s
C. 1,5m/s
D. 2m/s

IV. 8. Để biết được vận tốc của viên đạn ta làm như sau: Bắn viên đạn khối lượng 20g vào bao cát khối lượng 10kg treo bằng sợi dây và đang đứng yên. Sau khi bắn thì đạn nằm trong bao cát và cùng chuyển động với vận tốc 1m/s. Vận tốc viên đạn là bao nhiêu?
A. 200m/s
B. 312m/s
C. 428m/s
D. 501m/s

IV. 9. Công để kéo một vật nặng khối lượng 10kg lên độ cao 5m là bao nhiêu? Lấy g = 9,8 m/s2
A. 320J
B. 110J
C.190J
D. 525J

IV. 10. Buộc sợi dây vào vật có khối lượng 20kg rồi thả từ từ cho vật đi xuống đều từ độ cao h = l0m. Lấy g = 98m/s2
Công của lực kéo vật sợi dây là bao nhiêu?
A. 1960J
B. -1960J
C. 2500J
D. -2500J

IV. 11 Dùng búa có khối lượng 2kg để đóng đinh vào gỗ. Vận tốc búa lúc chạm vào đinh là v = 5m/s và sau đó đinh ngập sâu vào gỗ 2cm
Lực cản trung bình của gỗ vào đinh là bao nhiêu?
A. 1250N
B. 1560N
C. 1920N
D. 210N

IV. 12. Khi đoàn tàu dừng lò xo nối giữa hai toa bị co lại l0cm. Biết rằng với lực kéo 10000N thì lò xo giãn ra lcm. Công của lực đàn hồi của lò xo trong lúc bị ném la bao nhiêu?
A. 50000J
B. -5000J
C. 8000J
D. -8000J

IV. 13. Dùng lực 100N để kéo lò xo có độ cứng 500N. Hỏi công mà người ấy đã thực hiện là bao nhiêu?
A. 5J
B. -5J
C. 10J
D. -10J

IV. 14. Ỏ độ cao h = 5m ta ném một vật với vận tốc l0m/s. Lấy g = l0m/s2. Vận tốc của vật khi chạm đất là bao nhiêu?
A. 86m/s
B. 12,7m/s
C. 14,1m/s
D. 16,2m/s

IV. 15 Một lò xo có độ cứng k = l00N/m một đầu giữ chặt còn đầu kia gắn với vật nặng m = l00g, lò xo đặt nằm ngang. Nén lò xo lại l0cm rồi thả ra. Vận tốc của vật lúc lò xo trở về trạng thái không biến dạng là bao nhiêu? Bỏ qua các lực cản.
A. l,25m/s
B. l,87m/s
C. 2,50m/s
D. 3,16m/'s 

ĐÁP ÁN
IV.1.D IV.2.C IV.3.B IV.4.D IV.5.A
IV.6.A IV.7.B IV.8.D IV.9.C IV.10.B
IV.11.A IV.12.B IV.13.C IV.14.C IV.15.D

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây