Bài tập Vật Lí 8, Bài 12 - Sự nổi

Thứ năm - 14/05/2020 20:17
Giải bài tập: Sách bài tập Vật lí 8, chương I: Cơ học, Bài 12 - Sự nổi
 
1. Khi vật nổi trên chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét có cường độ
A. bằng trọng lượng của phần vật chìm trong nước.
B. bằng trọng lượng của phần nước bị vật chiếm chỗ.
C. bằng trọng lượng của vật.
D. bằng trọng lượng riêng của nước nhân với thể tích của vật.

2. Cùng một vật. nổi trèn hai chất lỏng khác nhau (H.12.1). Hãy so sánh lực đẩy Ác-si-mét trong hai trường hợp đó. Trọng lượng riêng của chất lỏng nào lớn hơn ? Tại sao ?

3. Tại sao một lá thiếc mỏng, vo tròn lại ròi thả xuống nước thì chìm, còn gấp thành thuyền thả xuống nước lại nổi ?

4. Hình 12.2 vẽ hai vật gióng nhau về hình dạng và kích thước nổi trẻn nước. Một làm bằng li-e (khối lượng riêng 200kg/m3) và một làm bằng gỗ khô (khối lượng riêng 600 kg/m3). Vật nào là lì-e ? Vật nào là gổ khô ? Giải thích.

5. Gắn một quả cầu bằng chì vào giữa mặt đang nổi trên nước của một miếng gỗ (H.13). Nếu quay ngược miếng gỗ cho quả cầu nằm trong nước thì mực nước có thay đổi không ? Tại sao ?


6. Một chiếc sà lan có dạng hình hộp dài 4m. rộng 2m. Xác định trọng lượng của sà lan biết sà lan ngập sâu trong nước 0,5m. Trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3.

7. Một vật có trọng lượng riéng là 26 000N/m3. Treo vật vào một lực kê' rổi nhúng vật ngập trong nước thì lực kế chỉ 150N. Hỏi nêu treo vật ở ngoài không khí thì lực kế chi bao nhiêu ? Cho biết trọng lượng riêng của nước là 10 000N/m3.

8. Nếu thả một chiếc nhẫn đặc bằng bạc (Ag) vào thủy ngân (Hg) thì
A. nhẫn chìm vì dAg > dHg.
B. nhẫn nổi vì dAg < dHg.
C. nhẫn chìm vì dAg < dHg.
D. nhẫn nổi vì dAg > dHg.

9. Thả một vật đặc có trọng lượng riêng dv vào một bình đựng chất lỏng có trọng lượng riêng dl thì
A. vật sẽ chìm xuống đáy rồi lại nối lèn lơ lửng trong chất lỏng khi dv > dl.
B. vật sẽ chìm xuống đáy rồi lại nổi lên một phần trên mặt châì lỏng khi dv= dl.
C. vật sẽ chìm xuống đáy rồi nằm im tại đáy khi dv > dl.
D. vật sẽ chìm xuống đáy rồi lại nổi một nửa trên mặt chất lỏng khi dv = 2dl.

10. Cùng một vật được thả vào bốn bình đựng bốn chất lòng khác nhau (H.14). Hãy dựa vào hình vẽ để so sánh trọng lượng riêng của các chất lỏng.
 
A. d1 > d2 > d3 > d4
B. d4 > d1 > d2 > d3
C. d3 > d2 > d1 > d4
D. d4 > d1 > d3 > d2
 
11. Hai vật 1 và 2 có cùng thể tích được thả vào một bình đựng nước. Vật 1 chìm xuống đáy bình, vật 2 lơ lửng trong nước. Nếu gọi P1 là trọng lượng của vật 1, F1 là lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật 1 : P2 là trọng lượng của vật 2, F2 là lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật 2 thì
A. F1 = F2 và P1 > P2
B. F1 > F2 và P1 > P2
C. F1 = F2 và P1 = P2
D. F1 < F2 và P1 > P2

12. Dùng tay ấn một quả cầu rỗng bằng kim loại xuống đáy một bình đựng nước. Khi bỏ tay ra, quả cầu từ từ nổi lên và nổi một phần trên mặt nước. Hiện tượng trên xảy ra vì
A. trọng lượng riêng của chất làm quả cầu nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước.
B. lực đẩy Ác-si-mét luôn bằng trọng lượng của quả cầu.
C. lực đẩy Ác-si-mét mới đầu lớn hơn trọng lượng quả cầu, sau đó giảm dần tới bằng trọng lượng của quá cẩu.
D. lực đẩy Ác-si-mét mới đầu lớn hơn trọng lượng quả cầu, sau đó giảm dần tới nhỏ hơn trọng lượng của quả cầu.

13. Một phao bơi có thể tích 25dm3 và khối lượng 5kg. Hỏi lực nâng tác dụng vào phao khi dìm phao trong nước ? Trọng lượng riêng của nước là 10 000N/m3

14. Một chai thuỷ tinh có thể tích 1,5 lít và khối lượng 250g. Phải đổ vào chai ít nhất bao nhiêu nước để nó chìm trong nước ? Trọng lượng riêng của nước là 10 000N/m3.

15. Một xà lan có dạng hình hộp chữ nhật, kích thước 10m x 4m x 2m. Khối lượng của xà lan và các thiết bị đặt trên xà lan bằng 50 tấn. Hỏi có thể đặt vào xà lan hai kiện hàng, mỗi kiện nặng 20 tấn không ? Trọng lượng riêng của nước là 10 000N/m3.

16. Đố vui. Hàng năm có rất nhiều du khách tới thăm Biển Chết (nằm giữa I-xra-ren và Gioóc-đa-ni). Biển mang tên này, vì nước ở đây rất mặn, khiến các sinh vật biển không thể sinh sống được. Người ta đến thăm Biển Chết không phải chỉ vì phong cảnh mà còn vì một điều kì lạ là mọi người đều có thể nổi trên mặt biển dù không biết bơi (H.15)
 


Em hãy giải thích tại sao ?

 
------------------------------------------
HƯỚNG DẪN GIẢI
 
2. FA1 = d1V1; FA2 = d2V2. Do FA1 = FA2  và V1 > V2 d1 < d2

3. dthiếc > dnước ; dthuyền< dnước

4. Dựa vào khối lượng riêng của li-e và của gỗ khó.

5. FA= Pvật không đổi nên thể tích nước bị chiếm chỗ không đổi và mực nước trong bình không đổi.

6. 40 000N.

7. FA = P - Pn => dnV = dV - Pn
Với p là số chỉ của lực kế khi treo vật vào lực kế ở ngoài không khí; Pn là số chỉ của lực kế khi vật ở trong nước; d là trọng lượng riêng của vật; dn là trọng lượng riêng của nước.
 Suy ra: V =
=> p =  = 243,75N.

13. Lực nâng phao là : F = FA - P = 200N:

14. Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên chai : FA = Vdn = 15N.
Trọng lượng của chai : P = l0m = 2,5N.
Để chai chìm trong nước cần đổ vào chai một lượng nước có trọng lượng tối thiểu là P’ = FA - P = 12.5N.
 Thể tích nước cần đổ vào chai là V' =  0,00125m3 = 1,25 lít.

15. Lực đẩy Ác-si-mét lên lớn nhất tác dụng lên xà lan : 
Fm = Vdn = 10.4.10 000 = 800 000N
Trọng lượng tổng cộng của xà lan và kiộn hàng là
P = 10.50 000 + 10.40 000 = 900 000N
Vì P > Fm nên không thể đặt hai kiên hàng lên xà lan được.

16. Vì nước ở Biển Chết chứa nhiều muối nên trọng lượng riêng của nó lớn hơn trọng lượng riêng của cơ thể người, nhờ đó người có thể nổi trên mặt nước. 

  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây