Bài tập Vật Lí 8, Bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Thứ hai - 18/05/2020 04:33
Giải bài tập: Sách bài tập Vật lí 8, chương II: Nhiệt học, Bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

1. Trong các mệnh đề có sử dụng cụm từ “năng suất toả nhiệt” sau đây, mệnh đề nào đúng ?
A. Năng suất toả nhiệt của động cơ nhiệt.
B. Năng suất toả nhiệt của nguồn điện.
C. Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu.
D. Năng suất toả nhiệt của một vật.

2. Hãy dựa vào bản đồ tiêu thụ, khai thác và dự trữ dầu vẽ ở hình 26.1 để chọn câu trà lời đúng cho câu hỏi dưới đây.

Nếu duy trì mức độ khai thác dầu như trong bản đồ thì khu vực nào trên thế giới có nguy cư cạn kiệt nguồn dự trữ dầu trong 10 năm tới ?
A. Trung Đông.
B. Đông Nam Á.
C. Bắc Mĩ.
D. Châu Âu.

3. Người ta dùng bếp dầu hoả để đun sôi 2 lít nước từ 20°C đựng trong một ấm nhôm có khối lượng 0.5kg. Tính lượng dầu hoả cần thiết, biết chỉ có 30% nhiệt lượng do dầu tỏa ra làm nóng nước và ấm.
Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, của nhôm là 880J/kg.K. Năng suất tỏa nhiệt của dầu hoả là 44.106J/kg.

4. Dùng một bếp dầu hỏa để đun sôi 2 lít nước từ 15°C thì mất 10 phút. Hỏi mỗi phút phải dùng bao nhiêu dầu hoả? Biết rằng chỉ có 20% nhiệt lượng do dầu hỏa tỏa ra làm nóng nước.
Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4l90J/kg.K và năng suất toả nhiệt của dầu hỏa là 44. 106J/kg.

5. Tính hiệu suất của một bếp dầu, biết rằng phải tốn 150g dầu mới đun sôi được 4.5 lít nước ở 20°C.

6. Một bếp dùng khí dốt tự nhiên có hiệu suất 30%. Hỏi phải dùng bao nhiêu khí đốt để đun sôi 3 lít nước ở 30°C ? Biết năng suất toả nhiệt của khí đốt tự nhiên là 44.106J/kg.

7. Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu cho biết
A. phần nhiệt lượng chuyên thành công cơ học khi lkg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn.
B. phần nhiệt lượng không được chuyển thành công cơ học khi 1kg nhiên liêu bị đốt cháy hoàn toàn.
C. nhiệt lượng toả ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn.
D. tỉ số giữa phần nhiệt lượng chuyển thành công cơ học và phần nhiệt lượng toả ra môi trường xung quanh khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn.

8. Nếu năng suất toả nhiệt của củi khô là 10.106J/kg thì 1 tạ củi khô khí cháy hết toả ra một nhiệt lượng là
A. 106kJ
B. 10.108 kJ.
C. 10.109kJ
D. 10.106 kJ.

9. Để đun sôi một lượng nước bằng bếp dầu có hiệu suất 30%, phải dùng hết 1 lít dầu. Để đun sôi cũng lượng nước trên với bếp dầu có hiệu suất 20%, thì phải dùng
A. 2 lít dầu
B.
lít dầu.
C. 1,5 lít dầu
D. 3 lít dầu.

10. Khi dùng lò hiệu suất H1 để làm chảy một lượng quặng, phải đốt hết m1 kilôgam nhiên liệu có năng suất toả nhiệt q1. Nếu dùng lò có hiệu suất H2 để làm chảy lượng quặng trên, phải đốt hết m2 = 3m1 kilôgam nhiên liệu có năng suất tỏa nhiệt q2 = 0.5q1. Công thức xác định quan hệ giữa H1 và H2
A. H1 = H2
B. H1 = 2H2
C. H1 = 3H2
D. H1 = 1,5H2

11. Một bếp dầu hoả có hiệu suất 30%.
a) Tính nhiệt lượng có ích và nhiệt lượng hao phí khi dùng hết 30g dầu.
b) Với lượng dầu trên có thể đun sôi được bao nhiêu kilôgam nước có nhiệt độ ban đầu là 30°C.
Năng suất toả nhiệt của dầu hoả là 44.106J/kg.

 
----------------------------------------------
HƯỚNG DẪN GIẢI

 
 3. m  0,054kg.

4. 0,008kg.

5. H  23%.

6. m  0,07kg

11. a) Nhiệt lượng có ích là : Qci = 3,96.105J
Nhiệt lượng hao phí là : Qhp = 9,24.105J.
b) Với lượng dầu trên có thể đun sôi 1,35kg nước từ 30°C.
 
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây