© Copyright Bài Học Hay

Đề tham khảo kiểm tra 15 phút học kì 1, Vật Lí 8 (Đề 17)

Thứ tư - 18/12/2019 11:19
Đề tham khảo kiểm tra 15 phút học kì 1, Vật Lí 8, nội dung đề từ bài 7 đến bài 11 SGK Vật Lí 8, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.
 Câu hởi trắc nghiệm (70%) và tự luận (30%)
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Phương án nào dưới đây sai?
Trong công thức tính độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét: F = dv, trong đó d là trọng lượng riêng của chất lỏng, V là thể tích của
A. phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
B. phần chất lỏng dâng lên thêm khi có vật trong chất lỏng.
C. phần vật chìm trong chất lỏng.
D. Cả vật.

Câu 2. Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì cường độ của lực đẩy Ác-si-mét
A. bằng trọng lượng của phần vật chìm trong nước.
B. nhỏ hơn trọng lượng của phần vật chìm trong nước.
C. bằng trọng lượng của vật.
D. bằng trọng lượng của phần nước bị vật chiếm chỗ.

Câu 3. Cho hai vật cùng khối lượng, cùng thể tích nhưng một vật hình hộp, vật kia hình lập phương. Khi nhúng cả hai vật trong cùng một chất lỏng thì:
A. lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật hình lập phương lớn hơn vật hình hộp.
B. lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật hình lập phương nhỏ hơn vật hình hộp.
C. lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên hai vật là như nhau.
D. cả ba trường hợp trên đều có thể xảy ra.

Câu 4. Một quả cân bằng sắt có khối lượng 200g thả vào trong dầu. Biết lực đẩy tác dụng lên quả cân khi thả nó trong dầu là 0,2N. Cho biết trọng lượng riêng của dầu đầu = 8000N/m3. Trọng lượng riêng của sắt là
A. 8000N/m3.
B. 80000N/m3
C. 800000N/m3.
D. 8000000N/m3.

Câu 5. Một ki-lô-gam nhôm (có trọng lượng riêng 27000N/m3) và một ki-lô-gam chì (trọng lượng riêng 130000N/m3) được thả vào một bể nước. Lực đẩy tác dụng lên khối nào lớn hơn?
A. Nhôm.   
B. Bằng nhau.
C. Chì.       
D. Không đủ dữ liệu để kết luận.

B. TỰ LUẬN
Câu 6. Một bình chứa nước có diện tích đáy là 50cm2, chứa một lít nước.
a) Tính áp suất do nước tác dụng lên đáy bình.
b) Nếu đặt một áp kế ở đáy bình, áp kế có chỉ giá trị của câu a) không? Tại sao?

Câu 7. Một người tác dụng lên mặt sàn một áp suất l,7.104N/m2. Diện tích của các bàn chân tiếp xúc với mặt sàn là 0,03m2. Hỏi trọng lượng và khối lượng của người đó?
ĐÁP ÁN:
 
1 2 3 4 5
D D C B A

Câu 6: a) Độ cao mực nước trong bình: h =  =  = 20cm
Áp suất của nước tác dụng lên đáy bình: p = hd = 2000 (N/m2)
b) Nếu đặt một áp kế ở đáy bình, áp kế không chỉ giá trị của câu a. Áp kế sẽ chỉ áp suất tổng cộng ở đáy bình bao gồm áp suất của khí quyển (tác dụng lên mặt nước) và áp suất của nước.

Câu 7: Trọng lượng của người: P = p’.S = 17000.0,03 = 510N
Khối lượng của người: m = 510 : 10 = 51kg
Câu hởi trắc nghiệm (70%) và tự luận (30%)

I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Phương án nào dưới đây sai?
Trong công thức tính độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét: F = dv, trong đó d là trọng lượng riêng của chất lỏng, V là thể tích của
A. phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
B. phần chất lỏng dâng lên thêm khi có vật trong chất lỏng.
C. phần vật chìm trong chất lỏng.
D. Cả vật.

Câu 2. Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì cường độ của lực đẩy Ác-si-mét
A. bằng trọng lượng của phần vật chìm trong nước.
B. nhỏ hơn trọng lượng của phần vật chìm trong nước.
C. bằng trọng lượng của vật.
D. bằng trọng lượng của phần nước bị vật chiếm chỗ.

Câu 3. Cho hai vật cùng khối lượng, cùng thể tích nhưng một vật hình hộp, vật kia hình lập phương. Khi nhúng cả hai vật trong cùng một chất lỏng thì:
A. lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật hình lập phương lớn hơn vật hình hộp.
B. lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật hình lập phương nhỏ hơn vật hình hộp.
C. lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên hai vật là như nhau.
D. cả ba trường hợp trên đều có thể xảy ra.

Câu 4. Một quả cân bằng sắt có khối lượng 200g thả vào trong dầu. Biết lực đẩy tác dụng lên quả cân khi thả nó trong dầu là 0,2N. Cho biết trọng lượng riêng của dầu đầu = 8000N/m3. Trọng lượng riêng của sắt là
A. 8000N/m3.
B. 80000N/m3
C. 800000N/m3.
D. 8000000N/m3.

Câu 5. Một ki-lô-gam nhôm (có trọng lượng riêng 27000N/m3) và một ki-lô-gam chì (trọng lượng riêng 130000N/m3) được thả vào một bể nước. Lực đẩy tác dụng lên khối nào lớn hơn?
A. Nhôm.   
B. Bằng nhau.
C. Chì.       
D. Không đủ dữ liệu để kết luận.

B. TỰ LUẬN
Câu 6. Một bình chứa nước có diện tích đáy là 50cm2, chứa một lít nước.
a) Tính áp suất do nước tác dụng lên đáy bình.
b) Nếu đặt một áp kế ở đáy bình, áp kế có chỉ giá trị của câu a) không? Tại sao?

Câu 7. Một người tác dụng lên mặt sàn một áp suất l,7.104N/m2. Diện tích của các bàn chân tiếp xúc với mặt sàn là 0,03m2. Hỏi trọng lượng và khối lượng của người đó?

ĐÁP ÁN:
1 2 3 4 5
D D C B A

Câu 6: a) Độ cao mực nước trong bình: h =  =  = 20cm
Áp suất của nước tác dụng lên đáy bình: p = hd = 2000 (N/m2)
b) Nếu đặt một áp kế ở đáy bình, áp kế không chỉ giá trị của câu a. Áp kế sẽ chỉ áp suất tổng cộng ở đáy bình bao gồm áp suất của khí quyển (tác dụng lên mặt nước) và áp suất của nước.

Câu 7: Trọng lượng của người: P = p’.S = 17000.0,03 = 510N
Khối lượng của người: m = 510 : 10 = 51kg

 
  

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây