Giải bài tập anh văn 10, Unit 9: Undersea world.

Chủ nhật - 19/07/2020 10:57
Giải bài tập anh văn 10, Unit 9: Undersea world.
TRANSLATION AND ANSVVER KEY
A. READING

Before you read
Làm việc với bạn bên cạnh, nhìn bản đồ và cho biết tên tiếng việt những đại dương trên bản đồ.
 
- Arctic Ocean: Bắc Băng Dương
- Antarctic Ocean: Nam Băng Dương (Biên Nam Cực)
- Pacific Ocean: Thái Bình Dương
- Atlantic Ocean: Đại Tây Dương
- Indian Ocean: Ấn Độ Dương
 
Làm việc với bạn bên cạnh và nhìn bức tranh bên dưới. Em có thể gợi lên những động vật biển trong mỗi bức tranh không? Chữ cái đầu của mỗi từ đã được cho sẵn để giúp em.
 
- Seal
- Jellyfish
- Turtle
- Shark
 
* While you read

+ Bài dịch:

Chỉ có một đại dương:. Nó được chia làm năm phần : Thái Bình dương Đại Tây dương Ấn Độ dương Bắc Bắng dương Nam Băng dương. Cũng có nhiều biển nhỏ hơn khác vịnh và vịnh tạo thành một phần của đại dương. Tất cả bao phủ 75 phần trăm bề mặt trái đất. Trải qua bao thế kỷ, con người bị thách thức bởi những điều kỳ bí nằm bên dưới đại dương. Tuy nhiên các nhà khoa học hiện nay đã vượt qua nhiều thách thức của chiều sâu bằng cách dùng những phương tiện hiện đại. Họ gởi những tàu ngầm để khảo sát đáy đại dương và mang những mẫu vật của đời sống bể trở về mặt đất để nghiên cứu xa hơn. Các hình vệ tinh cung cấp đủ loại thông tin. Bao gồm nhiệt độ nước, chiều sâu và các cư dân dưới biển. Nếu kỹ thuật hiện đại không hiện hữu, chúng ta không bao giờ có những thông tin quý  giá như thế.
 
Động thực vật biển được chia làm ba nhóm chính. Một số trong chúng sống hoặc lệ thuộc đáy đại dương như hải tinh. Một số là những động vật biết bơi như cá và cá mập di chuyển độc lập với các dòng nước trong khi các động vật khác là những sinh vật tí ti được dòng nước mang đi như con sứa. Các động thực vật biển, dù nhỏ hay quá khổ. Tất cả góp phần vào sự đa dạng sinh học của nó. Trừ khi sự đa dạng: sinh học này được bảo tồn, sự sống ở biển bị lâm nguy.
 
Task 1. Các từ trong khung xuất hiện ở bài đọc. Điền mỗi chỗ trống với một trong chúng. Có nhiều từ hơn cần thiết.

1.tiny     2. investigate      3.gulf         4. biodiversity               5. Samples
 
Task 2. Đọc lại bài đọc rồi trả lời câu hỏi bên dưới.
 
1. 75% of the earth’s surface is covered by sea and oceans.
2. They now overcome the challenges of the depth by using modern devices.
3. They investigate the seabed and bring samples of the marine life back to the surface for further study.
4. We can know a wide range of information, including water temperature, depth and the undersea population.
5. They are  those that live on or depend on the bottom like the starfish, those that move independently of water currents and those that are carried along by the currents.
6. The marine life would be at stake if the sea biodiversity was not maintained.
 
After you read
Làm việc theo cặp, hoàn thành bài tóm tắt đoạn đọc bằng cách điền vào chỗ trống bằng một từ, cụm từ trong khung bên dưới.
 

1. three-quarters                2. mysterious             3. modern        4. discoveries
 
5. biodiversity                  6. huge                      7. plants and animals   8. closely connected

B. SPEAKING
 
Task 1: Dưới đây là những hành động cần làm để bảo vệ đại dương. Làm việc theo cặp, sắp xếp những hành động đó theo thứ tự về tầm quan trọng rồi nói xem việc gì nên và không nên làm.
 
- We should place rubbish and plastic bags in proper dustbins.
- We should use water sparingly and shouldn’t pollute it.
- We should dispose of fishing lines and nets properly.
- We should not fish for species that are limited, threatened or endangered.
- We should not use herbicides, pesticides and fertilizers that harm the environment.
 
Task 2: Làm việc theo nhóm. Dưới đây là một số hiểm họa đối với đại dương. Hãy thảo luận về những hậu quả có thể xảy ra và đưa ra những giải pháp có thể thực hiện được.
 
1. Bãi biển đầy ngập túi nhựa, mảnh gương vỡ và mẩu thuốc lá.
2. Cá voi, cá mập vẫn bị săn bắt làm thực phẩm, thuốc, lấy da và những sản phẩm khác.
3. Người ta vẫn dùng thuốc nổ để đánh bắt cá và các loại động vật biển khác.
4. Dầu từ các thùng chứa bị tràn ra biển.
(Học sinh xem ví dụ và thảo luận theo nhóm.)
 
Task 3: Báo cáo trước lớp điều mà nhóm em vừa mới thảo luận.
 
My group has discussed the threats to beaches which are now being polluted with all kind of rubbish such as plastic bags, pieces of glass and cigarette butts, ...etc... And we think that in order to rescue beaches, we should clean them up and at the same time tell everybody not to litter them. Besides these, we should educate people how important a healthy environment can be to our life! And this project should be carried out in schools so that small school population can get a good habit of conserving environment from early ages.
 
C. LISTENING
Before you listen
Hãy làm việc theo cặp, trả lời những câu hỏi dưới đây.
 
1. The whale is a mammal because it raises its young on milk.
2. Because they want to catch whales for food, oil, leather and other Products.
 
While you listen
Task 1: Hãy nghe thông tin về cá voi rồi xem thử những câu dưới đây đúng (T) hay sai (F).
 

1. F   2.T      3. T     4. F     5. T
 
Task 2: Nghe lại lần nữa rồi trả lời câu hỏi sau.
 
1. A blue whale can grow to 30 meters in length and over 200 tons in weight.
2. Because there’s a lot of krill there, their favorite food.
3. Cold waters in the North and South Atlantic Ocean and the North and South Pacific Ocean are their good feeding grounds.
4. Heavy hunting is the main reason for the decrease in the whale population.
5. They have asked the International Whaling Commission to stop most whaling.
6. If we didn’t take any measure to protect whales, they would disappear forever soon.
 
Lời trong băng:
 
Whales are mammals that live their entire lives in the water Some whiles are huge. The blue whale, for example, grows to 30 meters in length and over 200 tons in weight. It is the largest animal that has ever lived on earth.  Whales may also be the most intelligent animals in the ocean.
 
Whales like to feed in the cold oceans where there is a lot of krill - their favorite food. Cold waters in the North and South Atlantic Ocean and the North and South Pacific are good feeding grounds for whales. Some whales are known to migrate into warm waters to bear their calves.
 
Whale populations decrease quickly due to heavy hunting pressure. Conservation groups have asked the International whaling Commission to stop most whaling However, Native American hunters, such as the Eskimos, are still allowed to hunt a limited number of whales to feed their communities. If no effective measures were taken to protect whale, these wonderful animals would disappear forever.
 
After you listen
Làm việc theo nhóm, nói và những thông tin biết được về cá voi, sử dụng từ gợi ý bên dưới.
 
+ chiều dài, trọng lượng và răng
+ bãi cho ăn và thức ăn
+ lý do bảo vệ cá voi
 
Bài viết gợi ý: 
 
Whales are very big. They’re the largest sea animals. They’re about 30 metres long and weigh about 200 tons. Their feeding grounds are in cold waters in the North and South Atlantic and the North and South Pacific Oceans because in these water currents there’s a lot of krill- their favorite food. Now, Conservation Groups are trying to protect whale population from being extinct.
 
D. WRITING
 
Task 1: Làm việc theo cặp, hãy đọc phần miêu tá về cá nhà táng rồi hoàn thành bảng bên dưới.
 
Cá nhà táng là động vật lớn nhất trên trái đất có răng. Chúng là động vật ăn thịt, nghĩa là chúng ăn thịt. Mặc dù cá nhà táng có thể tìm thấy ờ tất cả đại dương, chúng thích những dòng nước với cư dân mực đông đúc, thức ăn chính của chúng. Một  con cá nhà táng có thể ăn đên 1.500 kilo thức ăn mỗi ngày. Cá nhà táng là những động vật lớn. Con đực có thể phát triển đến 18 thước chiều dài và cân nặng đến 54.000 kilô, trong khi con cái hơi nhỏ hơn một tí với chiêu dài 12 thước và nặng 17.000 ki-lô. Một con cá nhà táng cái, lừ năm đến bảy năm đẻ một con một lần sau thời kỳ thai nghén từ  14 đến 19 tháng. Cuộc đời của cá nhà láng có thể đến 60 hay 70 năm. Thật thú vị để  biết chúng cũng có bộ óc lớn nhất trong loài có vú. Cá nhà táng đang gặp nguy hiểm vì việc săn bắn và sự tình cờ mắc vào lưới đánh cá của chúng ta.
 
SPERM WHALE
RANGE & HABITAT All ocean
Prefer waters with high squid population
SIZE Male :18m long- 54.000kgs
female : 12 m long- 17.000kgs
FEEDING HABITS Carnivores; Eat mainly squid
Eat up to 1,500kg of food daily
OFFSPRING Give birth to one calf every 5 or 7 years Gestation period: 14 – 19 months
LIFE SPAN Up to 60 – 70 years
SPECIAL FEATURES Biggest animals that have teeth on Earth
Have the largest brain of all mamals
CONSERVATION CONCERNS At risk due to hunting and accidental fishing net entrapment.
 
Task 2. Hãy đọc thông tin trong bảng ở trang kế tiếp về cá heo. Viết một đoạn mô tả sự kiện và con số trong bảng.
 
Dolphins are not fish. They are mammals that live in the water. Dolphins are among the most intelligent animals on Earth. Although they can he found in all oceans in the world, dolphins prefer Coastal waters and bays. The size of dolphins vary greatly. The smallest dolphin is just about 50 kg in weight and 1.2 meters in length while the largest one can weigh up to 8,200 kg and is 10 meters long. Dolphins are carnivores and they eat mainly fish. A female dolphin gives birth to one calf every two years after a gestation period of eleven to twelve months. A dolphin can normally live from twenty-five to sixty-five years and some species of dolphins can even live longer. Dolphin populations are at risk due to the pollution of their habitat and accidental entrapment in fishing nets.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây