Đề thi KH II năm học 2019 - 2020, Tiếng anh lớp 2

Thứ năm - 25/06/2020 12:01
Đề thi KH II năm học 2019 - 2020, Tiếng anh lớp 2, Có đáp án
PART 1 : Look and circle a or b ( 4 pt ) (Nhìn và khoanh tròn a hoặc b)
 
1. chocolate

       a                              b
 
2. plane

            a                                b
 
3. shoes

     a                                   b
 
4. train

            a                                 b
5.clock

          a                            b
6. skiing


      a                              b
 
7.cherries

             a                                   b
8.brother

        a                                   b


 
HỌC SINH KHÔNG VIẾT VÀO PHÁCH NÀY 
…………………………………………………………………………………………
PART 2:  Look and match .(3pt) (Nhìn và nối)
chicken plant T-shirt grandfather clown blossom
 
             
1..............

 2................ 

 3..................  

4..................

5.....................
 
6.......................
PART 3  : Look and write .(3pt) (Nhìn và viết)
pl tr sh cl gr ch
                             

1….erries    
                               
2.…..ant              
          
 3. ……uck
                                 
   4.. …….andmother   
                 
 5……..oes             
            
6. …….own
***********THE END**************
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II
MÔN TIẾNG ANH  LỚP 2
Năm học: 2019-2020

PART 1 : Look and circle a or b ( 4 pt )(Nhìn và khoanh tròn a hoặc b)

1.a   2.a   3.a    4.a    5.a   6.b    7.a    8.b

PART 2:  Look and match .(3pt) (Nhìn và nối)

1.plant   2.chicken  3.grandfather    4.T-shirt    5.blossom  6.clown  

PART 3  : Look and write .(3pt) (Nhìn và viết)

1.ch   2.pl  3.tr   4.gr    5.sh   6.cl  

*Ghi chú: Mỗi đáp án đúng 0,5 đ
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây