Đáp án chính thức đề thi môn Địa tốt nghiệp THPT 2020 - Tất cả mã đề

Thứ hai - 10/08/2020 04:11
Đáp án đề thi môn Địa tốt nghiệp THPT 2020 -Mã đề 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324.
Mã đề: 301- Baihochay.com
41.A 42.D 43.A 44.A 45.D 46.C 47.B 48.B 49.C 50.B
51.D 52.B 53.C 54.D 55.C 56.D 57.A 58.B 59.C 60.B
61.A 62.D 63.D 64.C 65.C 66.D 67.A 68.C 69.B 70.B
71.A 72.A 73.C 74.C 75.B 76.A 77.B 78.A 79.A 80.C

Mã đề: 302 - Baihochay.com
41.D 42.D 43.D 44.A 45.D 46.C 47.A 48.C 49.D 50.C
51.A 52.D 53.B 54.C 55.D 56.D 57.B 58.C 59.C 60.B
61.B 62.B 63.A 64.C 65.B 66.B 67.D 68.A 69.B 70.D
71.C 72.A 73.D 74.C 75.A 76.C 77.B 78.B 79.A 80.A

Mã đề:303 - Baihochay.com
41.B 42.D 43.A 44.C 45.C 46.C 47.D 48.A 49.C 50.B
51.A 52.B 53.B 54.A 55.D 56.C 57.C 58.B 59.D 60.C
61.A 62.C 63.D 64.A 65.A 66.D 67.A 68.B 69.A 70.C
71.D 72.D 73.D 74.B 75.A 76.C 77.B 78.B 79.C 80.B

Mã đề: 304 - Baihochay.com
41.C 42.C 43.A 44.B 45.A 46.C 47.D 48.B 49.A 50.B
51.A 52.D 53.C 54.B 55.C 56.C 57.D 58.B 59.D 60.D
61.C 62.A 63.C 64.B 65.D 66.B 67.C 68.B 69.C 70.A
71.A 72.B 73.B 74.D 75.D 76.A 77.D 78.B 79.A 80.A

Mã đề: 305 - Baihochay.com
41.C 42.A 43.B 44.C 45.B 46.A 47.D 48.D 49.B 50.D
51.A 52.D 53.A 54.C 55.D 56.A 57.D 58.D 59.A 60.D
61.A 62.D 63.C 64.B 65.B 66.B 67.D 68.A 69.B 70.D
71.A 72.B 73.D 74.A 75.B 76.B 77.B 78.B 79.A 80.A

Mã đề: 306 - Baihochay.com
41.D 42.D 43.C 44.A 45.A 46.B 47.D 48.A 49.C 50.B
51.A 52.B 53.B 54.D 55.C 56.C 57.A 58.C 59.C 60.C
61.A 62.C 63.A 64.D 65.A 66.D 67.C 68.A 69.D 70.D
71.C 72.D 73.A 74.C 75.A 76.C 77.D 78.C 79.D 80.D

Mã đề: 307- Baihochay.com
41.B 42.D 43.A 44.D 45.D 46.B 47.A 48.B 49.C 50.B
51.B 52.A 53.D 54.A 55.B 56.C 57.C 58.B 59.A 60.D
61.D 62.C 63.A 64.C 65.C 66.C 67.A 68.A 69.D 70.A
71.B 72.C 73.D 74.D 75.C 76.A 77.D 78.C 79.C 80.D

Mã đề: 308- Baihochay.com
41.D 42.B 43.C 44.D 45.C 46.B 47.A 48.C 49.D 50.D
51.B 52.D 53.A 54.A 55.B 56.C 57.C 58.C 59.D 60.C
61.B 62.B 63.D 64.C 65.C 66.D 67.B 68.A 69.B 70.C
71.A 72.A 73.B 74.B 75.A 76.A 77.B 78.B 79.D 80.D

Mã đề: 310- Baihochay.com
41.A 42.B 43.C 44.B 45.D 46.C 47.B 48.B 49.A 50.A
51.A 52.D 53.C 54.B 55.B 56.D 57.C 58.D 59.A 60.A
61.A 62.B 63.B 64.C 65.D 66.A 67.A 68.A 69.C 70.D
71.B 72.B 73.C 74.D 75.D 76.B 77.B 78.D 79.C 80.D

Mã đề: 313 - Baihochay.com
41.D 42.C 43.D 44.A 45.C 46.D 47.D 48.C 49.D 50.D
51.A 52.B 53.C 54.D 55.C 56.B 57.D 58.C 59.C 60.B
61.A 62.A 63.B 64.B 65.A 66.C 67.D 68.C 69.A 70.D
71.B 72.A 73.B 74.A 75.A 76.A 77.B 78.B 79.D 80.D
Mã đề: 314 - Baihochay.com
41.B 42.D 43.C 44.B 45.C 46.C 47.A 48.A 49.D 50.C
51.D 52.D 53.B 54.A 55.D 56.D 57.D 58.A 59.D 60.B
61.A 62.D 63.C 64.B 65.A 66.C 67.C 68.A 69.B 70.A
71.C 72.A 73.A 74.C 75.B 76.A 77.D 78.A 79.A 80.C

Mã đề: 316 - Baihochay.com
41.C 42.D 43.C 44.D 45.B 46.A 47.D 48.D 49.A 50.B
51.D 52.B 53.B 54.A 55.A 56.A 57.C 58.A 59.D 60.C
61.A 62.A 63.A 64.D 65.C 66.B 67.B 68.B 69.A 70.B
71.B 72.D 73.D 74.B 75.D 76.A 77.A 78.A 79.B 80.B


Mã đề: 317 - Baihochay.com
41.A 42.D 43.C 44.D 45.D 46.D 47.B 48.C 49.D 50.C
51.B 52.A 53.C 54.B 55.B 56.B 57.A 58.A 59.B 60.C
61.B 62.B 63.A 64.A 65.B 66.A 67.C 68.B 69.A 70.B
71.C 72.C 73.C 74.B 75.C 76.A 77.B 78.C 79.A 80.C

Mã đề: 318- Baihochay.com
41.C 42.C 43.B 44.D 45.B 46.A 47.A 48.A 49.B 50.A
51.C 52.D 53.D 54.A 55.C 56.C 57.A 58.A 59.A 60.B
61.A 62.B 63.A 64.B 65.D 66.C 67.B 68.A 69.C 70.B
71.D 72.D 73.B 74.D 75.B 76.C 77.B 78.C 79.D 80.D

\Mã đề: 319- Baihochay.com
BAIHOCHAY DE THI THPT MON DIA
Mã đề: 320- Baihochay.com
41.D 42.D 43.C 44.A 45.B 46.D 47.D 48.D 49.B 50.B
51.A 52.A 53.C 54.A 55.B 56.B 57.B 58.A 59.C 60.B
61.D 62.C 63.C 64.A 65.B 66.D 67.A 68.C 69.B 70.B
71.B 72.C 73.D 74.C 75.C 76.C 77.C 78.D 79.B 80.D

Mã đề: 321 - Baihochay.com
41.D 42.B 43.A 44.B 45.C 46.B 47.B 48.A 49.D 50.C
51.A 52.C 53.C 54.A 55.C 56.D 57.B 58.A 59.B 60.D
61.D 62.A 63.A 64.C 65.D 66.B 67.D 68.A 69.D 70.C
71.B 72.D 73.C 74.D 75.C 76.B 77.C 78.A 79.B 80.B

Mã đề: 323- Baihochay.com
41.D 42.A 43.D 44.A 45.B 46.A 47.B 48.D 49.B 50.A
51.D 52.C 53.C 54.D 55.C 56.D 57.D 58.C 59.D 60.C
61.B 62.B 63.B 64.D 65.B 66.B 67.D 68.C 69.C 70.C
71.B 72.D 73.C 74.C 75.C 76.D 77.B 78.B 79.D 80.D

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây