© Copyright Bài Học Hay

Đáp án chính thức đề thi môn Địa tốt nghiệp THPT 2020 - Tất cả mã đề

Thứ hai - 10/08/2020 04:11
Đáp án đề thi môn Địa tốt nghiệp THPT 2020 -Mã đề 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324.
Mã đề: 301- Baihochay.com
41.A 42.D 43.A 44.A 45.D 46.C 47.B 48.B 49.C 50.B
51.D 52.B 53.C 54.D 55.C 56.D 57.A 58.B 59.C 60.B
61.A 62.D 63.D 64.C 65.C 66.D 67.A 68.C 69.B 70.B
71.A 72.A 73.C 74.C 75.B 76.A 77.B 78.A 79.A 80.C

Mã đề: 302 - Baihochay.com
41.D 42.D 43.D 44.A 45.D 46.C 47.A 48.C 49.D 50.C
51.A 52.D 53.B 54.C 55.D 56.D 57.B 58.C 59.C 60.B
61.B 62.B 63.A 64.C 65.B 66.B 67.D 68.A 69.B 70.D
71.C 72.A 73.D 74.C 75.A 76.C 77.B 78.B 79.A 80.A

Mã đề:303 - Baihochay.com
41.B 42.D 43.A 44.C 45.C 46.C 47.D 48.A 49.C 50.B
51.A 52.B 53.B 54.A 55.D 56.C 57.C 58.B 59.D 60.C
61.A 62.C 63.D 64.A 65.A 66.D 67.A 68.B 69.A 70.C
71.D 72.D 73.D 74.B 75.A 76.C 77.B 78.B 79.C 80.B

Mã đề: 304 - Baihochay.com
41.C 42.C 43.A 44.B 45.A 46.C 47.D 48.B 49.A 50.B
51.A 52.D 53.C 54.B 55.C 56.C 57.D 58.B 59.D 60.D
61.C 62.A 63.C 64.B 65.D 66.B 67.C 68.B 69.C 70.A
71.A 72.B 73.B 74.D 75.D 76.A 77.D 78.B 79.A 80.A

Mã đề: 305 - Baihochay.com
41.C 42.A 43.B 44.C 45.B 46.A 47.D 48.D 49.B 50.D
51.A 52.D 53.A 54.C 55.D 56.A 57.D 58.D 59.A 60.D
61.A 62.D 63.C 64.B 65.B 66.B 67.D 68.A 69.B 70.D
71.A 72.B 73.D 74.A 75.B 76.B 77.B 78.B 79.A 80.A

Mã đề: 306 - Baihochay.com
41.D 42.D 43.C 44.A 45.A 46.B 47.D 48.A 49.C 50.B
51.A 52.B 53.B 54.D 55.C 56.C 57.A 58.C 59.C 60.C
61.A 62.C 63.A 64.D 65.A 66.D 67.C 68.A 69.D 70.D
71.C 72.D 73.A 74.C 75.A 76.C 77.D 78.C 79.D 80.D

Mã đề: 307- Baihochay.com
41.B 42.D 43.A 44.D 45.D 46.B 47.A 48.B 49.C 50.B
51.B 52.A 53.D 54.A 55.B 56.C 57.C 58.B 59.A 60.D
61.D 62.C 63.A 64.C 65.C 66.C 67.A 68.A 69.D 70.A
71.B 72.C 73.D 74.D 75.C 76.A 77.D 78.C 79.C 80.D

Mã đề: 308- Baihochay.com
41.D 42.B 43.C 44.D 45.C 46.B 47.A 48.C 49.D 50.D
51.B 52.D 53.A 54.A 55.B 56.C 57.C 58.C 59.D 60.C
61.B 62.B 63.D 64.C 65.C 66.D 67.B 68.A 69.B 70.C
71.A 72.A 73.B 74.B 75.A 76.A 77.B 78.B 79.D 80.D

Mã đề: 310- Baihochay.com
41.A 42.B 43.C 44.B 45.D 46.C 47.B 48.B 49.A 50.A
51.A 52.D 53.C 54.B 55.B 56.D 57.C 58.D 59.A 60.A
61.A 62.B 63.B 64.C 65.D 66.A 67.A 68.A 69.C 70.D
71.B 72.B 73.C 74.D 75.D 76.B 77.B 78.D 79.C 80.D

Mã đề: 313 - Baihochay.com
41.D 42.C 43.D 44.A 45.C 46.D 47.D 48.C 49.D 50.D
51.A 52.B 53.C 54.D 55.C 56.B 57.D 58.C 59.C 60.B
61.A 62.A 63.B 64.B 65.A 66.C 67.D 68.C 69.A 70.D
71.B 72.A 73.B 74.A 75.A 76.A 77.B 78.B 79.D 80.D
Mã đề: 314 - Baihochay.com
41.B 42.D 43.C 44.B 45.C 46.C 47.A 48.A 49.D 50.C
51.D 52.D 53.B 54.A 55.D 56.D 57.D 58.A 59.D 60.B
61.A 62.D 63.C 64.B 65.A 66.C 67.C 68.A 69.B 70.A
71.C 72.A 73.A 74.C 75.B 76.A 77.D 78.A 79.A 80.C

Mã đề: 316 - Baihochay.com
41.C 42.D 43.C 44.D 45.B 46.A 47.D 48.D 49.A 50.B
51.D 52.B 53.B 54.A 55.A 56.A 57.C 58.A 59.D 60.C
61.A 62.A 63.A 64.D 65.C 66.B 67.B 68.B 69.A 70.B
71.B 72.D 73.D 74.B 75.D 76.A 77.A 78.A 79.B 80.B


Mã đề: 317 - Baihochay.com
41.A 42.D 43.C 44.D 45.D 46.D 47.B 48.C 49.D 50.C
51.B 52.A 53.C 54.B 55.B 56.B 57.A 58.A 59.B 60.C
61.B 62.B 63.A 64.A 65.B 66.A 67.C 68.B 69.A 70.B
71.C 72.C 73.C 74.B 75.C 76.A 77.B 78.C 79.A 80.C

Mã đề: 318- Baihochay.com
41.C 42.C 43.B 44.D 45.B 46.A 47.A 48.A 49.B 50.A
51.C 52.D 53.D 54.A 55.C 56.C 57.A 58.A 59.A 60.B
61.A 62.B 63.A 64.B 65.D 66.C 67.B 68.A 69.C 70.B
71.D 72.D 73.B 74.D 75.B 76.C 77.B 78.C 79.D 80.D

\Mã đề: 319- Baihochay.com
BAIHOCHAY DE THI THPT MON DIA
Mã đề: 320- Baihochay.com
41.D 42.D 43.C 44.A 45.B 46.D 47.D 48.D 49.B 50.B
51.A 52.A 53.C 54.A 55.B 56.B 57.B 58.A 59.C 60.B
61.D 62.C 63.C 64.A 65.B 66.D 67.A 68.C 69.B 70.B
71.B 72.C 73.D 74.C 75.C 76.C 77.C 78.D 79.B 80.D

Mã đề: 321 - Baihochay.com
41.D 42.B 43.A 44.B 45.C 46.B 47.B 48.A 49.D 50.C
51.A 52.C 53.C 54.A 55.C 56.D 57.B 58.A 59.B 60.D
61.D 62.A 63.A 64.C 65.D 66.B 67.D 68.A 69.D 70.C
71.B 72.D 73.C 74.D 75.C 76.B 77.C 78.A 79.B 80.B

Mã đề: 323- Baihochay.com
41.D 42.A 43.D 44.A 45.B 46.A 47.B 48.D 49.B 50.A
51.D 52.C 53.C 54.D 55.C 56.D 57.D 58.C 59.D 60.C
61.B 62.B 63.B 64.D 65.B 66.B 67.D 68.C 69.C 70.C
71.B 72.D 73.C 74.C 75.C 76.D 77.B 78.B 79.D 80.D

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây