Giải bài tập anh văn 9, Unit 4: Learning a foreign language.

Chủ nhật - 19/07/2020 10:57
Giải bài tập anh văn 9, Unit 4: Learning a foreign language.
Giải bài tập anh văn 9, Unit 4: Learning a foreign language.
1. GETTING STARTED

How do you learn English? Check (✓) things you do from the list. Add more things you do or you want to do. Then work with a partner and compare your list. (Bạn học tiếng Anh như thế nào? Đánh dấu (✓) vào những điều bạn làm ở bảng liệt kê. Ghi thêm những điều bạn có làm hoặc bạn muốn làm. Sau đó luyện tập với một bạn cùng học và so sánh bản liệt kê của bạn)

1. Làm bài tập ở nhà.
2. Làm thêm bài tập ngữ pháp trong các sách ngữ pháp.
3. Đọc truyện ngắn và báo tiếng Anh.
4. Viết tiếng Anh thật nhiều.
5. Học thuộc lòng tất cả từ mới và bài.
6. Nói tiếng anh với các bạn.
7. Dùng từ điển khi đọc.
8. Tập nghe băng tiếng Anh hoặc những chương trình tiếng Anh trên rađiô
9. Xem nhũng chương trình ti vi tiếng Anh.
10. Học hát những bài hát tiếng Anh.

2. LISTEN AND READ

Paola:, Này, Lan! Bạn đã thi xong chưa?
Lan: Vâng..., rồi.
Paola: Câu hỏi có khó không?
Lan: Ồ, rất khó.
Paola: Bạn có đỗ không?
Lan: Tôi không chắc. Giám khảo không cho tôi biết.
Paola: Giám khảo đã hỏi bạn những gì?
Lan: Đầu tiên bà ấy hỏi tôi tên gì, và tôi từ đâu đến.
Paola: Những câu hỏi ấy dễ đối vói bạn, phải không?
Lan: ... Sau đó bà ấy hỏi tôi tại sao tôi học tiếng Anh, ... và tôi có nói được sinh ngữ nào khác không.
Paola: Nói tiếp đi.
Lan: ... Rồi bà ấy hỏi tôi đã học tiếng Anh ở nước tôi như thế nào.
... Và bà ấy hỏi tôi sẽ sử dụng tiếng Anh như thế nào trong tương lai.
Paola: Bà ấy còn hỏi bạn gì khác nữa?
Lan: Nào, Paola! Để tôi cố nhớ xem!... A, bà ấy hỏi tôi thấy khó khăn nhất về mặt nào khi học tiếng Anh.
Paola: Chỉ có thế thôi sao, Lan?
Lan: Ồ. Có rất nhiều câu hỏi khác. Bà ấy còn yêu cầu tôi đọc một đoạn văn.
Paola: Cuối cùng bà ấy nói gì?
Lan: Tôi đang cố nhớ đây... Ô, vâng! Chính xác bà ấy nói “Nếu em muốn theo khóa học này, em phải đỗ kỳ thi viết sắp tới. Chúc em may mắn!”
Paola: Thật khủng khiếp, Lan ạ. Tôi không nghĩ là tôi sẽ thi đỗ.
Lan: Đừng lo lắng, Paola à. Mọi thứ sẽ ổn thôi.

a) Practice the dialog with a partner. (Thực hành bài đối thoại với một bạn cùng học)

b) Answer. What exactly did the examiner ask Lan? Look at the list of questions and check () the boxes. (Trả lời. Chính xác giám khảo đã hỏi Lan những gì? Nhìn vào bản liệt kê các câu hỏi và đánh dấu (✓) vào các khung)

TRƯỜNG ANH NGỮ HOÀNG GIA 
 Kỳ thi ngoại ngữ Anh
Giai đoạn một: Thi vấn đáp 

(Không cho thí sinh xem tờ này) 
1. Tên bạn là gì? 
2. Bạn từ đâu đến? 
3. Bạn cư ngụ tại đâu? 
4. Bạn có sống cùng cha mẹ không?    
5. Bạn đã bắt đầu học tiếng Anh khi nào?    
6. Tại sao bạn học tiếng Anh? 
7. Bạn có nói được sinh ngữ nào khác không? 
8. Bạn đã học tiếng Anh như thế nào ở đất nước bạn? 
9. Bạn sẽ sử dụng tiếng Anh như thế nào trong tương lai? 
10. Bạn thấy mặt nào khó nhất trong việc học tiếng Anh? 
11. Bạn dự định học môn gì?   
12. Thú tiêu khiển của bạn là gì?    
13. Nhìn vào bức tranh này. Miêu tả nó.    
14. Đọc đoạn văn này.  

3. SPEAK

Work in groups. You are Thu, Tam and Kim, and you are awarded a scholarship of US$2,000 to attend an English language summer course abroad. Try to persuade your partner to attend the school you like to go to. The expressions in the box may help you. (Luyện tập theo nhóm. Bạn là Thu, Tâm và Kim, và bạn được tặng một học bổng 2.000 đô la Mỹ đề theo học khóa Anh ngữ hè ở nước ngoài. Thử thuyết phục bạn cùng học của bạn chọn trường bạn thích học. Những thành ngữ trong khung có thể giúp bạn)
 
Tôi nghĩ...
Bạn nghĩ gì... .
Tôi đồng ý/ không đồng ý bởi vì...
Tôi không hiểu
Tại sao ta không... ?
Nếu chúng ta học ở... chúng ta có thể...
Chúng ta nên....
Chúng ta hãy....
 
Thu Tâm Kim
Trung tâm sinh ngữ Brighton- Vương quốc Anh
+ Sống ở kí túc xá trong khuôn viên trường
+ Trường có uy tín rất cao
+ Sáu tuần
khoảng 2.000 đô la Mỹ
Trường Anh ngữ Seattle - Hoa Kỳ
+ Sống với các bạn Việt Nam
+ hiểu biết văn hoá phương tây
+ Bảy tuần
khoảng 1.700 đô la Mỹ
Học viện Anh ngữ Brisbane - Úc
+ sống với một gia đình người Úc
+ khá gần gũi với Việt Nam
+ Phong cảnh đẹp
+ Bảy tuần'
khoảng 1.200 đô la Mỹ

Ví dụ:
HDH
DFHDDG
Gợi ý:

Thu: Why don’t we study in the UK? The Brighton Language Center has excellent reputation.
Kim: I disagree because the course is too expensive. It’s US$2,000.
Tam: If we study in Seattle School of English in the USA we can stay with Vietnamese friends.
Kim: I don't agree because we can't practice speaking English with native speakers. In my opinion, it would be better if we go to Australia because:
- The course is cheap: only US$1,200.
- We can stay with an Australian family to practice speaking English.
- It has beautiful scenery.
- It is quite close to Vietnam.. 

4. LISTEN

Nga is talking to Kate about her studying English. Listen to their conversation. Check (✓) the boxes and correct the false sentences. (Nga dang nói chuyện với Kale về việc học tiếng Anh của cô. Hãy nghe cuộc nói chuyện của họ. Đánh dấu (✓) vào các khung và sửa những câu sai)

a. T
b. T
c. F She works for an international bank in Ha Noi.
d. T
e. F Her listening is terrible. (This is her biggest problem. People talk very quickly and she can't understand them)
f. T

LỜI TRONG BĂNG

Host: Kate, can I introduce you to Nga. She's studying English here in London.
Kate: Hello, pleased to meet you.
Nga: Pleased to meet you, too.
Kate: Where are you from, Nga?
Nga: I'm from Vietnam.
Kate: Why are you studying English here?
Nga: I need it for my job.
Kate: Really? So, what do you do?
Nga: I work for a bank, an international bank in Ha Noi.
Kate: Oh. I see. Did you learn English at school?
Nga: Yes, and at university, too. But I’ve forget er...forget...
Kate: Forgotten.
Nga: Yes, of course. I’ve forgotten a lot of it. I want to improve my writing skill. You know... sometimes I have to write letters in English.
Kate: What about listening, Nga?
Nga: It's terrible. This is my biggest problem. People talk very quickly and I can't understand them.
Kate: Do you like studying English?
Nga: Oh yes. It's an interesting language and it’s very useful; and I can talk to people from all over the world... and I can understand the words of my favorite songs, too.
Kate: Well. That’s very good. Good luck to you, Nga.

5. READ
Ghi chú
Lớp tiếng Anh
- Đầu giờ tối
- Trình độ trung cấp
- Khai giảng cuối tháng 10/ đầu tháng 11
 
HỘI ĐỒNG NGOẠI NGỮ
G/F, 12 phố Nam Trang
Học tiếng Anh, Pháp hoặc Hoa vào buổi sáng & tối
Đang nhận học viên lớp vỡ lòng/ trung cấp
Các khóa học khai giảng ngày 3 tháng 11
 
DẠY KÈM
Nếu bạn muốn trau dồi tiếng Anh, chúng tôi có thể giúp bạn.
Giáo viên cúa chúng tôi mở các lớp chiều, tối và cuối tuần cho học viên tiếng Anh mới bắt đầu học.
Liên hệ với chúng tôi tại Tân học viện Anh ngữ hôm nay.
Địa chỉ của chúng tôi: 108 phố Trang Thi.
 
HỌC VIỆN NGÔN NGỮ
Tại sao bạn không học nói một ngoại ngữ với những người khác? Chúng tôi có các giáo viên trình độ chuyên môn cao!
Các lớp học vào buổi sáng, chiều và tối.
Các khóa học bắt đầu khai giảng vào tuần đầu tháng 11.
Gọi số: 8278787 để biết thêm thông tin.

a) Note down information about the English classes from the advertisements. (Ghi chép các thông tin về các lớp học tiếng Anh từ các mẫu quảng cáo)
 
School Class time
(Morning/afternoon/evening)
Language Level
(Beginner/intermediate/advanced)
Time to start
Academy of Language - morning
- afternoon
- evening
  - first week of
- November
Foreign Language Council - morning
- evening
- Beginner
- intermediate
- November 3
New English Institute  - afternoon
- evening
- weekend
- Beginner  


b) Read the notes Mr. Lam made. Then look at the advertisements and choose a suitable language school for him. Give reasons for your choice. (Đọc các ghi chú của ông Lâm. Sau đó nhìn vào những quảng cáo và chọn cho ông một trường sinh ngữ thích hợp. Nêu lý do về sự lựa chọn của bạn)
 * Ghi chú của ông Lâm:
NOTES
English cclass
- early evening
- intermediate level
- starting late October/ early November

* Trường sinh ngữ thích hợp:
 
FOREIGN LANGUAGE COUNCIL
G/F, 12 Nam Trang street
Study English, French or Chinese in the morning & evening
Places available in beginner/ intermediate classes
Courses start on November 3

* Mr. Lam should choose the Foreign Language Council where he can study English in an intermediate class early evening which starts in November.

6. WRITE

A letter of inquiry is a request for information or action. In all formal letters, you must include the addresses of the writer and the recipient. (Thư hỏi thông tin là thư yêu cầu được viết về tin tức hoặc hoạt động. Trong tất cả những lá thư trịnh trọng, bạn phải ghi địa chỉ của người viết và của người nhận)

25 đường Lê Duẩn, quận 1,
T.P Hồ Chí Minh, Việt Nam 
17 tháng 4, 2003

Thưa ông,

Tôi đã xem quảng cáo của trường ông đăng trẽn số báo Việt Nam News phát hành hôm nay.

Tôi muốn học tiếng Việt và cần một ũ thông tin về trường của ông.

Tôi nói được một chút tiếng Việt, nhưng muốn học đọc và viết. Ông có thể vui lòng cho tôi biết chi tiết về khóa học và học phí? Tôi có thể tham dự thi kiểm tra nói tiếng Việt nếu cần thiết.

Tôi mong thông tin nơi ông.
Kính chào ông,
(ký tên)
John Robinson


a) Read this letter. (Đọc thư này)

b) Read the advertisements in exercise 5 again. Choose one of the schools you want to attend lo improve your English. Write a letter of inquiry lo the institution requesting for more information about the courses and fees. Follow the outline below. (Đọc lại những quảng cáo ở bài tập 5. Chọn một trong những trường bạn muốn theo học để trau dồi tiếng Anh. Viết một lá thư tới cơ sở đó hỏi thông tin về các khóa học và học phí. Theo dàn bài bên dưới)
 
Dàn bài
Giới thiệu             Cho biết làm thế nào bạn biết được về cơ sở đó (quảng cáo trên báo/ xem ti vi); bày tỏ sự quan tâm (muốn biết thêm thông tin)
Yêu cầu                Nói rõ tiếng Anh của bạn ra sao; chính xác bạn cần thông tin gì.
Thông tin thêm   Cho biết bạn sẵn sàng cung cấp thêm thông tin về tiếng Anh/ việc học (học bạ) của bạn nếu cần thiết.
Kết luận               Kết thúc bằng lời chào cuối thư lịch sự.

+ Bài viết gợi ý:

000 Phan Dinh Phung Street 
Bien Hoa City,
Dong Nai province, Viet Nam 
April 11, 2005

Dear sir,
I have read your Institutes advertisement in today’s edition of the Viet Nam News. I am interested in learning English and I would like some more information about your Institute.

I read and write a little English, but I have trouble with speaking and listening so now I want to improve these skills. Would you be so kind as to provide information about the courses and fees? I can supply my record of English study if necessary.

I look forward to hearing from you.
Yours sincerely,
(signed)
Nguyen Thao Nguyen

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây