Đáp án chính thức đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT 2020 - Tất cả mã đề

Thứ hai - 10/08/2020 04:26
Đáp án gợi ý đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học 2020 - Mã đề:201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.
Mã đề: 201 - Baihochay.com
41.C 42.D 43. B 44.A 45.B 46.D 47.C 48.D 49.C 50.D
51.D 52.B 53.A 54.A 55.C 56.B 57.B 58.A 59.A 60.B
61.A 62.B 63.B 64.D 65.A 66.B 67.D 68.D 69.D 70.A
71.A 72.D 73.A 74.B 75.D 76.A 77.D 78.B 79.D 80.A

Mã đề: 203 - Baihochay.com
41.D 42.C 43.D 44.D 45.B 46.C 47.A 48.D 49.C 50.B
51.B 52.B 53.C 54.A 55.D 56.B 57.A 58.C 59.B 60.A
61.C 62.D 63.D 64.A 65.A 66.C 67.A 68.A 69.D 70.A
71.C 72.A 73.C 74.A 75.B 76.C 77.C 78.A 79.D 80.A

Mã đề: 204 - Baihochay.com
41.B 42.A 43.D 44.B 45.B 46.C 47.C 48.A 49.A 50.C
51.D 52.B 53.B 54.C 55.D 56.C 57.D 58.B 59.D 60.D
61.A 62.A 63.B 64.B 65.C 66.A 67.C 68.D 69.A 70.B
71.B 72.D 73.C 74.A 75.A 76.B 77.B 78.B 79.D 80.C

Mã đề: 205 - Baihochay.com
41.A 42.D 43.C 44.C 45.D 46.D 47.A 48.D 49.C 50.C
51.B 52.C 53.D 54.A 55.D 56.A 57.C 58.B 59.A 60.B
61.A 62.C 63.D 64.C 65.D 66.D 67.D 68.A 69.D 70.A
71.A 72.C 73.C 74.A 75.A 76.C 77.A 78.D 79.D 80.D

Mã đề: 206 - Baihochay.com
41.A 42.D 43.D 44.D 45.B 46.A 47.D 48.B 49.B 50.A
51.A 52.C 53.C 54.C 55.B 56.D 57.B 58.B 59.D 60.B
61.C 62.A 63.C 64.A 65.B 66.C 67.A 68.D 69.C 70.C
71.D 72.B 73.A 74.B 75.D 76.C 77.A 78.B 79.C 80.D

Mã đề: 207 - Baihochay.com
41.C 42.C 43.B 44.C 45.A 46.D 47.C 48.A 49.A 50.A
51.C 52.C 53.B 54.A 55.A 56.A 57.C 58.B 59.D 60.D
61.D 62.B 63.A 64.D 65.D 66.C 67.A 68.C 69.D 70.B
71.C 72.D 73.D 74.D 75.D 76.B 77.C 78.B 79.B 80.A

Mã đề: 210 - Baihochay.com
41.B 42.C 43.D 44.C 45.C 46.C 47.B 48.B 49.C 50.A
51.C 52.D 53.B 54.A 55.D 56.D 57.D 58.A 59.B 60.B
61.C 62.A 63.A 64.B 65.B 66.D 67.B 68.A 69.A 70.D
71.B 72.B 73.B 74.A 75.A 76.D 77.D 78.B 79.D 80.A

Mã đề: 213 - Baihochay.com
41.D 42.D 43.C 44.B 45.C 46.C 47.A 48.C 49.A 50.A
51.D 52.C 53.A 54.A 55.B 56.A 57.B 58.C 59.B 60.B
61.B 62.D 63.B 64.C 65.D 66.A 67.D 68.D 69.C 70.C
71.C 72.C 73.D 74.B 75.D 76.B 77.B 78.A 79.B 80.A

Mã đề: 215 - Baihochay.com
41.B 42.D 43.A 44.C 45.D 46.C 47.B 48.D 49.D 50.D
51.A 52.C 53.D 54.C 55.D 56.A 57.A 58.A 59.C 60.A
61.B 62.B 63.C 64.B 65.D 66.B 67.C 68.C 69.C 70.B
71.D 72.D 73.D 74.B 75.C 76.C 77.B 78.A 79.A 80.B

Mã đề: 217 - Baihochay.com
41.A 42.C 43.C 44.D 45.B 46.B 47.D 48.D 49.C 50.D
51.A 52.B 53.A 54.B 55.B 56.B 57.A 58.B 59.B 60.D
61.D 62.D 63.A 64.A 65.D 66.D 67.D 68.C 69.C 70.A
71.A 72.D 73.C 74.C 75.A 76.D 77.D 78.D 79.A 80.A

Mã đề: 221 - Baihochay.com
41.B 42.D 43.D 44.B 45.C 46.C 47.D 48.C 49.A 50.D
51.C 52.A 53.D 54.A 55.C 56.C 57.A 58.B 59.D 60.A
61.C 62.A 63.B 64.A 65.B 66.D 67.B 68.A 69.D 70.B
71.B 72.B 73.D 74.D 75.D 76.D 77.A 78.B 79.B 80.A

Mã đề: 222 - Baihochay.com
41.B 42.C 43.C 44.D 45.C 46.A 47.C 48.D 49.C 50.B
51.B 52.B 53.C 54.C 55.B 56.D 57.B 58.D 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã đề: 223 - Baihochay.com
41.B 42.B 43.B 44.A 45.D 46.C 47.C 48.A 49.C 50.B
51.A 52.C 53.D 54.C 55.B 56.D 57.C 58.D 59.D 60.A
61.D 62.D 63.C 64.B 65.C 66.C 67.A 68.D 69.B 70.A
71.D 72.D 73.A 74.C 75.B 76.B 77.D 78.B 79.A 80.B

Mã đề: 224 - Baihochay.com
41.D 42.D 43.C 44.C 45.B 46.C 47.D 48.D 49.C 50.D
51.D 52.B 53.B 54.B 55.C 56.D 57.C 58.A 59.D 60.A
61.B 62.A 63.A 64.B 65.D 66.A 67.D 68.B 69.B 70.D
71.A 72.C 73.C 74.B 75.A 76.D 77.C 78.D 79.A 80.B

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây