Kiến thức và câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Thứ năm - 19/03/2020 10:26
Kiến thức và câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
I. SỰ QUAN HỆ QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX
- Sự phát triển không đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc.
- Các “đế quốc già” (Anh, Pháp) với hệ thống thuộc địa mênh mông, các “đế quốc trẻ” (Mĩ, Đức, Nhật) đang vươn lên mạnh mẽ về kinh tế nhưng lại có quá ít thuộc địa.
- Mâu thuẫn giữa các đế quốc về vấn đề thuộc địa là không tránh khỏi và ngày càng trở nên gay gắt. Vì vậy, ngay từ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, các cuộc chiến tranh giành thuộc địa đã nổ ra ở nhiều nơi.
- Trong cuộc đua giành giật thuộc địa, đế quốc Đức là kẻ hung hăng nhất vì Đức có tiềm lực kinh tế và quân sự nhưng lại ít thuộc địa. Thái độ giữa Đức đã làm quan hệ quốc tế ở châu Âu ngày càng căng thẳng, đặc biệt là quan hệ giữa các nước đế quốc với nhau.

II. SỰ HÌNH THÀNH HAI KHỐI QUÂN SỰ. NGUYÊN NHÂN CỦA CHIẾN TRANH
1. Sự hình thành hai khối quân sự
- Năm 1882, Đức cùng Áo-Hung và I-ta-li-a thành lập liên minh tay ba, được gọi là phe Liên minh. Sau này, I-ta-li-a rời khỏi Liên minh chống lại Đức.
- Đối phó với âm mưu của Đức, Anh, Pháp, Nga tuy có tranh chấp về thuộc địa nhưng phải nhân nhượng lẫn nhau, kí những bản hiệp ước tay đô: Pháp- Nga (1890), Anh-Pháp (1904), Anh-Nga (1907), hình thành phe Hiệp ước.
- Như vậy, đến đầu thế kỉ XX, ở châu Âu đã hình thành hai khối quân sự đối đầu nhau.
+ Phe Liên minh (1882) gồm Đức, Áo-Hung, I-ta-li-a >< Phe Liệp ước (1890- 1907) gồm Anh, Pháp, Nga.

2. Nguyên nhân chiến tranh
- Cả hai tập đoàn đều ôm mộng xâm lược, cướp đoạt lãnh thổ và thuộc địa của nhau, điên cuồng chạy đua vũ trang. Chính mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa, mà trước tiên là giữa đế quốc Anh và đế quốc Đức, là nguyên nhân cơ bản dẫn đến chiến tranh.
- Tình hình căng thẳng ở Ban-căng từ năm 1912 đến năm 1913 tạo cơ hội cho chiến tranh bùng nổ.
- Duyên cớ chiến tranh: Ngày 28-6-1914, Thái tử Áo-Hung bị một người Xéc-bi ám sát tại Bô-xni-a. Giới quân phiệt Đức, Áo bèn chớp cơ hội đó để gây ra chiến tranh.
- Ngày 28-7-1914, Áo-Hung tuyên chiến với Xéc-bi. Ngày 1-8, Đức tuyên chiến với Nga. Ngày 3-8. tuyên chiến với Pháp. Ngày 4-8. Anh tuyên chiến với Đức. Chiến tranh đế quốc đã bùng nổ và nhanh chóng lan rộng thành chiến tranh thế giới.

III. GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT CỦA CHIẾN TRANH (1914 1916)
- Đức tập trung phần lớn binh lực ở mặt trận phía Tây và ngay trong đêm 3-8 đã tràn vào Bỉ. Rồi đánh thọc sang Pháp. Pa-ri bị uy hiếp, quân Pháp có nguy cơ bị tiêu diệt.
- Năm 1915, Đức dồn binh lực sang mặt trận phía Đông cùng quân Áo- Hung tấn công Nga quyết liệt, định dè bẹp Nga.
- Trong năm thứ hai của cuộc chiến tranh (1915), ca hai bên đều ở thế cầm cự.
- Năm 1916, thấy không tiêu diệt được quân Nga, Đức lại chuyên trọng tâm hoạt động về mặt trận phía Tây, mơ chiến dịch Vec-đoong Quân Đức vẫn không hạ nổi thành Véc-đoong.
- Chiến cuộc năm 1916 không đem lại ưu thế cho bên nào mà vẫn duy trì thế cầm cự. Từ cuối năm 1916 trở đi. Đức Áo từ thế chủ động đã chuyển sang phòng ngự ở hai mặt trận.
- Hậu quả:
+ Tình trạng khốn cùng của nhân dân lao động tăng lên không ngừng.
+ Đói, rét, bệnh tật và những tai hoạ do chiến tranh đem đến ngày càng nhiều.
+ Mâu thuẫn xã hội trong các nước tham chiến trở nên vô cùng gay gắt.
+ Chỉ mới hơn hai năm chiến tranh, đã có gần 6 triệu người chết và hơn 10 triệu người bị thương.
+ Phong trào công nhân, phong trào quần chúng phân đối chiến tranh phát triển nhanh chóng.

IV. GIAI ĐOẠN THỨ HAI CỦA CHIẾN TRANH (1917-1918)
- Tháng 2-1917, cuộc cách mạng dân chủ tư sản thành công. Chế độ Nga hoàng bị lật đổ nhưng Chính phủ lâm thời trong tay giai cấp tư sản vẫn tiếp tục theo đuổi chiến tranh.
- Lúc này, Đức gây ra cuộc “chiến tranh tàu ngầm” làm cho Anh bị nhiều thiệt hại. Viện cớ tàu ngầm Đức tấn công cả tàu buôn cập bến các nước phe “Hiệp ước”, Mĩ nhảy vào vòng chiến.
- Ngày 2-4-1917, Mĩ tuyên chiến với Đức. Sự tham chiến của Mĩ có lợi hơn cho phe Anh-Pháp-Nga.
- Tháng 10-1917 (theo lịch Nga), nhân dân Nga dưới sự lãnh đạo của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đứng lên làm cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nhà nước Xô viết ra đời. Để đối phó với các thế lực đế quốc đang bao vây, nhà nước Xô viết buộc phải kí với Đức Hoà ước Bơ-rét Li-tốp (ngày 3-3-1918). Nước Nga ra khỏi chiến tranh đế quốc.
- Đầu năm 1918, tranh thủ thời cơ quân Mĩ chưa sang đến châu Âu, quân Đức mở liên tiếp bốn đợt tấn công với quy mô lớn trên mặt trận Pháp. Một lần nữa, Chính phủ Pháp chuển bị rời khỏi Pa-ri.
- Tháng 7-1918, 65 vạn quân Mĩ đổ bộ vào châu Âu, Mĩ trực tiếp tham chiến khi cả hai phe bị thiệt hại quá nhiều, hết sức mệt mỏi. Mĩ trở thành người đứng đầu phe Hiệp ước thay Anh. Pháp và Anh quay lại phản công mạnh mẽ quân Đức trên các mặt trận.
- Từ cuối tháng 9-1918, quân Đức liên tiếp thất bại, bỏ chạy khỏi lãnh thổ Pháp và Bỉ. Các nước đồng minh của Đức cùng bị tấn công liên tiếp, buộc phải đầu hàng: Bun-ga-ri (ngày 29-9), Thổ Nhĩ Kì (ngày 30-10), Áo-Hung (ngày 2-11).
- Ngày 11-11-1918, Đức kí Hiệp định đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh kết thúc bằng sự thất bại của phe Liên minh.

V. KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
- Tổn thất về sức người và của: khoảng 1.500 triệu người dân bị lôi cuốn vào vòng khói lửa, 10 triệu người chết, trên 20 triệu người bị thương, nền kinh tế châu Âu bị kiệt quệ.
- Mĩ được hưởng nhiều lợi, nhiều nước tư bản đế quốc trở thành con nợ của Mĩ.
- Cách mạng tháng Mười Nga và việc thành lập nhà nước Xô viết, đánh dấu bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới.

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Hãy khoanh tròn một chữ in hoa đứng trước câu trả lời đúng.
1. Vì sao đến cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX có sự xuất hiện các đế quốc “già” và đế quốc “trẻ”?
A. Sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nước tư bản chủ nghĩa.
B. Sự phát triển không đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản.
C. Sự tranh chấp thị trường và thuộc địa của các nước tư bản chủ nghĩa.
D. Tất cả các lí do trên.

2. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, những đế quốc nào được liệt vào danh sách đế quốc “già”?
A. Anh, Pháp, Đức.
B. Anh, Pháp, Mĩ.
C. Mĩ, Đức.
D. Anh, Pháp.

3. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, những đế quốc nào thuộc về đế quốc “trẻ”?
A. Anh, Pháp, Mĩ.
B. Mĩ, Đức, Nhật.
C. Mĩ, Đức, Pháp.
D. Anh, Đức, Nhật.

4. Mâu thuẫn chủ yếu giữa các nước đế quốc thể hiện ở lĩnh vực nào?
A. Về vấn đề tranh chấp quyền lực.
B. Về vấn đề cạnh tranh trong việc xuất khẩu hàng hóa.
C. Về vấn đề thuộc địa và thị trường ở các nước.
D. Về vấn đề áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật.

5. Đế quốc nào được mệnh danh là kẻ “con hổ đôi đến bàn tiệc muộn”.
A. Đế quốc Mĩ.
B. Đế quốc Đức.
C. Đế quốc Nhật Bản.
D. Đế quốc Anh.

6. Trong cuộc đấu tranh giành thuộc địa, đế quốc nào tỏ ra hung hãn nhất? Vì sao?
A. Đế quốc Nhật. Vì Nhật sản xuất được nhiều hàng hóa nhưng không có thị trường liêu thụ.
B. Đế quốc Mĩ. Vì Mĩ muốn thực hiện chính sách làm bá chủ thế giới.
C. Đế quốc Anh. Vì Anh có nhiều thuộc địa nên cố giữ cho được thuộc địa khỏi rơi vào tay các đế quốc khác.
D. Đế quốc Đức. Vì Đức có tiềm lực kinh tế và quân sự nhưng lại ít thuộc địa.

7. Phe Liên minh được thành lập vào năm nào? Gồm những nước nào?
A. Năm 1882. Gồm các nước Đức, Áo - Hung, I-ta-li-a.
B. Năm 1882. Gồm các nước Anh, Pháp, Nga.
C. Năm 1883. Gồm các nước Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.
D. Năm 1890. Gồm Anh, Pháp, I-ta-li-a.

8. Phe hiệp ước gồm những nước nào?
A. Đức, Áo - Hung, I-ta-li-a.
B. Anh, Pháp, Nga.
C. Đức, Áo, Anh.
D. Anh, Pháp, Nhật.

9. Nguyên nhân cơ bản gây ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là mâu thuẫn trước tiên giữa các đế quốc nào?
A. Giữa đế quốc Anh với đế quốc Đức.
B. Giữa đế quốc Đức với đế quốc Áo - Hung.
C. Giữa đế quốc I-ta-li-a với đế quốc Anh, Pháp.
D. Giữa đế quốc Anh, Pháp với đế quốc Đức.

10. Duyên cớ của Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?
A. Áo - Hung tuyên chiến với Xéc-bi.
B. Hoàng thân kê thừa ngôi vua Áo - Hung bị ám sát.
C. Đức tuyên chiến với Nga.
D. Anh tuyên chiến với Đức, Áo.

11. Mở đầu cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức dự định đánh bại nước nào một cách chớp nhoáng?
A. Nước Nga.
B. Nước Bỉ.
C. Nước Pháp.
D. Nước Anh.

12. Nhờ đâu quân Pháp có điều kiện phản công quân Đức cứu nguy cho Pa-ri?
A. Quân Anh tấn công quân Đức ở mặt trận phía Đông.
B. Quân Nga tấn công quân Đức ở mặt trận phía Đông.
C. Quân Anh chặn đường biển không cho quân Đức tăng viện binh để chiếm Pa-ri.
D. Quân đội Pháp dựa vào lực lượng quần chúng nhân dân phản công quân Đức.

13. Chưa hạ được quân Pháp, năm 1915, Đức dồn binh lực tấn công nước nào?
A. Nước Anh.
B. Nước Nga.
C. Nước Áo - Hung.
Đ. Nước Bỉ.

14. Trận Véc-đong ở Pháp keo dài trong khoảng thời gian nào?
A. Từ tháng 4 đến tháng 12 - 1916.
B. Từ năm 1914 đến năm 1916.
C. Từ tháng 3 đến tháng 12 - 1916.
D. Từ tháng 2 đến tháng 12 - 1916.

15. Tháng 2 - 1917, Lê-nin và Bang Rôn-sê-vích ở Nga nêu khẩu hiệu gì?
A. “Biến chiến tranh đế quốc thành phong trào cách mạng”.
B. “Biến chiến tranh đế quốc thành cách mạng vô sản”.
C. “Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng”.
D. “Biến chiến tranh đế quốc thành chiến tranh giải phóng dân tộc”.

16. Mĩ chính thức nhảy vào cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất vào thời gian nào?
A. Tháng 2 năm 1917.
B. Tháng 4 năm 1917.
C. Tháng 3 năm 1917.
D. Tháng 6 năm 1917.

17. Lấy cớ gì Mĩ tuyên chiến với Đức, bước vào cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Tàu ngầm Đức tấn công vào tàu buôn của Mĩ.
B. Tàu ngầm Đức gây cho Anh nhiều thiệt hại.
C. Tàu ngầm Đức vi phạm quyền tự do thương mại trên biển.
D. Tàu ngầm Đức tấn công phe Hiệp ước.

18. Tháng 11 - 1917, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Nga?
A. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga thắng lợi.
B. Nga ra khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.
C. Nga đánh bại cuộc tấn công của Đức trên lãnh thổ của mình.
D. Nga kí với Đức Hoà ước Bơ-rét-li-tốp.

19. Trong nửa đầu năm 1918, Đức tranh thủ thời cơ nào đã liên tiếp mở bốn dợt tấn công lớn trên mặt trận Pháp?
A. Nga rút khỏi chiến tranh.
B. Mĩ chưa đưa quân sang châu Âu.
C. Mĩ thay Anh đứng đầu phe Hiệp ước.
D. Pháp bị phe Hiệp ước cô lập.

20. Mĩ chính thức đưa 65 vạn quân đổ bộ vào châu Âu thời gian nào?
A. Tháng 3 năm 1918.
B. Tháng 5 năm 1918.
C. Tháng 6 năm 1918.
D. Tháng 7 năm 1918.

21. Nhờ đâu Pháp và Anh quay lại phản công Đức trên khắp các mặt trận?
A. Mĩ trực tiếp tham chiến ở châu Âu và trở thành người đứng đầu phe Hiệp ước.
B. Mĩ đã liên tiếp đánh bại quân đội Đức.
C. Các nước đồng minh của Đức bị tấn công liên tiếp phải đầu hàng.
D. Mĩ trực tiếp viện trợ cho Anh, Pháp cả về sức người và sức của.

22. Ngày 03 - 10 - 1918 diễn ra sự kiện lịch sử gì gắn với nước Đức trong Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Đức liên tiêp bị thát bại, bỏ chạy khỏi lãnh thổ Pháp và Bỉ.
B. Các nước đồng minh của Đức đã đầu hàng.
C. Một chính phủ mới của Đức được thành lập.
D. Cuộc cách mạng ở Đức bùng nổ.

23. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc vào thời gian nào?
A. Ngày 6 - 11 - 1918.
B. Ngày 01 - 11 - 1918.
C. Ngày 11 - 11 - 1918.
D. Ngày 15 - 11 - 1918.

24. Chiến tranh thế giới thứ nhất với sự thất bại của của phe Liên minh. Đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai

ĐÁP ÁN
1 2 3 4 5
B D B C B
6 7 8 9 10
D A B A B
11 12 13 14 15
C B B D C
16 17 18 19 20
B C A B D
21 22 23 24  
A C C A  

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây