Đáp án chính thức đề thi môn lịch sử tốt nghiệp THPT 2020 - Tất cả mã đề

Thứ hai - 10/08/2020 04:22
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Sử 2020 - Mã đề: 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324.
Mã đề: 302 - Baihochay.com
1.B 2.C 3.B 4.B 5.D 6.B 7.D 8.B 9.C 10.A
11.C 12.A 13.B 14.A 15.D 16.A 17.C 18.B 19.C 20.A
21.D 22.A 23.A 24.C 25.A 26.B 27.B 28.A 29.A 30.C
31.C 32.B 33.B 34.C 35.B 36.B 37.A 38.A 39.C 40.C

Mã đề: 305 - Baihochay.com
1.C 2.C 3.D 4.C 5.A 6.A 7.A 8.B 9.B 10.B
11.A 12.C 13.A 14.B 15.B 16.C 17.C 18.B 19.D 20.D
21.C 22.A 23.D 24.D 25.D 26.C 27.C 28.D 29.D 30.C
31.A 32.D 33.A 34.A 35.D 36.C 37.C 38.A 39.C 40.A

Mã đề: 309 - Baihochay.com
1.B 2.A 3.C 4.A 5.A 6.B 7.B 8.A 9.D 10.D
11.C 12.D 13.D 14.D 15.B 16.B 17.D 18.A 19.D 20.C
21.A 22.D 23.A 24.B 25.C 26.B 27.D 28.D 29.C 30.C
31.D 32.D 33.B 34.C 35.A 36.D 37.A 38.A 39.C 40.C

Mã đề: 311 - Baihochay.com
1.B 2.C 3.A 4.C 5.D 6.A 7.B 8.D 9.A 10.D
11.C 12.B 13.A 14.C 15.D 16.B 17.D 18.B 19.B 20.B
21.A 22.D 23.A 24.D 25.B 26.A 27.C 28.C 29.C 30.B
31.B 32.A 33.C 34.A 35.B 36.A 37.C 38.C 39.B 40.C

Mã đề: 312 - Baihochay.com
1.A 2.A 3.C 4.C 5.B 6.C 7.D 8.C 9.A 10.D
11.D 12.A 13.B 14.C 15.A 16.C 17.B 18.A 19.B 20.C
21.D 22.D 23.B 24.D 25.B 26.A 27.A 28.A 29.B 30.D
31.B 32.B 33.D 34.D 35.B 36.B 37.D 38.A 39.A 40.B

Mã đề: 314 - Baihochay.com
1.B 2.A 3.B 4.B 5.A 6.B 7.C 8.C 9.D 10.B
11.A 12.C 13.B 14.A 15.D 16.B 17.C 18.C 19.D 20.A
21.C 22.D 23.A 24.A 25.A 26.D 27.D 28.C 29.C 30.A
31.B 32.D 33.B 34.B 35.D 36.C 37.A 38.D 39.A 40.D

Mã đề: 317 - Baihochay.com
1.B 2.A 3.D 4.A 5.A 6.D 7.A 8.C 9.D 10.C
11.C 12.D 13.A 14.A 15.B 16.B 17.D 18.D 19.B 20.B
21.C 22.D 23.C 24.C 25.B 26.C 27.B 28.C 29.A 30.A
31.D 32.C 33.C 34.D 35.A 36.B 37.A 38.C 39.C 40.D

Mã đề: 320 - Baihochay.com
1.C 2.C 3.B 4.D 5.A 6.A 7.D 8.C 9.C 10.A
11.B 12.A 13.C 14.C 15.A 16.C 17.C 18.D 19.C 20.D
21.B 22.D 23.C 24.B 25.C 26.D 27.B 28.B 29.D 30.A
31.A 32.D 33.A 34.B 35.D 36.B 37.B 38.A 39.B 40.D

Mã đề: 321 - Baihochay.com
1.B 2.A 3.A 4.D 5.D 6.C 7.B 8.B 9.B 10.C
11.A 12.C 13.C 14.C 15.A 16.C 17.C 18.A 19.D 20.A
21.B 22.B 23.D 24.D 25.B 26.C 27.D 28.A 29.D 30.D
31.A 32.B 33.B 34.D 35.B 36.B 37.D 38.A 39.A 40.D

Mã đề: 323 - Baihochay.com
1.A 2.D 3.B 4.D 5.A 6.C 7.D 8.D 9.C 10.B
11.C 12.C 13.D 14.A 15.D 16.A 17.C 18.B 19.B 20.D
21.C 22.B 23.C 24.B 25.D 26.D 27.A 28.A 29.B 30.D
31.A 32.B 33.C 34.B 35.C 36.A 37.C 38.A 39.B 40.C

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây