Những nét chính về công cuộc chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền từ tháng 5 - 1941 đến trước Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 

Thứ tư - 11/03/2020 10:51
Hãy hoàn thành bảng thống kê sau để thấy được những nét chính về công cuộc chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền từ tháng 5 - 1941 đến trước Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 
- Xây dựng lực lượng chính trị,
- Xây dựng lực lượng vũ trang,
- Xây dựng căn cứ địa cách mạng
Hãy hoàn thành bảng thống kê sau để thấy được những nét chính về công cuộc chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền từ tháng 5 - 1941 đến trước Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 
 
Vấn đề Nội dung cụ thể
Xây dựng lực lượng chính trị Xây dựng lực lượng chính trị mà trọng tâm là vận động quần chúng nhân dân tham gia Việt Minh qua các hội Cứu quốc. Cao Bằng là nơi thí điểm để xây dựng các hội cứu quốc. Đến năm 1942, khắp các châu đều có hội cứu quốc. Ủy ban Việt Minh tinh Cao Bằng và Ủy ban Việt Minh lâm thời liên tỉnh Cao - Bắc Lạng ra đời. Đứng chân trong Mặt trận, Đảng Cộng sản Đông Dương đã nâng cao vai trò, uy tín của Mặt trận Việt Minh.
Năm 1943, Đảng đưa ra “Đề cương Văn hóa Việt Nam”, tập hợp những nhà văn hóa, văn nghệ, trí thức đi theo con đường đấu tranh của Việt Minh. Năm 1944, Đảng Dân chủ Việt Nam và Hội Văn hóa Cứu quốc ra đời, trở thành một thành viên của Mặt trận Việt Minh.
Công tác xây dựng lực lượng chính trị đã tạo ra cơ sở rộng lớn của Đảng trong quần chúng nhân dân. Nhờ đó ảnh hưởng của Đảng không ngừng được tăng lên.
Xây dựng lực lượng vũ trang Xây dựng lực lượng vũ trang được Đảng đặc biệt coi trọng. Năm 1941, Trung đội Cứu quốc quân I và II ra đời đã tích cực hoạt động để gây dựng cơ sở chính trị trong quần chúng tại các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn.
Xây dựng căn cứ địa cách mạng + Tháng 11 - 1940, Hội nghị Trung ương 7 (11 - 1940) chủ trương xây dựng vùng Bắc Sơn - Vỏ Nhai thành căn cứ địa cách mạng đầu tiên của nước ta. Căn cứ này hoạt động chủ yếu về quân sự.
+ Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc về nước, chọn Cao Bằng làm căn cứ địa cách mạng. Đây là căn cứ địa chủ yếu về chính trị, tức là chỉ đạo phong trào, vận động quần chúng làm cách mạng.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây