Tình hình các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Thứ hai - 09/03/2020 12:01
Hoàn thành bảng thống kê về tình hình các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Hoàn thành bảng thống kê về tình hình các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
 
Giai cấp Đặc điểm Thái độ chính trị và khả năng cách mạng
Địa chủ phong kiến Ngày càng cấu kết chặt chẽ với thực dân Pháp. Chúng chia nhau chiếm đoạt ruộng đất của nông dân, đẩy mạnh bóc lột về kinh tế và tăng cường kìm kẹp, đàn áp về chính trị đối với nông dân. Bị phân hóa rõ rệt bao gồm: đại địa chủ, trung và tiếu địa chủ, có tinh thần dân tộc chống thực dân Pháp và tay sai nên sẽ tham gia vào các phong trào yêu nước khi có điều kiện.
Nông dân Chiếm trên 90% dân số, bị thực dân, phong kiến áp bức bóc lột nặng nề, bị tước đoạt tư liệu sản xuất, bị bần cùng hóa không có lối thoát. Là lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng.
 
Công nhân - Ra đời ngay trước chiến tranh, trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp, phát triển nhanh trong cuộc khai thác lần thứ hai cả về số lượng và chất lượng, đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, trưởng thành nhanh chóng, sớm chịu ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản.
- Phần lớn sống tập trung tại các vùng mỏ, nhà máy, đồn điền và các thành phố công nghiệp như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Sài Gòn - Chợ Lớn.
- Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng: Bị ba tầng áp bức bóc lột của thực dân, phong kiến và tư sản người Việt; có quan hệ tự nhiên gắn bó với giai cấp nông dân; kế thừa truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất của dân tộc.
Vươn lên thành một động lực mạnh của phong trào dân tộc, sớm trở thành một lực lượng chính trị độc lập, thống nhất, tự giác, trên cơ sở đó, nhanh chóng vươn lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng nước ta..
 
Tiểu tư sản Gồm học sinh, sinh viên, trí thức, dân nghèo thành thị,... phát triển nhanh về số lượng. Họ cũng bị thực dân Pháp chèn ép, bạc đãi, khinh rẻ, đời sống bấp bênh, dễ bị xô đẩy vào con đường phá sản và thất nghiệp. Trong khi đó, bộ phận trí thức, học sinh, sinh viên có điều kiện tiếp xúc với các trào lưu văn hóa, tư tưởng tiến bộ bên ngoài, nên có tinh thần hăng hái cách mạng. Có tinh thần dân tộc, nhạy cảm với thời cuộc, hăng hái cách mạng, là lực lượng quan trọng của cách mạng.
 
Tư sản - Ra đời sau chiến tranh, số lượng ngày càng đông. Do tác động của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, giai cấp tư sản sớm bị phân hóa làm hai bộ phận: tầng lớp tư sản mại bản và tầng lớp tư sản dân tộc. Tầng lớp tư sản mại bản có quyền lợi gắn liền với đế quốc nên cấu kết chặt chẻ về kinh tế và chính trị với chúng. Tầng lớp tư sản dân tộc có khuynh hướng kinh doanh độc lập nên ít nhiều có khuynh hướng dân tộc và dân chủ, chống đế quốc và phong kiến, là một lực lượng đóng vai trò đáng kể, một thành phần trong mặt trận đoàn kết dân tộc, nhưng thái độ không kiên định để thỏa hiệp.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây