Trắc nghiệm sinh học 10, Chương II. Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật (Đề 03)

Thứ ba - 26/05/2020 09:43
Bài tập trắc nghiệm sinh học 10, Phần ba. Sinh học vi sinh vật, Chương II. Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật, Có đáp án
 Câu 41. Chọn phương án trả lời đúng nhất.
Những vi sinh vật cần được bổ sung một số chất với hàm lượng rất ít mà chúng không tự tổng hợp được như vitamin, axit amin... thì mới sinh trưởng bình thường được. Những vi sinh vật này được gọi là vi sinh vật khuyết dưỡng. Người ta có thể sử dụng vi sinh vật khuyết dưỡng E. coli triptôphan âm để kiểm tra thực phẩm có triptôphan hay không ? Tại sao ?
A. Nếu có triptôphan thì E.coli sinh trưởng được.
B. Nếu không có triptôphan thì E. Coli không sinh trưởng được.
C. Nhờ kết quả ở phương án A hoặc B mà ta phát hiện được trong thực phẩm có triptôphan hay không.
D. Không thể xác định trong thực phẩm có triptôphan hay không nhờ kết quả ở phương án A và B.

Câu 42*. Chọn phương án trá lời đúng.
Vi sinh vật như thế nào được gọi là vi sinh vật vi hiếu khí ?
A. Chỉ sinh trưởng được trong môi trường có nhiều ôxi.
B. Chỉ sinh trưởng được trong môi trường không có ôxi.
C. Có thể sinh trưởng được trong cả môi trường có ôxi hoặc không có ôxi.
D. Chỉ sinh trưởng được trong môi trường có nồng độ ôxi thấp hơn nồng độ ôxi khí quyển.

Câu 43*. Chọn phương án trả lời đúng nhất.
Đối với một số vi sinh vật, các chất nào sau đày có thể được coi là các yếu tố sinh trưởng (các chất hữu cơ quan trọng mà vi sinh vật không tổng hợp được và phải thu nhận từ môi trường) ?
A. Bazơ purin và pirimiđin.
B. Vitamin, axit amin.
C. Các enzim.
D. Các chất kháng sinh.
E. Cả A và B.

Câu 44*. Chọn phương án trả lời đúng.
Vi khuẩn giang mai cần nồng độ ôxi thấp hơn 2 – 10% vì bị chết ờ nồng độ ôxi khí quyển thấp hơn 20%. Vi khuẩn giang mai thuộc loại vi sinh vật nào sau đây?
A. Vi sinh vật hiếu khí.
B. Vị sinh vật kị khí bắt buộc.
C. Vi sinh vật kị khí không bắt buộc.
D. Vi sinh vật vi hiếu khí.

Câu 45. Hãy đánh dấu x vào cột A hoặc B tương ứng trong bảng sau :
Tên chất Là chất dinh dưỡng của vi sinh vật (cột A) Là chất ức chế vi sinh vật (cột B)
1. C, H, O, N    
2. Các phênol, alcohol    
3. Iôt, clo...    
4. S, P    
5. Vitamin, axit amin    
6. Các chất kháng sinh    
7. Thuỷ ngân, bạc     
8. Các anđêhit     

Câu 46. Chọn phương án trả lời đúng nhất.
Trong quá trình sinh trưởng, vi sinh vật chịu tác động của các yếu tố vật lí nào sau đây ?
A. Nhiệt độ.
B. Độ pH.
C. Ánh sáng.
D. Áp suất thẩm thấu.
C. Tất cả các yếu tố trên.

Câu 47. Chọn phương án trả lời đúng.
Dựa vào khả năng chịu đựng nhiệt đo, người ta chia vi sinh vật thành bao nhiêu nhóm ?
A. 1
B. 2
C. 3
D.4

Câu 48. Chọn phương án trả lời đúng.
Nhiệt độ mà ở đó vi sinh vật sinh trưởng mạnh nhất được gọi là:
A. Nhiệt độ tối thiểu.
B. Nhiệt độ tối đa.
C. Nhiệt độ tối ưu.
D. Nhiệt độ trung bình.

Câu 49. Chọn phương án trả lời đúng.
Những vi sinh vật sống ở vùng Nam Cực và Bắc Cực thuộc nhóm vi sinh vật nào sau đây ?
A. Vi sinh vật ưa lạnh
B. Vi sinh vật ưa ấm.
C. Vi sinh vật ưa nhiệt.
D. Vi sinh vật ưa siêu nhiệt.

Câu 50. Chọn phương án trả lời đúng.
Dựa vào sự thích nghi với độ pH của môi trường, người ta chia vi sinh vật thành mấy nhóm?
A. 1
B. 2
C. 3
D.4

Câu 51. Chọn phương án trả lời đúng.
Những vi sinh vật sinh trưởng được với độ pH = 6-8 thuộc loại nào sau đây?
A. Vi sinh vật ưa axit.
B. Vi sinh vật ưa kiềm.
C. Cả A và B.
D. Vi sinh vật ưa trung tính.

Câu 52. Chọn phương án trả lời đúng.
Những vi sinh vật sinh trưởng được với độ pH > 9 thuộc loại nào sau đây
A. Vi sinh vật ưa axit.
B. Vi sinh vật ưa kiềm.
C. Cả A và B.
D. Vi sinh vật ưa trung tính.

Câu 53. Chọn phương án trả lời đúng.
Những vi sinh vật sinh trưởng được với độ pH = 4 - 6 thuộc loại nào sau đây ?
A. Vi sinh vật ưa Axit.
B. Vi sinh vật ưa kiềm.
C. Cả A và B.
D. Vi sinh vật ưa trung tính.

Câu 54. Chọn phương án trả lời đúng.
Hiện tượng cỏ nguyên sinh sẽ xảy ra khi cho vi sinh vật vào môi trường nào sau đây ?
A. Môi trường nhược trương
B. Môi trường đẳng trương
C. Môi trường ưu trương.
D. Môi trường nước tinh khiết.

Câu 55. Chọn phương án trả lời đúng.
Hiện tượng nào sẽ xảy ra khi cho vi sinh vật vào môi trường đẳng trương ?
A. Co nguyên sinh.
B. Phản co nguyên sinh.
C. Cả A và B.
D. Không có hiện tượng co nguyên sinh hoặc phản co nguyên sinh.

Câu 56. Chọn phương án trá lời đúng.
Vi sinh vật nào sau dây sử dụng nguồn nàng lượng là ánh sáng để tống hợp chất hữu cơ.
A. Quang tự dưỡng và hoá tự dưỡng.
B. Quang tự dưỡng và hoá dị dưỡng.
C. Hoá tự dưỡng và quang dị dưỡng.
D. Quang dị dưỡng và hoá dị dưỡng.
E. Quang tự dưỡng và quang dị dường.

Câu 57. Chọn phương án trả lời đúng nhất.
Con người có thể sử dụng các tia nào sau đây để diệt vi sinh vật có hại ?
A. Tia tử ngoại.
B. Tia gamma.
C. Tia vũ trụ.
D. Tia Rơnghen.
E. Tất cả các tia trên.

Câu 58. Chọn phương án nhận xét nội dung sau đây :
Có một chủng vi khuẩn tự tổng hợp axit folic (một loại vitamin) nhưng không tự tổng hợp được phenylalanin. một chủng vi khuẩn khác thì ngược lại.
Hai chủng này vẫn sinh trưởng bình thường khi nuôi dòng dưỡng trên môi trường không có axit folic và phênylalanin.
A. Đúng
B. Sai

Câu 59. Hãy ghi chú thích thay cho các số 1, 2... trên hình 20 :

Hình 20. Hình dạng một số loài vi sinh vật.

A. Xoắn khuẩn đo.
B. Nấm men.
C. Tụ cầu khuẩn.
D. Trực khuẩn Bacillus
 
ĐÁP ÁN
41.C 42.D 43.E 44.D 46.E
47.D 48.C 49.A 50.C 51.D
52.B 53.A 54.C 55.D 56.E
57.E 58.Đ  
Câu 45.(1.A, 2.B, 3.B, 4.A, 5.A, 6.B, 7.B, 8.B)
Câu 59. (1.C, 2.D, 3.A, 4.B)

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây