Đề tham khảo kiểm tra cuối học kì 1, Tin học 4

Thứ năm - 02/01/2020 09:27
Đề tham khảo kiểm tra cuối học kì 1,Tin học 4 , có đáp án, ma trận và hướng dẫn chấm điểm.
 MA TRẬN ĐỀ THI TIN HỌC CUỐI HỌC KỲ I  LỚP 4
Năm học 2019-2020
 
Cấp độ
           Chủ đề
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TN TL TN TL TN TH TN TH

Khám phá máy tính
- Nhận biết các bộ phận máy tính
- Nhận biết được thư mục đang mở
- Nhận biết thiết bị lưu trữ ngoài
Phân biệt được tệp, tệp soạn thảo
-Truy cập vào Internet
Tạo thư mục    
  Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
2
1
 
  3
1,5
    1
1
    6
3,5
35%
Em tập vẽ Biết sao chép hình, biểu tượng phần mềm paint Lưu bài vẽ bằng phím tắt   Vẽ hình theo mẫu  
Số câu :
Số điểm :
Tỉ lệ %
2
1
  1
0,5
        1
2
4
3,5
35%
Soạn thảo văn bản Cách chèn tranh ảnh, bảng vào văn bản   Soạn thảo văn bản    
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
2
1
        1
2
    3
3
30%
Tổng số câu:
Tổng số điểm:
%
6
3
30%
4
2
20%
2
3
30%
1
2
20%
13
10
100%
 
  Số câu Điểm Tỷ lệ
Lí thuyết (15') 10 5 50%
Thực hành (30') 3 5 50%
                                                                                       
   
ĐỀ THI
 
Họ và tên: ............................. Lớp:.....Trường ........................   Năm học:  2019- 2020
Số BD: ..........Phòng số: .........
KIỂM TRA CUỐI KỲ I               MÔN: TIN HỌC LỚP 4
Ngày kiểm tra:....................        

Thời gian:   40 phút
Chữ kí GT I:
                        

Chữ kí GT II:
Số TT:
......................................................................................................................................... ….
Điểm Chữ kí giám khảo      Nhận xét

 
  Số TT:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  (5 điểm)
      Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu mỗi ý mà em cho là đúng: (3 điểm)
Câu 1. Bộ phận nào của máy tính dùng để hiển thị kết quả?
A. Màn hình B. Thân máy tính
C. Loa D. Bàn phím và chuột
Câu 2.  Thư mục ………. Đang mở là thư mục nào?

          A. SOAN THAO     B. Computer   C. HOC TAP      D. BAISO1
Câu 3. Dựa vào hình ảnh câu 2: Trong thư mục SOANTHAO có?
          A. SOAN THAO     B. BAISO2.docx      C. HOC TAP      D. BAISO1.docx
Câu 4. Trong các tệp sau tệp nào là tệp soạn thảo
         A.                     B.                    C.          D. B và C đúng
Câu 5: Thiết bị nào sau đây  là thiết bị lưu trữ ngoài ?
         A. USB                  B. CD/DVD                C.  Ổ đĩa ngoài                D. Tất cả đều đúng
Câu 6: Để truy cập vào Internet trên máy tính, em nháy đúp chuột vào biểu tượng?
  1.              B.                     C.                  D.
Câu 7: Trong chương trình Paint để lưu bài vẽ em sử dụng phím tắt?
     A. Ctrl + C               B. Ctrl + A              C. Ctrl + Z               D. Ctrl + S
Câu 8: Để chèn tranh ảnh từ Clip Art vào văn bản ?
  1. Chọn Insert -> Picture                      B. Chọn Home -> Picture    
      C. Chọn Insert -> Clip Art                     D. Chọn Insert -> Table  
Câu 9: Để chèn bảng vào trang soạn thảo ?
  1. Chọn Insert -> Picture                      B. Chọn Home -> Table
     C. Chọn Insert -> Clip Art                     D. Chọn Insert -> Table  
Câu 10: Trong kiểu gõ Telex để có chữ “mùa xuân” em gõ ?
  1. Muaf xuaan                                  B. Muaf  xuawn    
     C. Muaj xuaan                                   D. Muaj xuawn

II. PHẦN THỰC HÀNH: (5 điểm)
Câu 1: Em hãy tạo thư  mục có tên là họ tên em và lớp (ví dụ: Nguyen Thi Hoa 4.1)
 (1 điểm)
Câu 2: Sử dụng phần mềm Paint vẽ hình  theo mẫu, lưu bài vẽ vào thư mục tên em được tạo ở câu 1 với tên “đoàn tàu” (2 điểm)

Câu 3: Em hãy gõ đoạn thơ sau bằng phần mềm soạn thảo văn bản,  lưu bài với tên BAITAP3 rồi lưu vào thư mục tên em tạo ở bài tập 1: (2 điểm)
Mẹ là tiếng từ khi bập bẹ
Đến lúc trưởng thành
Con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu
Mẹ có nghĩa là bắt đầu
Cho sự sống, tình yêu và hạnh phúc
------HẾT-----


 

ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I- MÔN TIN HỌC LỚP 4
NĂM HỌC 2019-2020

 A. PHẦN TRẮC NGIỆM: (5 điểm )
        Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu mỗi ý mà em cho là đúng:
Mỗi câu đúng 0,5 đ.
 
CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ĐÁP ÁN A C B, D A D A D  C D A

B.  PHẦN THỰC HÀNH: (5 điểm)
CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM
Câu 1 - Tạo được thư mục         1
 
Câu 2 - HS vẽ đúng mẫu tô màu
- HS lưu bài vẽ với tên “đoàn tàu” vào thư mục tên
1,5
0,5
Câu 3
  • Soạn thảo và chèn ảnh đúng mẫu
  • Lưu được văn bản với tên BAITAP3 vào thư mục tên
1,5
0,5
  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây