Đề thi học kì 2 môn Toán 3 sách Cánh diều năm học 2023 - 2024 (Đề 3)

Thứ ba - 02/04/2024 09:28
Đề thi học kì 2 môn Toán 3 sách Cánh diều năm học 2023 - 2024. Đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án và hướng dẫn chấm điểm
1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Mức 1.(0.5 đ) Số liền trước số 46 875 là số:
A. 46 874
B. 46 885
C. 46 873
D. 46 876

Câu 2. Mức 1(0.5 đ). Số “Mười nghìn tám trăm linh năm” được viết là:
A. 80105
B. 10805
C. 10850
D. 18500

Câu 3. Mức 1(1 đ). Một tấm bìa hình vuông có cạnh là 9 cm, diện tích tấm bìa đó là:
A. 250 cm2
B. 20 cm2
C. 81cm2
D. 44cm2

Câu 4. Mức 2. (1 đ).  Đúng ghi Đ, sai ghi S
a).  (750 + 40) : 5 = 158     b). 750 + 40 : 5 = 158  

Câu 5. Mức 2. (1 đ).  Điền số thích hợp điền vào chỗ “…”
          45hm 64m = …............ m

Câu 6. Mức 3. (1 đ). Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 50m. Chiều rộng bằng một nửa chiều dài. Chu vi hình chữ nhật đó là:  

Câu 7. Mức 2. (2 đ).  Đặt tính rồi tính
a).47 415 + 23 583 b).71 973 – 38 241 c).4 532 x 3 d).3 565 : 5 
Câu 8. Mức 3. (1 đ). Tìm X
a)  40 642 + x  = 81425                                         b) x : 6 = 1 061
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Câu 10. Mức 3. (1 đ).  Lan mua một quyển vở giá 4500 đồng và 2 cây bút chì, mỗi cây có giá 2500 đồng. Lan đưa cô bán hàng 20 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại Lan bao nhiêu tiền?
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
 

BIỂU ĐIỂM, ĐÁP ÁN CHẤM

Câu Số điểm Đáp án
1 0.5 điểm A. 54686
2 0.5 điểm B. 10.805
3 1,0 điểm C. 81cm2
4 1,0 điểm a) (750 + 40) : 5 = 158 (Đ)     (0,5 điểm). b) 750 + 40 : 5 = 158 (S)    (0,5 điểm)
5 1,0 điểm 4564m
6 1,0 điểm 150m
7 2,0 điểm (Mỗi ý đúng 0, 5 điểm. Đặt tính không có điểm) Các kết quả lần lượt là:
a)70 998                                b)33 732                    c)13 596                      d)713
8 1,0 điểm  a) 40642 + x  = 81425
                   x  = 81425 – 40642(0,25 điểm)
                   x  =  40783     (0,25 điểm)
x : 6 = 1061    
     x = 1061 x 6  (0,25 điểm)
     x = 6366  (0,25 điểm)
9 1 điểm Mỗi xe chở được là:     0,25 điểm.
17 150:7 =2450(kg)      0,25 điểm
Số ki-lô-gam 9 xe chở được là:     0,25 điểm.
2450 x 9 = 22 050(kg)      0,25 điểm.
Đáp số:22 050 kg gạo.
10 1 điểm (Mỗi bước tính đúng 0,25 điểm. Đáp số 0,25 điểm).
Lan mua 2 cây bút chì hết là:
2500 x 2 = 5000 (đồng)
Lan mua một quyển vở và 2 cái bút hết là:
4 500 + 5 000 = 9 500 (đồng)
Số  tiền cô bán hàng phải trả lại Lan là:
20 000  -  9 500 = 10 500(đồng)
Đáp số : 10 500 đồng.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây