Soạn giảng Toán lớp 1 - Bài 6: Luyện tập chung

Chủ nhật - 04/10/2020 07:27
Hướng dẫn soạn giảng Toán lớp 1 - Bài 6: Luyện tập chung. Sách: Kết nối tri thức với cuộc sống.
Toan 1   ket noi tri thuc voi cuoc song
Toan 1 ket noi tri thuc voi cuoc song

BÀI 6: LUYỆN TẬP CHUNG
(4 Tiết)

 

I. MỤC TIÊU:

1. Phát triển các kiến thức.
- Đếm , đọc viết được các số trong phạm vi 10
- So sánh và sắp xếp được thứ tự các số trong phạm vi 10
- Gộp và tách được số trong phạm vi 10
2. Phát triển các năng lực chung
- Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản,
- Biết quan Sát để tìm kiếm sự tương đồng.

II. CHUẨN BỊ:

- Bộ đồ dùng học toán 1.
- Những mô hình , vật liệu, xúc xắc,....để tổ chức các hoạt động trò chơi trong bài học

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Tiết 1 : Luyện tập

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài.
- Hát
- Lắng nghe
3.LUYỆN TẬP
* Bài 1: Tìm số
- GV nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS quan sát tranh – theo nhóm
- Gợi ý HS tìm ra một số để HS hiểu yêu cầu của bài toán và xác định các số còn lại
- HS quan sát tranh tìm số - Nêu kết quả BT
- GV nhận xét, bổ sung.


- HS làm việc theo nhóm.
- HS theo dõi

- HS nêu kết quả: 1,2,3,4,5
* Bài 2: Đếm
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV  hướng dẫn HS đếm số cá trong mỗi bể và nêu kết quả
- HS đếm
- Gv nhận xét , kết luận

- HS quan sát 

- HS nêu miện
- HS nhận xét bạn
* Bài 3: Nối số với hình tương ứng
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV  hướng dẫn HS tìm chậu hoa ghi số là số bông hoa trong mỗi hình. Ví dụ: Chậu ghi số 3 thì ghép với hình có 3 bông hoa.
- HS tìm và nối số với hình thích hợp
- Gv nhận xét , kết luận


- HS quan sát 
- HS tìm và nối số
- HS nhận xét bạn
* Bài 4: Số ?
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV  hướng dẫn quan sát tranh
- GV hỏi : Trong tranh có mấy cánh diều? Mấy con thuyền? Mấy cây dừa? .
- HS nêu kết quả
- Gv nhận xét , kết luận

- HS quan sát 
- HS trả lời
- HS nêu kết quả: 2 cánh diều, 5 con thuyền, 4 cây dừa.
- HS nhận xét bạn
3.Củng cố, dặn dò
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- Về nhà tập đếm các đồ vật trong nhà
 

Tiết 2:  Luyện tập

1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài.
- Hát
- Lắng nghe
* Bài 2: Số ?
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV hỏi về nội dung bức tranh: Bức tranh vẽ gì?
- GV: Mỗi con tàu mang các con số , các em hãy tìm con số thích hợp cho toa tàu ở giữa.
- HD HS đếm thêm để tìm ra số thích hợp
- Vậy ta cần điền vào ô trống số mấy?
- GV cho HS làm phần còn lại.
- GV mời HS lên bảng chia sẻ
- GV cùng HS nhận xét

- HS nhắc lại y/c của bài
- Vẽ các con tàu

- HS đếm và nêu số thích hợp

- Làm vào vở BT.
- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn
* Bài 2: Số ?
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV cho HS nhìn tranh
- GV hỏi:
   ? Trong tranh có mấy ngôi nhà? Mấy cây to? Mấy ông mặt trời? Mấy con trâu?.
- Vậy ta cần điền vào ô trống số mấy vào các ô trống tương ứng?
- GV cho HS làm phần còn lại.
- GV mời HS lên bảng chia sẻ
- GV cùng HS nhận xét

- HS nhắc lại y/c của bài
 
  • HS trả lời

- Làm vào vở BT.
- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn
* Bài 3: Số ?
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV yêu cầu HS đọc lần lượt các số từ 1 đến 10
- GV giới thiệu về bức tranh vẽ chậu hoa, yêu cầu HS đọc số trên hình. Tìm các số còn thiếu và nêu kết quả.
- GV mời HS lên bảng chia sẻ
- GV cùng HS nhận xét
- HS nhắc lại y/c của bài
- HS đọc số từ 1 đến 10

-HS tìm số
- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn
* Bài 4: Tìm , nhận biết số lượng nhiêu nhất, ít nhất
- GV nêu yêu cầu của bài.
- HD HS làm:
   a) GV cho HS đếm số hạt sen ở mỗi cốc, ghi kết quả đếm vào vở so sánh để tìm số lớn nhất
  b) Hướng dẫn tương tự câu a , tìm số bé nhât.
- GV mời HS lên bảng chia sẻ
- GV cùng HS nhận xét

- HS nhắc lại y/c của bài

- HS đếm số hạt sen, ghi kết quả ra vở

- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn
3/Củng cố, dặn dò
.- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
-Về nhà tập đếm và so sánh các đồ vật trong nhà
 

Tiết 3:  Luyện tập

1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài.
- Hát
- Lắng nghe
3.Hoạt động
 Bài 1: >,<,=  ?
- GV nêu yêu cầu của bài.
- HD HS so sánh hai số rồi điền số thích hợp vào ô trống.
- GV hỏi: Ta sẽ điền dấu so sánh nào vào chỗ trống sau: 1 .....2.
- GV cho HS làm vào vở
- Gv nhận xét , bổ sung


- HS đếm
- HS nêu kết quả
 - HS nêu câu trả lời
- Hs làm vào vở
 
 Bài 2: So sánh
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV  hướng dẫn:
   Tranh a)  Bức tranh vẽ những con vật nào?
                   Có mấy con mèo? Mấy con cá?
                 Vậy số mèo nhiều hơn hay ít hơn số cá?  Ta điền dấu nào?
- Hs ghi kêt quả vào vở
Tương tự GV hướng dẫn HS thực hiện với các bức tranh b, c, d.
- Gv nhận xét , kết luận


- HS thực hiện theo nhóm đôi- HS nêu miệng

- HS nhận xét bạn
Chơi trò chơi:
  • GV nêu cách chơi:
*Chơi theo nhóm
        *Người chơi bắt đầu từ ô xuất phát, chon 1 quân cờ và đặt tại ô XUẤT PHÁT
        *NgưỜI chơi lần lượt gieo xúc xắc và di chuyển quân cờ của mình theo số chấm nhận được. Cần chú ý đi đúng đường không di chuyển xuyên qua tường ( đường kẻ đậm)
        *Khi di chuyển đến một ô, người chơi đọc số lớn hơn trong hai số ở ô đó. Nếu đúng để nguyên quân cờ ở đó. Nếu sai di chuyển quân cờ quay về ô trước đó
        *Khi di chuyển đến chân cầu thang hãy leo lên. Nếu là ô ở đỉnh cầu trượt, hãy trượt xuống.
        * Trò chơi kết thúc khi có người về đích.
     - GV phân chia nhóm HS chơi
      - GV giám sát các e chơi, nhóm nào thắng sẽ được tuyên dương.
 
  • HS theo dõi
 
  • HS chơi theo nhóm 
  • HS chọn ra nhóm thắng
3.Củng cố, dặn dò:
 - Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- Về nhà tập đếm các sự vật.
 

Tiết 4: Luyện tập

* Bài 1: Hàng nào có nhiều đồ chơi hơn?
- GV nêu yêu cầu của bài.
 GV : Hàng A và B chứa các đồ chơi, các em hãy đếm xem mỗi hàng có bao nhiêu đồ chơi?
- Vậy hàng nào có số đồ chơi nhiều hơn?

- GV mời HS nêu kết quả
- GV cùng HS nhận xét

- HS nhắc lại y/c của bài
- HS trả lời
-HS đếm số đồ chơi ở mỗi hàng
 -HS trả lời
- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn
* Bài 2: Chọn câu trả lời đúng.
- GV nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS quan sát tranh: ? Tranh vẽ gì?
- Các em đếm xem có bao nhiêu máy bay? Bao nhiêu ô tô? 
- HD HS chọn câu trả lời đúng khaonh vào đáp án.
- GV mời HS nêu kết quả
- GV cùng HS nhận xét

- HS nhắc lại y/c của bài
- HS trả lời
-HS đếm
 -HS trả lời
- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn
* Bài 3: Số ?
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV HD HS làm mẫu hình đầu tiên: Đếm số chấm ở cả hai con xúc xích rồi nêu kết quả
- HS thực hiện với các hình còn lại
- GV mời HS lên bảng chia sẻ
- GV cùng HS nhận xét

- HS nhắc lại y/c của bài
- HS theo dõi
-HS thực hiện
- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn
* Bài 4: Số ?
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV cho HS quan sát tranh a)  
   ?  Trong tranh gồm những con vật nào?
   ? Đếm xem có mấy con chó? Mấy con mèo?
 Vậy có tất cả bao nhiêu con?
-GV: ? Có bao nhiêu con màu xanh? Bao nhiêu con màu vàng?
          ?Có bao nhiêu con ngồi ? Bao nhiêu con chạy?
  • Tương tự hướng dẫn với tranh b)
- GV mời HS lên bảng chia sẻ
- GV cùng HS nhận xét

- HS nhắc lại y/c của bài
- HS theo dõi

-HS trả lời

- HS nhận xét bạn
3.Củng cố, dặn dò:
 - Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- Về nhà tập đếm các sự vật.
 
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây