Đề kiểm tra 45 phút học kỳ I Toán 6, Chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên (Đề 15)

Chủ nhật - 10/05/2020 08:45
Đề kiểm tra 45 phút học kỳ I Toán 6, Chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên, Có hướng dẫn giải
  Bài 1. (2 điểm)
a) Trong các số : 8725 ; 9180 ; 21780 số nào chia hết cho cả 2 ; 3 ; 5 ; 9 ?
b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số sao cho số đó chia hết cho 3.

 Bài 2. (2 điểm) Tìm các số tự nhiên x sao cho :
a) x
 Ư(50) và x > 20
b) x  B(18) và 30  x  75

Bài 3. (2 điểm)
a) Tìm số tự nhiên n để 7.n là số nguyên tố.
b) Chứng minh rằng  +  chia hết cho 11.

Bài 4. (2 điểm) Tìm số tự nhiên n biết rằng 288 chia cho n dư 38 và 415 chia cho n dư 15.

Bài 5. (2 điểm) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 4 dư 3, chia cho 5 dư 4, chia cho 6 dư 5.
 
HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1. a) 9180 ; 21780 b) 10002

Bài 2. a) x  {25 ; 50}
b) x   {36 ; 54 ; 72}

Bài 3. a) Với n = 0 thì 7.n = 0 không là số nguyên.
Với n = 1 thì 7.n = 7, là số nguyên tố
Với n > 2 thì 7.n là hợp số (vì ngoài 1 và chính nó, số 7.n còn có ước là 7)
b)  +  = l0a + b + l0b + a = 11a + 11b = 11(a + b) : 11

Bài 4. n là ước chung của 288 - 38 = 250 và 415 - 15 = 400 và n > 38
250 = 2.53 ; 400 = 2452
ƯCLN(250, 400) = 2.52 = 50
n là ước của 50 và n > 38
Vậy n = 50.

Bài 5. Gọi số cần tìm là A.
Theo đầu bài, ta có A + 1  4, A + 1  5, A + 1  6, A nhỏ nhất
Do vậy A + 1 là bội chung nhỏ nhất của 4 ; 5 ; 6
BCNN(4, 5, 6) = 60
Nên A + 1 = 60
A = 59 Số cần tìm là 59.

 
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây