Đề kiểm tra 90 phút học kỳ II Toán 6

Thứ ba - 05/05/2020 10:14
Đề kiểm tra 90 phút học kỳ II, Toán 6, Có hướng dẫn giải
 
Bài 1. (2,75 điểm) Thực hiện phép tính sau :
a)

b)
c) 1,4.

Bài 2. (2 điểm) Tìm x biết :
a) x -
b)

Bài 3. (1,25 điểm)
Lớp 6A có 40 học sinh. Cuối học kì II gồm có ba loại : giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm  số học sinh cả lớp và số học sinh giỏi cũng bằng  số học sinh khá.
a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A.
b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp.

Bài 4. (3,75 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia OA và OB sao cho  = 70°,  = 140°.
a) Trong ba tia Ox, OA, OB tia nào giữa hai tia còn lại ? Vì sao ?
b) Tính số đo góc AOB
c) Tia OA có là tia phân giác của góc xOB không ? Vì sao ?
d) Vẽ tia OD là tia đối của tia OB. Tính số đo góc xOD.

Bài 5. (0,25 điểm) Thực hiện phép tính sau :
A =

HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1. a)
b)  
c)

Bài 2. a)  x =
b) x =

Bài 3. a) Số học sinh giỏi của lớp 6A có là:
40.
 = 8 (học sinh)
Số học sinh khá của lớp 6A có là:
8.
 = 6 (học sinh)
Số học sinh trung bình của lớp 6A có là:
  40 – (8+6) = 26 (học sinh)
b)  Tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp là:
26 : 40 = 65%

Bài 4. a) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox có hai tia OA, OB và  <  (vì 70o < 140o) nên tia OA nằm giữa hai tia Ox, OB.
b) Tia OA nằm giữa hai tia Ox, OB
Do đó  +  =
70o +  = 140o
= 140o - 70o
=  70o

c) Tia OA nằm giữa hai tia Ox, OB
 =  (=70o)
Vậy tia OA là tia phân giác của góc xOB
d)  và  kề bù, do đó
   +  = 180o
140o +  = 180o
 = 180o - 140o
 = 40o

Bài 5.
A =
=
=
=  =

  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây